duminică, 8 aprilie 2012

PAŞTELE ÎN SUFLET DE COPIL!Copilul, încă de mic, vine în contact cu realități, simboluri și manifestări religioase ale căror semnificații uneori familia nu are timp sau nu ştie cum să le explice mai bine pe înţelesul copilului. Perioada preșcolară este perioada în care influențele exterioare lasă urme durabile asupra personalității copilului, acesta aşteptând să vadă şi să găsească la noi, dascălii, modele creştine de urmat.
Este important să formăm copiilor un comportament creştin, în spiritul binelui, al adevărului, al frumuseții sufletești, al credinței și al iubirii, iar acest obiectiv se poate realiza începând din grădiniță.
Cea mai însemnată, mai sfântă şi mai îmbucurătoare sărbătoare creştină de peste an este sărbătoarea Paştelui- moment de liniște sufletească deplină și de apropiere de Dumnezeu și de semeni. Farmecul deosebit al acestei mari sărbători este dat atât de semnificația religioasă, cât și de tradiții. Semnificația religioasă rememorează și consfințește trei mari evenimente din istoria mântuirii neamului creștinesc: Patimile, Moartea și Învierea Domnului.
Sărbătoarea Paștelui este așteptată cu multă bucurie și nerăbdare de copii, de aceea, săptămâna premergătoare sărbătorilor pascale, a devenit un bun prilej de a introduce elemente de educație religioasă în activitățile zilnice din grădiniță. Astfel, ne-am deplasat împreună cu copiii la biserica din localitate, unde preotul a oferit copiilor Sfânta Împărtăşanie, apoi le-a explicat, în termeni accesibili vârstei lor, datinile specifice sărbătorilor de Paşti, oferindu-le totodată poveţe despre cum să fie mai buni, mai cuminți, să asculte de părinți și educatori, să facă fapte bune, să spună dimineața și seara rugăciunile. Copiii trebuie să știe că Mântuitorul Iisus Hristos reprezintă un model de comportament uman ideal, un exemplu demn de urmat pentru că a dovedit o deplină dragoste pentru oameni, ajungând până la jertfa de sine spre a le șterge acestora păcatele în fața lui Dumnezeu.
 
Emoţia prilejuită de această sărbătoare a fost redată de copii prin diferite desene, picturi, felicitări, ouă încondeiate, ornamente, menite să pună în lumină bucuria Învierii Domnului, evidenţiind creativitatea, imaginaţia şi trăirile fiecărui copil în aşteptarea Sfintelor Sărbători Pascale.            
Pentru ca latura formativă a religiei să se poată realiza în grădiniță, educatoarea are sarcina de a pune în lumină învățămintele ei, ori de câte ori este posibil.
Copiii de astăzi vor fi creștinii de mâine, transmițători de valori spirituale.
          Hristos să învie în inima şi viaţa voastră!
Paşte binecuvântat!


 Prof. educ. Maria Oprean

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu