duminică, 26 noiembrie 2017

MAICA DOMNULUI „SMERENIA CEA ÎNTRU TOTUL DESĂVÂRȘITĂ ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI ASCETICE” (VII)

Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan
Prima parte din aceste Stihuri de Acatist în cinstea Maicii Domnului o putem (re)vedea publicată pe acest blog în data de 18 iunie 2017.[1] A doua parte o putem (re)vedea publicată pe acest blog în data de 2 iulie 2017.[2] A treia parte o putem (re)vedea publicată pe acest blog în data de 1august 2017.[3] A patra parte o putem (re)vedea publicată pe acest blog în data de 1 septembrie 2017.[4] A cincea parte o putem (re)vedea publicată pe acest blog în data de 1 octombrie 2017.[5] A șasea parte o putem (re)vedea publicată pe acest blog în data de 1 noiembrie 2017.[6]


Bucură-te că mă ajuți să pun început bun!
Bucură-te mână care curățești țarina inimii mele pentru a primi și rodi cuvântul lui Dumnezeu și a-l lucra întru paza poruncilor Lui!
Bucură-te că tu mă înveți a primi primul cuvânt al duhovnicului ca din gura lui Dumnezeu! Bucură-te că tu mă și ajuți a-l împlini cum se cuvine!
Bucură-te luarea preabinecuvântată a vinei fratelui meu asupră-mi care mă ferește de năpasta repetării în sine-mi a păcatului lui Adam!

Bucură-te căci doar cu tine pot răbda să fiu călcat în picioare, când numai aceasta îmi poate zdrobi semeția inimii!
Bucură-te că tu m-ai învățat înjosirea de sine și prostirea de bunăvoie a înțelegerii mele celei trufașe care-mi păzește sufletul de neascultare și mândrie, dăruindu-mi lumina simplă și binecuvântată a primirii cuvântului în înțelegerea ta cea dumnezeiască a împlinirii poruncilor!
Bucură-te că tu ne spui doar cele ce Duhul ți le dă a ni le spune, învață-ne și pre noi cei care vorbim doar din mintea noastră, să fim așa precum ești tu și să grăim doar cele pe care Duhul Sfânt ni le dă a le grăi!
Bucură-te sărăcia duhului meu, care mă ferești de bogăția lumii cea pieritoare!

Bucură-te cea care mă înveți a mă stăpâni întru necinstea și ocara care mă izbăvește de trufie și de semeția cea deșartă a minții!
Bucură-te cea care mă întărești neîncetat când primesc oțărârea aproapelui ce-mi smerește mintea și inima!
Bucură-te dascăl neîntrecut al smereniei preaduioase a inimii care-mi păzește cugetul de gândurile cele viclene și deșarte!
Bucură-te că pe bună dreptate se cuvine să murim pentru păcatele noastre, dar tu ești cea mai nevinovată, mai neprihănită și cea mai desăvârșită dintre făpturile cele cugetătoare!

Bucură-te că putregai urât mirositor m-ai vădit a fi, iar tu preadulce și înmiresmată floare!
Bucură-te că fără harul Fiului tău cel Sfânt nu sunt decât pământ păcătos!
Bucură-te asprime a Duhului care întărești cugetul meu cel întru totul nedesăvârșit!
Bucură-te preadulce și preaminunată  mânie fără de păcat care ne abați din drumul cel rău!

Bucură-te blândă iuțime care mă ferești de ispite!
Bucură-te duioasă tâmpire a minții mele care mă izbăvești de aducerea aminte a răului!
Bucură-te dulce simplitate a inimii care ne dai tovărășia cu îngerii!
Bucură-te cea care ne înveți a primi când este de trebuință boala prin care Duhul Sfânt ne smerește inima și ne izbăvește sufletele din robia patimilor!

Bucură-te preablândă pedeapsă care  ne oprește căderea și ne îndreptează  din faptele cele rele!
Bucură-te canonul cel mai sfânt!
Bucură-te care ne înveți a nu rata ținta!
Bucură-te căci cu arcul tău cel lin mereu ai țintit capetele vrăjmașilor mei!

Bucură-te că eu sunt cel mai rău dintre toți și nimeni altul n-a greșit ca mine înaintea ta și a scaunului de judecată al Fiului Tău!
Bucură-te har preaminunat al pomenirii morții, care-mi alungi din inimă dragostea de cele deșarte!
Bucură-te tăiș preascuțit al cuvântului care tai rana mea cea putredă și spurcată și tămăduiești inima mea de nelegiuirile mele cele rele!
Bucură-te otravă preadulce și preafrumos mirositoare care ești leac de foc al bolilor mele celor mai adânci!

Bucură-te negrăit foc mistuitor al patimilor mele!
Bucură-te cutremur care tulburi și prăbușești idolii minții mele!
Bucură-te uragan de foc al Duhului Sfânt care-mi pârjolești sufletul cel împuțit de patimi!
Bucură-te val preaînalt și preasfânt al iubirii de Dumnezeu care-mi  înneacă corăbiile cele trecătoare care plutesc fără țintă pe marea acestei vieți!

Bucură-te că glasul tău cel lin este blânda adiere de vânt subțire întru care sălășluiește preabunul Dumnezeu, și care-mi mângîie nesimțitorul și preaticălosul meu suflet izbăvindu-l dintru nelegiuirile lui!
Bucură-te har negrăit care tămăduiești molima sufletului meu!
Bucură-te rugăciune adâncă a Fiului Tău care ne curățești cugetul și inima de patimile cele urât mirositosre!
Bucură-te că prin plecăciunea ta preasfântă aduni vreascurile cele mai uscate ale inimii mele, înverzindu-le și așezându-le la locul lor!

Bucură-te mână preacurată care curățești ramurile copacului în care am fost sădit de orice stricăciune, adunând rodul lor cel mai bogat!
Bucură-te neobosită mână ce curățești găunoșenia cea murdară a trunchiului și scoți viermele cel neadormit de la rădăcina sufletului meu!
Bucură-te apă preasfântă care cureți rana cea murdară a inimii mele, făcând-o fântână cu apă curată!
Bucură-te ac preaminunat și nou care-mi coși cămașa cea zdrențuită de patimi de ocară, dând sufletului meu veșmânt nou!

Bucură-te pavăza minții mele care mă slobozești de închipuirea minții mele celei bolnave!
Bucură-te preaminunată oglindă a sufletului meu întru care văzând necurăția chipului meu nu deznădăjduiesc de urâțenia lui cea preagrozavă!
Bucură-te iconar preadesăvârșit care zugrăvești din nou Chipul cel lăuntric al lui Hristos din noi pe icoana cea veche a firii noastre celei căzute!
Bucură-te că eu sunt cel mai prost dintre toți!

Bucură-te că eu sunt cel mai rău dintre toate făpturile!
Bucură-te că sunt și cel mai păcătos!
Bucură-te căci doar eu singur voi pieri, și toți se vor mântui!
Bucură-te că mă scoți din preaputuroasele porniri ale inimii mele celei viclene!

Bucură-te că mă izbăvești de lupta cu trupul înălțându-mi mintea doar o clipă dincolo de catapeteasma zilei a 8-a!
Bucură-te căci tu ne înveți mereu a privi precum marinarii spre steaua cea nerătăcită aflată deasupra tuturor orizonturilor, însă tu nicidecum ai deznădăjdui de starea noastră și de îndepărtarea noastră de negrăita și veșnica distanță a veșnicului sfârșit și de dincolo de orice început!
Bucură-te că pentru a mă mântui de mândrie îmi cobori mintea în iadul cel mai de jos!
Bucură-te că tu-mi întinzi ceaiul cel preadulce când sunt gata să cad de pe marginea prăpastiei deznădejdii mele!

Bucură-te că mă păzești de lauda care-mi pustiește inima și mă înveți a da slava întreagă ție și lui Dumnezeu, iar mie rușinea chipului!
Bucură-te că nimic n-am făcut bun în viața mea și nici cele pe care trebuia să le împlinesc nu le-am împlinit cum se cuvine!
Bucură-te că slugă netrebnică și necredincioasă și ticăloasă sunt înaintea ta!
Bucură-te că precum tâlharul cel înțelept vrednic de osândă sunt pentru păcatele și fărădelegile mele!

Bucură-te moartea egoismului meu!
Bucură-te biruința asupra trufiei mele!
Bucură-te că ai biruit încrederea în sine și m-ai ajutat a-mi pune nădejdea doar în tine!
Bucură-te ca doar tu m-ai biruit întru încrederea nemărginită în semeția mea și tu m-ai  dus înapoi la limita deznădejdii mele pentru a te căuta doar pe tine!

Bucură-te că tu nu pleci pentru a te ascunde de noi, ci doar te retragi puțin pentru a mă învăța să te caut mai bine!
Bucură-te că eu nu sunt niciodată singur, ci mereu sunt împreună cu Tine și cu Fiul Tău!
Bucură-te Maică dumnezeiască, preacunoscătoare și pururi purtătoare a harului celui preasfânt care n-ai pierdut niciodată harul, învață-ne pe noi pururi a-l purta și în mințile și în inimile noastre preapăcătoase!
Bucură-te trup preaînmiresmat, învață-ne cum să nu ne urâm mai bine trupurile, ci patimile care sălășluiesc în ele, și le fă pe acestea templu curat al Duhului celui Preasfânt!

Bucură-te minte lină, preacurată și întreg-cugetătoare, curățește și  întregește mintea mea cea spurcată cu multe fărădelegi, întinată și îmbolnăvită de duhuri necurate!
[1] MAICA   DOMNULUI   „SMERENIA   CEA   ÎNTRU   TOTUL   DESĂVÂRȘITĂ   ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (I), Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 18 iunie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/06/maica-domnului-smerenia-cea-intru-totul.html
[2] MAICA   DOMNULUI   „SMERENIA   CEA   ÎNTRU   TOTUL   DESĂVÂRȘITĂ   ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (II), Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 2 iulie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/07/maica-domnului-smerenia-cea-intru-totul.html
[3] MAICA   DOMNULUI   „SMERENIA   CEA   ÎNTRU   TOTUL   DESĂVÂRȘITĂ   ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (III), Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, marți 1 august 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/08/maica-domnului-smerenia-cea-intru-totul.html
[4] MAICA   DOMNULUI   „SMERENIA   CEA   ÎNTRU   TOTUL   DESĂVÂRȘITĂ   ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (IV), Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, vineri 1 septembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/09/maica-domnului-smerenia-cea-intru-totul.html
[5] MAICA   DOMNULUI   „SMERENIA   CEA   ÎNTRU   TOTUL   DESĂVÂRȘITĂ   ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (V), Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 1 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/maica-domnului.html
[6] MAICA   DOMNULUI   „SMERENIA   CEA   ÎNTRU   TOTUL   DESĂVÂRȘITĂ   ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (VI), Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, miercuri 1 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/maica-domnului-smerenia-cea-intru-totul.html

ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (XII)

(articol de Pr. Adrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017)

Traducere de pr. prof. Ciungu Ion


Înfricoșătoarea Judecată. Frescă de la Mănăstirea Visoki Dečani.


 Prima parte a articolului “THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS”,[1] (ANTIHRISTUL: o PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI), am tradus-o și o putem (re)vedea publicată pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, pe data de 8 octombrie 2017.[2] A doua parte o putem (re)vedea publicată pe data de 14 octombrie 2017.[3] A treia parte o putem (re)vedea publicată pe data de 15 octombrie 2017.[4] A patra parte o putem (re)vedea publicată pe data de 24 octombrie 2017.[5] A cincea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 2 noiembrie 2017.[6] A șasea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 5 noiembrie 2017.[7] A șaptea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 9 noiembrie 2017.[8] A opta parte o putem (re)vedea publicată pe data de 14 noiembrie 2017.[9] A noua parte o putem (re)vedea publicată pe data de 15 noiembrie 2017.[10] A zecea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 18 noiembrie 2017.[11] A unsprezecea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 19 noiembrie 2017.[12]THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS 
(XII)


[continuarea traducerii, uneori cu subtitluri suplimentare, dar respectând textul englez și uneori semnele de punctuație, ca la Anderson]:

 A Doua Venire, Glorioasă, a Domnului, răpirea, și Judecata Finală

Antihristul va fi în mod continuu într-o alergare din loc în loc urmărindu-i, găsindu-i și persecutându-i pe creștini până în ziua propriei lui distrugeri bruște. Adevăratul Hristos – Domnul Iisus – va apărea brusc pe norii cerului cu slavă mare și cu putere mare, cu toți sfinții Săi îngeri. Apariția Lui îl va distruge pe Antihrist, după cum a zis Sf. Pavel că “îl va face praf cu suflarea gurii Sale și-l va distruge cu strălucirea venirii Sale” (2Tesaloniceni 2:8). Ziua Judecății va răsări brusc peste toată lumea, iar Diavolul, Antihristul său, Profetul cel Fals, și toți demonii vor fi aruncați în pedeapsa veșnică din Lacul de Foc (Apocalipsa 19:20; Apocalipsa 20:10).

„Imediat după necazul acelor zile soarele va fi întunecat, iar luna nu-și va da lumina; stelele vor cădea din cer, iar corpurile cerești vor fi zguduite. Apoi va apărea semnul Fiului Omului pe cer. Și atunci toate popoarele pământului vor jeli când ÎL vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu slavă mare. Iar El îi va trimite pe îngerii Săi cu un sunet tare de trompetă, iar ei îi vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la un capăt al cerului până la celălalt.” (Matei 24:29-31).

Adevărata răpire va avea atunci loc, căci credincioșii de pe pământ vor fi adunați de îngeri sus în aer pentru a-L întâmpina pe Domnul Care vine în glorie pe nori să judece lumea, pe care El a făcut-o. Toată omenirea va fi înviată din morți și va accepta să fie judecată de Domnul Iisus Hristos. Aceasta va fi Judecata Finală din fața Tronului lui Dumnezeu, în timpul căreia “oile” vor fi despărțite de „capre” (Matei 25:31-33). Cei condamnați (caprele) vor intra într-o condamnare eternă în Lacul de Foc unde au fost aruncați Diavolul, Antihristul și Profetul cel Fals, în timp ce Cei Drepți (oile) vor intra în Viața Eternă în Împărăția lui Dumnezeu (Noul Ierusalim), unde vor domni cu Hristos pentru totdeauna.

Simbolismul domniei de „1.000” de ani

Domnia sfinților cu Iisus Hristos va fi eternă, nu “1000 de ani” sau „un mileniu” în sens literal (Apocalipsa 20:5-7). Biserica din perioada de început, la Al Doilea Sinod Ecumenic, în anul 381 d.Hr., a respins interpretarea literală de 1.000 de ani a textului din Apocalipsa 20:5-7, luând termenul „mileniu” în sens simbolic ca o perioadă lungă de perfecționare și de încheiere a timpului, „ca eră a Bisericii, când Iisus domnește pe pământ în cei care cred. Este acea eră între prima și a doua venire ale lui Hristos, numită și `timpurile din urmă`în care eficacitatea lui Satan în lucrarea de înșelare este restrânsă prin Crucea și Învierea lui Hristos, iar sfinții sunt părtași la domnia pământească a lui Hristos prin Biserică.[13] Creștinii botezați sunt părtași la victoria Pascală a lui Hristos asupra Diavolului prin Sfântul lor Botez, în care ei sunt uniți cu Hristos și se pot bucura de puterea Lui asupra lui Satan care pentru ei este legat, în timp ce el încă aleargă din loc în loc printre necredincioșii nebotezați conducându-i la pierzanie până când își primește propria condamnare în Lacul de Foc la Ziua Judecății. Pentru cei care se unesc cu Hristos în Botez și niciodată nu Îl părăsesc cum a făcut Iuda, victoria lor asupra Diavolului nu se sfârșește niciodată. Părinții Bisericești de la Sinodul al Doilea au optat să meargă cu cuvintele clare și literale ale Arhanghelului Gavriil care a spus Fecioarei Maria că Împărăția lui Iisus nu va avea sfârșit (Luca:33). Aceste cuvinte au fost puse în Crezul de la Niceea cu scopul de a opri erezia hiliasmului, care zicea că domnia lui Hristos va fi numai de 1.000 de ani, în sens literal,  pe pământ.[14]

Creștinii trebuie neapărat să cugete corect la subiectul despre Timpurile Sfârșitului și să fie vigilenți

Frați și surori, din aceste citate noi am văzut că Părinții Sfintei noastre Biserici Ortodoxe de-a lungul secolelor au ținut de o idee concretă că Antihrist va fi un om real, posedat de diavolul, care va câștiga dominație politică mondială și va căuta ca toate națiunile să i se închine și să i se supună. Este necesar ca creștinii să fie vigilenți în așa fel încât să nu fie înșelați de Antihrist indiferent când el vine în cele din urmă. Să nu fiți derutați de toate ideile apocaliptice care sunt în competiție în mass-media și pe internet cu privire la subiectul despre Antihrist. Să nu-L confundați pe Adevăratul Domn Iisus (Care va sosi pe nori) cu Antihristul care își va întemeia împărăția pe pământ. După cum a zis Sf. Ioan Damaschinul: „Nimeni să nu se aștepte, așadar, ca Domnul să vină de pe pământ, ci din Cer.”

Să urmăm punctul nostru de vedere ortodox, singurul pe care ne putem bizui. La urma urmei, a noastră este Biserica istoriei, a Părinților, a Apostolilor, și a lui Hristos. Pe măsură ce cugetăm la acest subiect, haideți să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Haideți să ne bizuim pe El și niciodată să nu fim fricoși  never be fearful http://orthochristian.com/95814.html. Să ne amintim mereu că El ne iubește cu tandrețe și că totdeauna va fi cu noi și ne va ajuta. Nu se cuvine să fim fricoși – se cuvine să-L iubim pe Dumnezeu și să fim vigilenți. Rostiți ca rugăciune Psalmul 90 (91) totdeauna.
Este preferabil să fii bine informat despre interpretarea ortodoxă cu privire la profețiile referitoare la Timpul Sfârșitului cu scopul de a fi pregătit din punct de vedere spiritual decât să fii neglijent și ignorant și să fii prins nepregătit când sosesc acele zile. Sf. Chiril al Ierusalimului, în timpul lui, îi îndemna pe ascultătorii săi din secolul al patrulea să fie pregătiți și să se gândească la aceste probleme, și să vorbească despre ele cu prietenii lor și cu membrii familiilor lor.

Sf. Efrem în secolul al patrulea recomanda public oamenilor să fie bine informați cu doctrina sănătoasă referitoare la Sfârșit. El îi învăța pe oameni că astfel de probleme vor vi „clare” pentru credincioșii adevărați căci evenimentele vin să se întâmple chiar în fața ochilor lor. Dacă el predica despre astfel de probleme cu așa de mult timp în urmă, cu mult mai mult se cuvine nouă în secolul al douăzeci și unulea să cugetăm la astfel de lucruri!

Pentru cei care au cunoștința, venirea antihristului va fi evidentă. Dar pentru cel a cărui minte este în problemele acestei vieți și iubește cele pământești, aceasta nu va fi clară; pentru că acei care sunt legați jos cu afacerile acestei vieți, chiar dacă vor auzi, ei nu vor crede, disprețuindu-i pe acei care vor vorbi. Iar sfinții vor fi întăriți pentru că ei au lepădat toate grijile acestei vieți.[15]

Sf. Pavel îi amintea Sfântului Timotei că toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor suferi persecuție (2 Timote 3:12). Dar Iisus promite că ne ajută să fim părtași la victoria Lui asupra acestor dificultăți:

          Aceste lucruri vi le-am spus ca în Mine să aveți pace.

În lume veți avea necazuri, dar voi să aveți o stare sufletească bună, Eu am învins lumea (Ioan 16:33).

Cu siguranță este mai bine să ai o încercare dureroasă limitată pe pământ acum (cu Iisus susținându-ne) urmată de eternitatea cu El în Împărăția Cerului, decât să te lepezi de Adevăratul Hristos și să petreci câțiva ani scurți încercând în mod insuficient să eviți suferințele pe pământ doar pentru a ajunge să petreci eternitatea suferind în iad.


Concluzie

Continuați să fiți credincioși față de Domnul Iisus Hristos chiar până la sfârșit, încredeți-vă în El cu toată inima voastră, și totul va ieși frumos pentru voi la Sfârșit. Hristos va fi cu voi - și vă va ajuta pe voi – adevărații și credincioșii lui discipoli, după cum El a promis, “Eu niciodată nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” (Evrei 13:5). El a promis că este cu noi, zicând atunci când s-a înălțat, „Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârșitul lumii. Amin.” (Matei 28:20).

Sf. Pavel a experimentat acest lucru atunci când a fost dus la primul său proces în Roma. Deși toți prietenii lui au fugit departe, ca să-și salveze viețile lor, lăsându-l singur să se confrunte cu judecătorul roman, Domnul Iisus Însuși a venit și a stat lângă Sf. Pavel și l-a ajutat să depășească problemele: „La prima mea apărare, nimeni nu a stat cu mine să mă ajute, ci fiecare m-a părăsit. Acest lucru să nu li se reproșeze. Dar Domnul a stat lângă mine și m-a întărit” (2 Timotei 4:16-17).

Din profeția lui Ioel despre Timpurile Sfârșitului, auzim promisiunea despre mântuirea milostivă – căci „oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.”

Soarele se va transforma în întunecime, iar luna în sânge, înainte de a veni Ziua DOMNULUI cea mare și înspăimântătoare. Și se va întâmpla atunci că oricine va chema numele DOMNULUI va fi mântuit. Căci în Muntele Sion și în Ierusalim vor fi cei care scapă, după cum a zis DOMNUL, iar printre supraviețuitori vor fi cei pe care DOMNUL îi cheamă. (Ioil 2:31-32; în Biblia Ortodoxă românească aceste texte sunt în cartea Ioil la cap. 3, versetele 4și 5; nota trad.).

Iisus a promis astfel: “pe oricine va veni la Mine Eu nu-l voi scoate niciodată afară. (Ioan 6:37).

Iisus a zis: „În acel timp ei Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere și mare slavă. Când aceste lucruri încep să aibă loc, stați fermi și ridicați capetele voastre, căci răscumpărarea voastră se apropie.” El le-a spus această parabolă: „Uitați-vă la smochin și la toți copacii. Când ei înfrunzesc, puteți vedea voi înșivă că vara este aproape. Tot așa, când vedeți aceste lucruri întâmplându-se, știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape.” (Luca 21:27-31).

„Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Iisuse! (Apocalipsa 22:20).

Fr. Andrew J. Anderson
10/4/2017

Aici se încheie articolul scris în engleză de preotul creștin ortodox  Andrew J. Anderson, din Canada, și publicat pe data de 4 octombrie, 2017, după cum putem (re)vedea în prima parte tradusă, pe care o putem (re)găsi dacă accesăm nota nr. 2 de la subsolul acestui articol.

………………………………………………………………………………………………………………


Mult Iubit și Frumos Slăvit să fie Tatăl nostru Sfânt din Ceruri, și de noi [care (re)citim aceste cuvinte mântuitoare] în fiecare moment, în vecii vecilor!


[1] Fr. Andrew J. Anderson, THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS, ORTHODOX CHRISTIANITY, 10/4/2017, http://orthochristian.com/106805.html
[2] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (I), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 8 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[3] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (II), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 14 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_14.html
[4] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (III), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 15 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_15.html
[5] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (IV), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 24 octombrie 2017,                  http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_24.html
[6] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (V), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 2 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[7] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VI), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 5 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_5.html
[8] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VII), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 9 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_9.html
[9] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VIII), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, marți 14 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_14.html
[10]   ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (IX), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, miercuri 15 noiembrie 2017,                  http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_15.html
[11] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (X), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, sâmbătă 18 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_18.html
[12] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (XI), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 19 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_19.html
[13] (See footnote in The Orthodox Study Bible for Rev. 20:2, p. 1743).
[14] (The Orthodox Study Bible for Rev. 20:2, p. 1743).
[15] “On the coming of the Lord, the end of the world, and the coming of the Antichrist” by St. Ephraim.

luni, 20 noiembrie 2017

Anotimpul cugetărilor

Monica GUJAN
Bibliotecar (profesor  documentarist)
Liceul Tehnologic  “J. Lebel” TălmaciuIată-ne ajunşi din nou la sfârşit de capitol … Un alt an a căzut răpus de … timp. Decembrie este cea mai preţioasă dintre luni, căci ea ne face un cadou unic: Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Această lună ne îndeamnă, mai mult ca oricând, la bunătate, la generozitate, iertare şi ne inundă sufletul de lumină, căci stă sub semnul Stelei Sfinte. 

Perioada de post, care precede Crăciunul, ne provoacă, an de an, la un test sufletesc, pe care, fiecare dintre noi, avem obligaţia să-l rezolvăm. - Ce am făcut bun în acest an?, - Sunt mândru de mine?,  - Ce-mi reproşez?, iată câteva întrebări la care suntem datori să răspundem acum. Fiecare an ce trece ne dă o lecţie de viaţă (sau mai multe), iar noi trebuie să nu răspundem cu indiferenţă, ci să încercăm să învăţăm ceva din tot ceea ce ni se întâmplă, bun sau mai puţin bun.

Haideţi să iubim şi să ne iubim mai mult, să dăruim mai mult şi să fim mai toleranţi! Haideţi să împărtăşim vestea înălţătoarei Naşteri, prin emoţionante colinde şi vesele urări, căci: „Cuvintele care nu duc mai departe lumina lui Christos, îngroaşă întunericul.” (MaicaTereza)

În această perioadă să încercăm să acordăm mai multă atenție cuvintelor pe care le rostim, fiindcă puterea acestora este uluitoare. Așa cum afirmă Hal Urban în minunata carte Puterea cuvintelor: cum poți obține rezultate majore folosind cuvintele potrivite (Editura Amaltea, 2007), cuvintele ne umanizează, „cuvintele pot schimba vieți”, „cuvintele vin din inimă”, „cuvintele pot răni și ofensa”, „cuvintele frumoase au puterea de a ne îmbogăți viețile”. În acest sens, Dale Carnegie (celebru autor american de cărți de literatură despre auto-îmbunătățire) afirma: 


„Este lesne de înțeles că stă în mâinile tale puterea de a spori fericirea acestei lumi. Cum? Rostind cuvinte de apreciere sinceră la urechea unei persoane care este singură sau descurajată. Poate că vei uita mâine cuvintele frumoase pe care le spui astăzi, dar cel care le-a auzit se poate să se bucure de ele o viață întreagă.”  


În loc de urări, am găsit de cuviință să vă împărtășesc gândurile pline de înțelepciune ale Sandei Arsene (Povești cu morală pentru copii, Editura Înger drag, 2015):


Dacă semeni onestitate, vei culege încredere.
Dacă semeni bunătate, vei culege prieteni.
Dacă semeni smerenie, vei culege măreție.
Dacă semeni perseverență, vei culege reușite.
Dacă semeni considerație, vei culege armonie.
Dacă semeni iertare, vei culege împăcare.
Dacă semeni credință, vei culege miracole.”