miercuri, 15 noiembrie 2017

ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (IX)

(articol de Pr. Adrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017)

Traducere de pr. prof. Ciungu Ion


Înfricoșătoarea Judecată. Frescă de la Mănăstirea Visoki Dečani.


 Prima parte a articolului “THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS”,[1] (ANTIHRISTUL: o PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI),am tradus-o și o putem (re)vedea publicată pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, pe data de 8 octombrie 2017.[2] A doua parte o putem (re)vedea publicată pe data de 14 octombrie 2017.[3] A treia parte o putem (re)vedea publicată pe data de 15 octombrie 2017.[4] A patra parte o putem (re)vedea publicată pe data de 24 octombrie 2017.[5] A cincea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 2 noiembrie 2017.[6] A șasea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 5 noiembrie 2017.[7] A șaptea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 9 noiembrie 2017.[8] A opta parte o putem (re)vedea publicată pe data de 14 noiembrie 2017.[9]THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS

 (IX)[continuarea traducerii, uneori cu subtitluri suplimentare, dar respectând textul englez și uneori semnele de punctuație, ca la Anderson]:


Avertisment din Sfânta Scriptură: Nu luați Semnul 666 – „mirungerea de la Diavolul


Primirea acestui semn „666” al Antihristului face ca persoana care îl primește să fie trimisă în veșnicul foc al iadului. Pentru orice creștin care îl acceptă, aceasta înseamnă o negare a lui Hristos – o trădare - care anulează Sfânta lor Mirungere anterioară, pecetea/semnul Duhului Sfânt, și îi trimite în focul iadului, din moment ce ei își pun încrederea în Antihrist (și în sistemul lui) în loc să-și păstreze încrederea în Adevăratul Hristos Iisus.
Dacă vreun om se închină fiarei și chipului ei, și primește semnul ei pe frunte, sau pe mână, acela va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu... și va fi chinuit cu foc și pucioasă în prezența îngerilor sfinți, și în prezența Mielului: și fumul chinului lor se înalță în vecii vecilor; ei nu au odihnă nici ziua, nici noaptea, care se închină fiarei și chipului ei, și oricine primește semnul numelui ei. (Apocalipsa 14:9-11). 


Profetul cel Fals va încerca să constrângă toată omenirea să accepte „mirungerea” de la Antihristul – semnul Fiarei – aranjând viața în așa fel încât în economia întregii lumi în care locuitorii sunt interdependenți, a noului guvern mondial, nimeni nu va putea să cumpere sau să vândă fără acel semn. Cei care nu iau semnul acesta se confruntă cu dezastrul economic, cu lipsa extremă de alimente și cu suferința sau moartea din cauza lipsei de alimente.


Sfântul Andrei al Cezareei despre Semnul Fiarei

Sfântul Andrei al Cezareei (mort în anul 637 d. Hr.), care de sute de ani este o autoritate în ceea ce privește înterpretarea Cărții Apocalipsa, a vorbit despre aceasta în celebrul său Comentariu despre Apocalipsă. El a scris despre acest semn al Fiarei/Antihristului:

El... se va strădui să pună pe toți forma numelui dezastruos al apostatului și înșelătorului, „pe mâinile lor drepte”, cu scopul de a tăia facerea de fapte drepte și bune, și de asemenea „pe frunțile lor”, cu scopul de a-i instrui pe cei înșelați să fie îndrăzneți în înșelăciune și în întunecime. Dar acesta [semnul] nu va fi primit de către cei pecetluiți pe fețele lor cu Lumina Dumnezeiască (cf. Apocalipsa 7:3,4). Și pecetea fiarei va fi răspândită peste tot, la cumpărare și vindere, în așa fel încât cei care nu o primesc vor suferi de o moarte violentă din lipsă de cele necesare.[10]


Sf. Efrem Sirianul despre Semnul Fiarei

Sf. Efrem Sirianul (secolul al patrulea) în predica sa, „Despre venirea Domnului, sfârșitul lumii, și venirea lui Antihrist”, a scris acestea despre semnul fiarei:

Iubiților, avem nevoie de multă rugăciune și de lacrimi pentru ca unii dintre noi să se dovedească tari prin încercări; căci fiara va face multe iluzii. Căci ea însăși este dușman al lui Dumnezeu și vrea să distrugă pe oricine. Torționarul va folosi astfel de mijloace în așa fel încât toți vor trebui să aibă semnul fiarei pe ei, la timpul cuvenit, care este la împlinirea timpului, când Antihristul vine și îi înșeală pe toți cu semne. Și numai în acest caz [că ei au acest semn] vor putea să cumpere mâncare și alte lucruri necesare; și va pune supraveghetori pentru a pune în aplicare ordinele lui. Frații mei, observați viclenia fiarei care este mai presus de orice măsură, și invenția răutății sale – cum va începe cu stomacul, în așa fel încât omul, când este adus la o extremă a privării de mâncare, va fi silit să accepte semnul, sau mai degrabă simbolul ticălos de profan, nu doar pe orice parte a corpului, ci pe mâna dreaptă și de asemenea pe frunte, în așa fel încât el nu va mai putea după aceea să facă semnul crucii cu mâna dreaptă sau să arate numele cel sfânt al Domnului sau crucea cea slăvită și cinstită a lui Hristos Mântuitorul nostru pe frunte... Așadar frații mei, o încercare teribilă se află în față pentru toți oamenii care Îl iubesc pe Hristos – ca ei să nu se teamă, nici să cadă în neglijență până în ora morții în timpul când șarpele îi va însemna pe oameni cu semnul lui în locul semnului crucii Mântuitorului... Și dacă cineva nu va fi însemnat cu semnul fiarei, acea persoană nu va fi luată captivă de semnele ei fantastice. Și de asemenea Domnul nu le va abandona pe astfel de persoane, ci le va ilumina...


Sf. Paisie de la Muntele Athos îi avertizează pe Ortodocși să nu ia Semnul 666

Creștinii care refuză semnul „666” și refuză să se închine chipului Antihristului vor fi văzuți ca rebeli și extremiști religioși – din nefericire - și vor fi persecutați de autorități, devenind martiri pentru Hristos ca în zilele Imperiului Roman. Totuși, Sf. Paisie Athonitul a avertizat că nu toți creștinii vor vedea vreun pericol în luarea semnului diavolului. El credea că chiar unii preoți Creștini Ortodocși vor fi înșelați și nu își vor avertiza enoriașii. În schimb ei „vor pune pamperși” copiilor lor spirituali cu minciuni reconfortante, spunându-le să ia semnul „666” și să nu se îngrijoreze, zicând: „nu contează, nu-i nimic.” [11] Acești clerici nu vor fi în stare să discearnă „semnele timpurilor” și își vor câștiga pentru ei înșiși aceeași mustrare pe care Domnul Iisus a dat-o fariseilor din timpul Său: „Voi știți cum să interpretați înfățișarea cerului, dar nu puteți să interpretați semnele timpurilor” (Matei 16:3). Totuși, acei Creștini nonconformiști care chiar refuză într-adevăr semnul „666” vor fi „urâți de toate națiunile” din cauza lui Hristos, după cum a profetizat Domnul Iisus în Matei 24:9. Din cauza revoltei creștine împotriva pretențiilor Antihristului, Antihristul va lansa cea mai feroce persecutare a creștinilor văzută vreodată în istorie, după cum a prezis Domnul în Matei 24:21 – „Atunci va fi strâmtorare mare, așa cum nu a fost de la începutul lumii până în acest timp.” Dar din mila Lui, de dragul acelor discipoli credincioși care o să fie mântuiți, Domnul Iisus a promis că „acele zile vor fi scurtate” (Matei 24:22).


[1] Fr. Andrew J. Anderson, THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS, ORTHODOX CHRISTIANITY, 10/4/2017,http://orthochristian.com/106805.html
[2] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (I), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 8 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[3] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (II), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 14 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_14.html
[4] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (III), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 15 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_15.html
[5] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (IV), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 24 octombrie 2017,                  http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_24.html
[6] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (V), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 2 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[7] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VI), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 5 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_5.html
[8] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VII), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 9 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_9.html
[9] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VIII), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, marți 14 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_14.html
[10] (A Second Look, p.254—citing St. Andrew of Caesarea, Commentary on the Apocalypse, 37. Cited by Taushev, Apocalypse, 194.)
[11] (Christodoulos, Elder Paisios, p. 95).

marți, 14 noiembrie 2017

ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VIII)

(articol de Pr. Adrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017)


Traducere de pr. prof. Ciungu Ion


Înfricoșătoarea Judecată. Frescă de la Mănăstirea Visoki Dečani. Prima parte a articolului “THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS”,[1] (ANTIHRISTUL: o PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI),am tradus-o și o putem (re)vedea publicată pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, pe data de 8 octombrie 2017.[2] A doua parte o putem (re)vedea publicată pe data de 14 octombrie 2017.[3] A treia parte o putem (re)vedea publicată pe data de 15 octombrie 2017.[4] A patra parte o putem (re)vedea publicată pe data de 24 octombrie 2017.[5] A cincea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 2 noiembrie 2017.[6] A șasea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 5 noiembrie 2017.[7] A șaptea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 9 noiembrie 2017.[8]
THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS 

(VIII)
[continuarea traducerii, uneori cu subtitluri suplimentare, dar respectând textul englez și uneori semnele de punctuație, ca la Anderson]:


Scurta domnie violentă de trei ani și jumătate a lui Antihrist


„Imediat după necazul acelor zile...”,  Sfânta Scriptură este foarte clară că înainte de Întoarcerea Glorioasă a lui Hristos din cer, va fi un timp teribil de persecutare a credincioșilor, fără vreo răpire salvatoare înainte-de-necaz. Adevărații credincioși trebuie neapărat să fie tari, răbdători, și încrezători în Iisus (Apocalipsa 13:10). Mulți vor fi martori pentru Adevăratul Hristos, și vor fi decapitați, devenind martiri (Apocalipsa 20:4).  În timpul unei perioade scurte de trei ani și jumătate („1260 de zile” - Apocalipsa 11.3) Antihristul va fi înșelat lumea, prefăcându-se că este amabil, așa încât a putut prelua controlul politic. Dar după aceea, după ce devine monarh mondial, pentru a doua perioadă scurtă de alți trei ani și jumătate (42 de luni – Apocalipsa 13:5) el va încerca să forțeze omenirea să i se închine. Asemenea regelui antic Nabucodonosor, Antihristul va folosi mijloace ascunse și rele pentru a face aceasta. El va folosi coerciția pentru a-i forța pe toți oamenii să intre în tabăra lui spirituală și politică prin faptul că el conduce cumpărarea și vinderea tuturor bunurilor și a serviciilor. După o perioadă de campanie de trei ani și jumătate anterioară domniei în care el simulează amabilitatea cu scopul de a câștiga sprijin politic mondial, apoi după încoronarea sa ca rege mondial în Ierusalim, Antihrist va avea o domnie scurtă, dar în același timp violentă de încă trei ani și jumătate. Sf. Paisie de la Muntele Athos a luat acest interval de timp ca fiind literal.[9] Astfel, totalul este de șapte ani alocați lui Antihrist – de la prima sa apariție pe scena mondială până la răsturnarea lui la A Doua Venire a lui Iisus Hristos, după cum este descris în 2 Tesaloniceni 2:8.


Profetul cel Fals și Semnul Fiarei (666)


În străduința lui ca toată omenirea să i se închine, Antihristul va avea ajutorul unui asistent – Profetul cel Fals, o a doua fiară, un fel de lider religios mondial (Apocalipsa 13:11-18 și Apocalipsa 19:19-20). Întocmai cum Înaintemergătorul (Sf. Ioan Botezătorul) a adunat discipoli pentru Adevăratul Hristos (Iisus), acest Profet Fals din timpul Apocalipsei va aduna discipoli pentru Antihrist. Și întocmai cum Apostolii i-au pecetluit pe creștinii cei noi cu pecetea Darului Sfântului Duh (1 Ioan 2:27), însemnându-i pentru Dumnezeu, tot așa Profetul cel Fals se va strădui să însemneze toată omenirea cu numele sau numărul lui Antihrist - misteriosul „666” - fie pe mână, fie pe frunte (Apocalipsă 13:16-18).  Acest semn – orice s-ar dovedi el a fi – noi creștinii ortodocși îl vedem ca pe o negare serioasă a lui Hristos. Nouă ne este interzis să-l acceptăm. Acceptarea lui va fi o respingere a Sfintei Mirungeri și o respingere a lui Dumnezeu.


Sf. Paisie de la Muntele Athos a zis că Semnul Fiarei este o oarecare formă de număr computerizat de identificare personală


Sfântul din vremea modernă și făcător de minuni Paisie de la Muntele Athos, vorbind despre viitorul semn „666”, a zis că dacă un creștin sau o creștină acceptă Semnul Fiarei, el sau ea Îl va fi negat pe Hristos. El credea că acesta este o oarecare formă de număr computerizat de identificare personală.[10]  El a menționat că în Vechiul Testament evreii cereau o taxă anuală de 666 de talanți de aur de la națiunile cucerite. Astfel, Sf. Paisie zicea că „astăzi, cu scopul de a subjuga lumea toată, ei vor introduce încă o dată numărul taxei celei vechi legat de trecutul lor glorios. Adică, `666` este numărul lui mammon. Totul se petrece după cum a fost plănuit. Ei au pus numărul cu mult timp în urmă pe cardurile de credit. Ca rezultat, cel care nu este însemnat cu numărul `666` nu va putea să cumpere, să vândă, să ia un împrumut, sau să găsească de lucru.”[11]


Acceptarea semnului de identificare al diavolului („666”) pe mână sau frunte va fi o respingere a Darului Sfântului Duh


Acceptarea semnului de identificare al diavolului („666”) pe mână sau frunte va fi o respingere a Darului Sfântului Duh, care a fost primit la Sfântul Botez în Ungerea cu Sfântul Mir (pecetluirea mâinilor și frunții de către preot) – semnul cel adevărat al lui Hristos Cel Adevărat. Sf. Pavel a scris: “Când ați crezut, ați fost însemnați în El cu o pecete, Duhul Sfânt Cel Promis (Efeseni 1:13). Această sfântă pecete a lui Dumnezeu este menționată iarăși în Apocalipsă 7:3 ca „pecetea frunților slujitorilor lui Dumnezeu.” Ea este pusă literalmente pe mâinile și pe fruntea fiecărui Creștin Ortodox Botezat de curând pentru a i-L da pe Duhul Sfânt prin Sfântul Mir (sfântul untdelemn de ungere) care urmează după Sfântul Botez.

Cu acea pecete sfântă de la Botez noi ne-am lepădat de diavolul și am trecut de partea lui Hristos,” după cum a afirmat Sf. Paisie.[12]

Pecetea Baptismală a Sfântului Duh este opusul pecetei Diavolului (acel „666”), care de asemenea va fi însemnată pe mâinile drepte și pe frunți (Apocalipsa 13:16). Această „mirungere” falsă a diavolului Îl înlătură pe Duhul Sfânt și o duce pe acea persoană în împărăția întunericului a diavolului. Va fi folosită pentru a-i stăpâni prin frică, căci fără ea ei nu pot cumpăra deloc mâncare.
Și el [Profetul cel Fals] face ca toți, atât mari cât și mici, bogați cât și săraci, liberi cât și sclavi, să primească un semn pe mâna lor dreaptă, sau pe frunțile lor, și ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde în afară de cel care are semnul, sau numele fiarei, sau numărul numelui ei... și numărul ei este 666. (Apocalipsa 13:16-18).[1] Fr. Andrew J. Anderson, THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS, ORTHODOX CHRISTIANITY, 10/4/2017, http://orthochristian.com/106805.html
[2] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (I), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 8 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[3] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (II), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 14 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_14.html
[4] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (III), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 15 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_15.html
[5] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (IV), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 24 octombrie 2017,                  http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_24.html
[6] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (V), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 2 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[7] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VI), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 5 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_5.html
[8] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VII), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 9 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_9.html
[10] (Christodoulos, Elder Paisios of the Holy Mountain, Greece: Holy Mountain, 1998, p. 94-97).
[11] P. 6, https://christconquers.wordpress.com/2010/06/06/ elder-paisios-against-zionists-and-cowardly-orthodox/.
[12] (Christodoulos, Elder Paisios, p. 97).


luni, 13 noiembrie 2017

CREȘTINII ORTODOCȘI AU SCĂZUT CA PROCENT DIN POPULAȚIA MONDIALĂ

(studiu publicat în 8 noiembrie 2017 de Pew Research Center din Washington)[1]


de Pr. Prof. Ion Ciungu

Iisus a zis: „Împărăţia cerurilor este asemenea grăuntelui de muştar, pe care, luându-l, omul l-a semănat în ţarina sa, Şi care este mai mic decât toate seminţele, dar când a crescut este mai mare decât toate legumele şi se face pom, încât vin păsările cerului şi se sălăşluiesc în ramurile lui.” (Matei 13, 31-32)[2]


Biserica Mănăstirii Mgvimevi, lângă orașul Chiatura din regiunea Imereti, din Georgia.


Semințele cuvintelor semănate în sufletele oamenilor de Fiul Veșnic Iubit al Tatălui nostru Sfânt din Ceruri, Fiu Făcut Om pentru mântuirea oamenilor, Domnul nostru Iisus Hristos, în urmă cu mai mult de 2000 de ani, în țarina Palestinei, au crescut, și apoi au ajuns și în alte țarini, în alte țări, dezvoltându-se. Oamenii care cred în Fiul Veșnic al Bunului Dumnezeu Atotînțelept și Atotputernic , Fiu Făcut Om pentru mântuirea oamenilor, Domnul nostru Iisus Hristos, se numesc creștini.

Azi în lume, numărul creștinilor, de diferite nuanțe, este de peste 2,4 miliarde, populația lumii fiind de aproximativ 7,2 miliarde de oameni. „Credința creștină reprezintă o treime din populația lumii și este religia cea mai mare din lume”... . Denominațiunea cea mai mare este Biserica Catolică, cu 1,09 miliarde de aderenți. A doua ramură creștină ca mărime este fie Protestantismul (dacă este considerat ca un singur grup), fie Biserica Ortodoxă Răsăriteană (dacă Protestanții sunt considerați ca fiind divizați în denominațiuni multiple).[3]( a. Studiul: Orthodox Christianity in the 21st Century”; b. Diferite grafice cu procente referitoare la diferite aspecte ale vieții Creștine Ortodoxe, din diferite țări)a.   Studiul: Orthodox Christianity in the 21st Century


Pe data de 8 noiembrie 2017, studiul Orthodox Christianity in the 21st Century (Creștinătatea Ortodoxă în secolul al XXI-lea) a fost publicat pe site-ul institutului de cercetare Pew Research Center din Washington. Traduc, spicuind câteva aspecte, din acest studiu amplu:

“În secolul trecut, populația Creștină Ortodoxă din lume a crescut mai mult de două ori și acum se ridică la aproape 260 de milioane. Numai în Rusia, ea a depășit 100 de milioane, o renaștere bruscă după căderea Uniunii Sovietice.
Totuși, în ciuda acestor creșteri în cifre indiscutabile, Creștinii Ortodocși au tot scăzut ca parte a populației creștine pe ansamblu - și a populației mondiale – datorită unei creșteri mult mai rapide printre Protestanți, Catolici și Necreștini. Astăzi, doar 12% din Creștinii din toată lumea sunt Ortodocși, față de aproximativ 20% în urmă cu un secol. Și 4% din populația mondială totală este Ortodoxă, față de aproximativ 7% în 1910.

Printre Creștini la nivel mondial, partea Ortodoxă este în scădere, părțile Catolică și Protestantă sunt în creștere.


„Distribuirea geografică a Ortodoxiei de asemenea diferă de alte tradiții Creștine principale în secolul al XXI-lea. În 1910 – cu puțin timp înainte de evenimentele decisive ale Primului Război Mondial, ale Revoluției Bolșevice și ale desființării câtorva Imperii Europene – toate cele trei ramuri principale ale Creștinătății (Ortodoxia, Catolicismul și Protestantismul) erau concentrate mai ales în Europa. De atunci, Catolicii și Protestanții s-au extins enorm în afara continentului, în timp ce Ortodoxia rămâne în mare măsură centrată în Europa. Astăzi, aproape 4 din 5 Creștini Ortodocși (77%) locuiesc în Europa, o schimbare relativ modestă față de acum un secol (91%). Pe de cealaltă parte, numai aproximativ un sfert din Catolici (24%) și unu din opt Protestanți (12%) acum locuiesc în Europa, în scădere față de aproximativ 65% și respectiv 52% în anul 1910.”


În urmă cu un secol, toate cele trei ramuri principale ale Creștinătății erau concentrate în Europa. Aceasta este încă situația pentru Creștinii Ortodocși, dar nu pentru Protestanți și Catolici

„Astăzi, cea mai mare populație Creștină Ortodoxă din afara Europei Răsăritene este în Etiopia. Biserica Etiopiană Ortodoxă Tewahedo veche de secole are aproximativ 36 de milioane de aderenți, aproape 14% din populația Ortodoxă totală a lumii.”Creștini Ortodocși Etiopieni participă la rugăciunile din Ajunul Paștilor la Biserica Medhane Alem, în Addis Abeba, Etiopia.[4]b.   Diferite grafice cu procente referitoare la diferite aspecte ale vieții Creștine Ortodoxe, din diferite țări


Diferite grafice cu procente referitoare la diferite aspecte ale vieții Creștine Ortodoxe, din diferite țări, pot fi văzute pe 5 din cele 7 pagini web pe care se întinde studiul. Amintesc subtitluri din acest studiu:


Mai puțini Ortodocși din republicile post-sovietice spun că religia este `foarte importantă` în viețile lor (față de Ortodocșii din alte țări europene)

Majoritatea Creștinilor Ortodocși țin icoane acasă

Creștinii Ortodocși favorizează poziția Bisericii lor de a permite bărbaților căsătoriți să devină preoți

Pe de cealaltă parte, Creștinii Ortodocși favorizează interdicția Bisericii lor cu privire la preoții femei

Părți relativ reduse de Ortodocși și Catolici favorizează faptul ca Ortodoxia Răsăriteană și Romano Catolicismul să fie în comuniune (Totuși, în România 62% din Ortodocși favorizează această comuniune; În Ucraina, 74% dintre Catolici favorizează această comuniune)

Majoritatea celor 260 de milioane de Creștini Ortodocși din lume locuiesc în Europa Centrală și Răsăriteană

Rusia, Etiopia și Ucraina au cele mai mari populații Ortodoxe naționale

Țări cu mai mult de 1 (unu) milion de Creștini Ortodocși

Cele mai mari populații Ortodoxe pe țări, anul 1910 și anul 2010

Țări cu majorități Ortodoxe

Diaspore Ortodoxe s-au dezvoltat în Americi și în Europa Occidentală

Țări cu mai puțin de 20.000 de Ortodocși în anul 1910 dar mai mult de 100.000 acum
Ortodoxia în Statele Unite

Țări africane cu populații Ortodoxe mari

Creștinii Ortodocși au un grad înalt de religiozitate în Etiopia, însă gradul de religiozitate este mult mai redus în fosta Uniune Sovietică

Ortodoxia în Etiopia

Majoritatea Creștinilor Ortodocși din Statele Unite sunt absolut siguri de credința lor în Dumnezeu

Creștinii Ortodocși din fosta URSS sunt mai puțin siguri de credința lor în Dumnezeu

Majoritatea Creștinilor Ortodocși din Etiopia spun că ei dau zeciuială și postesc în timpul Postului Paștilor

Darea zeciuielii, postirea și primirea Sfintei Împărtășanii sunt mai puțin obișnuite printre Creștinii Ortodocși din fostele republici sovietice

Majoritatea Creștinilor Ortodocși din Europa spun că ei aprind lumânări în biserici

Majoritatea Creștinilor Ortodocși din fostele republici sovietice poartă simboluri religioase

Credința în Rai, iad, minuni, este obișnuită printre ortodocși

Aproape toți Creștinii Ortodocși Etiopieni cred în Rai (România 83%, Rusia 60%, Grecia 67%)

Credința în soartă și în suflet este larg răspândită printre Creștinii Ortodocși

Mulți Creștini Ortodocși cred în deochi (ochiul rău) și în magie (procentul este mai mare în republicile foste sovietice; în România: 48%)

Majoritatea Creștinilor Ortodocși din Etiopia au vederi exclusiviste despre religie

Minoritățile Creștinilor Ortodocși din Europa spun că a lor este singura credință adevărată

Creștinii Ortodocși susțin politicile principale ale Bisericii, sunt puțin entuziaști față de reconcilierea cu Biserica Romano-Catolică

Mulți Ortodocși spun că Papa Francisc ajută relațiile Catolico-Ortodoxe, dar mai puțini îl văd într-un mod favorabil

E mai probabil ca Ortodocșii să-l vadă pe Patriarhul de la Moscova ca pe cea mai înaltă autoritate religioasă decât pe Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol

Rusia, cea mai mare țară Ortodoxă

Sprijin larg printre Creștinii Ortodocși pentru poziția Bisericii care permite divorțul

Creștinii Ortodocși din Rusia sunt împărțiți cu privire la faptul dacă femeile se cuvine să fie hirotonite preoți

Interdicția Ortodoxă cu privire la căsătoria între persoane de același sex are susținere copleșitoare

Ortodocșii au vederi conservatoare cu privire la problemele de gen (gender), homosexualitate

Creștinii Ortodocși sunt împărțiți cu privire la faptul dacă avortul se cuvine să fie legal

Majoritatea Creștinilor Ortodocși favorizează regulamentele cu privire la mediul înconjurător

Creștinii Ortodocși tind să creadă în evoluția umană

Mulți Creștini Ortodocși din Europa spun că femeile au responsabilitate față de societate să nască copii, deși mai puțini favorizează rolurile tradiționale de gen în căsătorie

Majoritatea Creștinilor Ortodocși armeni și români spun că soția trebuie întotdeauna să se supună soțului ei

..................................


Mult iubit și frumos slăvit să fie Tatăl nostru Sfânt din Ceruri de către toți Creștinii, indiferent de nuanțele confesionale, în fiecare moment, în vecii vecilor!
[1] Orthodox Christianity in the 21st Century, Pew Research Center, November 8, 2017, http://www.pewforum.org/2017/11/08/orthodox-christianity-in-the-21st-century/
[2] Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13, versetele 31-32, https://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=13
[3] Christianity by country, From Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_by_country
[4] Christian Today staff writer, Protestants, Catholics and atheists surge leaving Orthodox trailing, says Pew survey, Christian Today, Thu 9 Nov 2017,