duminică, 26 noiembrie 2017

ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (XII)

(articol de Pr. Adrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017)

Traducere de pr. prof. Ciungu Ion


Înfricoșătoarea Judecată. Frescă de la Mănăstirea Visoki Dečani.


 Prima parte a articolului “THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS”,[1] (ANTIHRISTUL: o PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI), am tradus-o și o putem (re)vedea publicată pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, pe data de 8 octombrie 2017.[2] A doua parte o putem (re)vedea publicată pe data de 14 octombrie 2017.[3] A treia parte o putem (re)vedea publicată pe data de 15 octombrie 2017.[4] A patra parte o putem (re)vedea publicată pe data de 24 octombrie 2017.[5] A cincea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 2 noiembrie 2017.[6] A șasea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 5 noiembrie 2017.[7] A șaptea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 9 noiembrie 2017.[8] A opta parte o putem (re)vedea publicată pe data de 14 noiembrie 2017.[9] A noua parte o putem (re)vedea publicată pe data de 15 noiembrie 2017.[10] A zecea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 18 noiembrie 2017.[11] A unsprezecea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 19 noiembrie 2017.[12]THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS 
(XII)


[continuarea traducerii, uneori cu subtitluri suplimentare, dar respectând textul englez și uneori semnele de punctuație, ca la Anderson]:

 A Doua Venire, Glorioasă, a Domnului, răpirea, și Judecata Finală

Antihristul va fi în mod continuu într-o alergare din loc în loc urmărindu-i, găsindu-i și persecutându-i pe creștini până în ziua propriei lui distrugeri bruște. Adevăratul Hristos – Domnul Iisus – va apărea brusc pe norii cerului cu slavă mare și cu putere mare, cu toți sfinții Săi îngeri. Apariția Lui îl va distruge pe Antihrist, după cum a zis Sf. Pavel că “îl va face praf cu suflarea gurii Sale și-l va distruge cu strălucirea venirii Sale” (2Tesaloniceni 2:8). Ziua Judecății va răsări brusc peste toată lumea, iar Diavolul, Antihristul său, Profetul cel Fals, și toți demonii vor fi aruncați în pedeapsa veșnică din Lacul de Foc (Apocalipsa 19:20; Apocalipsa 20:10).

„Imediat după necazul acelor zile soarele va fi întunecat, iar luna nu-și va da lumina; stelele vor cădea din cer, iar corpurile cerești vor fi zguduite. Apoi va apărea semnul Fiului Omului pe cer. Și atunci toate popoarele pământului vor jeli când ÎL vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu slavă mare. Iar El îi va trimite pe îngerii Săi cu un sunet tare de trompetă, iar ei îi vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la un capăt al cerului până la celălalt.” (Matei 24:29-31).

Adevărata răpire va avea atunci loc, căci credincioșii de pe pământ vor fi adunați de îngeri sus în aer pentru a-L întâmpina pe Domnul Care vine în glorie pe nori să judece lumea, pe care El a făcut-o. Toată omenirea va fi înviată din morți și va accepta să fie judecată de Domnul Iisus Hristos. Aceasta va fi Judecata Finală din fața Tronului lui Dumnezeu, în timpul căreia “oile” vor fi despărțite de „capre” (Matei 25:31-33). Cei condamnați (caprele) vor intra într-o condamnare eternă în Lacul de Foc unde au fost aruncați Diavolul, Antihristul și Profetul cel Fals, în timp ce Cei Drepți (oile) vor intra în Viața Eternă în Împărăția lui Dumnezeu (Noul Ierusalim), unde vor domni cu Hristos pentru totdeauna.

Simbolismul domniei de „1.000” de ani

Domnia sfinților cu Iisus Hristos va fi eternă, nu “1000 de ani” sau „un mileniu” în sens literal (Apocalipsa 20:5-7). Biserica din perioada de început, la Al Doilea Sinod Ecumenic, în anul 381 d.Hr., a respins interpretarea literală de 1.000 de ani a textului din Apocalipsa 20:5-7, luând termenul „mileniu” în sens simbolic ca o perioadă lungă de perfecționare și de încheiere a timpului, „ca eră a Bisericii, când Iisus domnește pe pământ în cei care cred. Este acea eră între prima și a doua venire ale lui Hristos, numită și `timpurile din urmă`în care eficacitatea lui Satan în lucrarea de înșelare este restrânsă prin Crucea și Învierea lui Hristos, iar sfinții sunt părtași la domnia pământească a lui Hristos prin Biserică.[13] Creștinii botezați sunt părtași la victoria Pascală a lui Hristos asupra Diavolului prin Sfântul lor Botez, în care ei sunt uniți cu Hristos și se pot bucura de puterea Lui asupra lui Satan care pentru ei este legat, în timp ce el încă aleargă din loc în loc printre necredincioșii nebotezați conducându-i la pierzanie până când își primește propria condamnare în Lacul de Foc la Ziua Judecății. Pentru cei care se unesc cu Hristos în Botez și niciodată nu Îl părăsesc cum a făcut Iuda, victoria lor asupra Diavolului nu se sfârșește niciodată. Părinții Bisericești de la Sinodul al Doilea au optat să meargă cu cuvintele clare și literale ale Arhanghelului Gavriil care a spus Fecioarei Maria că Împărăția lui Iisus nu va avea sfârșit (Luca:33). Aceste cuvinte au fost puse în Crezul de la Niceea cu scopul de a opri erezia hiliasmului, care zicea că domnia lui Hristos va fi numai de 1.000 de ani, în sens literal,  pe pământ.[14]

Creștinii trebuie neapărat să cugete corect la subiectul despre Timpurile Sfârșitului și să fie vigilenți

Frați și surori, din aceste citate noi am văzut că Părinții Sfintei noastre Biserici Ortodoxe de-a lungul secolelor au ținut de o idee concretă că Antihrist va fi un om real, posedat de diavolul, care va câștiga dominație politică mondială și va căuta ca toate națiunile să i se închine și să i se supună. Este necesar ca creștinii să fie vigilenți în așa fel încât să nu fie înșelați de Antihrist indiferent când el vine în cele din urmă. Să nu fiți derutați de toate ideile apocaliptice care sunt în competiție în mass-media și pe internet cu privire la subiectul despre Antihrist. Să nu-L confundați pe Adevăratul Domn Iisus (Care va sosi pe nori) cu Antihristul care își va întemeia împărăția pe pământ. După cum a zis Sf. Ioan Damaschinul: „Nimeni să nu se aștepte, așadar, ca Domnul să vină de pe pământ, ci din Cer.”

Să urmăm punctul nostru de vedere ortodox, singurul pe care ne putem bizui. La urma urmei, a noastră este Biserica istoriei, a Părinților, a Apostolilor, și a lui Hristos. Pe măsură ce cugetăm la acest subiect, haideți să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Haideți să ne bizuim pe El și niciodată să nu fim fricoși  never be fearful http://orthochristian.com/95814.html. Să ne amintim mereu că El ne iubește cu tandrețe și că totdeauna va fi cu noi și ne va ajuta. Nu se cuvine să fim fricoși – se cuvine să-L iubim pe Dumnezeu și să fim vigilenți. Rostiți ca rugăciune Psalmul 90 (91) totdeauna.
Este preferabil să fii bine informat despre interpretarea ortodoxă cu privire la profețiile referitoare la Timpul Sfârșitului cu scopul de a fi pregătit din punct de vedere spiritual decât să fii neglijent și ignorant și să fii prins nepregătit când sosesc acele zile. Sf. Chiril al Ierusalimului, în timpul lui, îi îndemna pe ascultătorii săi din secolul al patrulea să fie pregătiți și să se gândească la aceste probleme, și să vorbească despre ele cu prietenii lor și cu membrii familiilor lor.

Sf. Efrem în secolul al patrulea recomanda public oamenilor să fie bine informați cu doctrina sănătoasă referitoare la Sfârșit. El îi învăța pe oameni că astfel de probleme vor vi „clare” pentru credincioșii adevărați căci evenimentele vin să se întâmple chiar în fața ochilor lor. Dacă el predica despre astfel de probleme cu așa de mult timp în urmă, cu mult mai mult se cuvine nouă în secolul al douăzeci și unulea să cugetăm la astfel de lucruri!

Pentru cei care au cunoștința, venirea antihristului va fi evidentă. Dar pentru cel a cărui minte este în problemele acestei vieți și iubește cele pământești, aceasta nu va fi clară; pentru că acei care sunt legați jos cu afacerile acestei vieți, chiar dacă vor auzi, ei nu vor crede, disprețuindu-i pe acei care vor vorbi. Iar sfinții vor fi întăriți pentru că ei au lepădat toate grijile acestei vieți.[15]

Sf. Pavel îi amintea Sfântului Timotei că toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor suferi persecuție (2 Timote 3:12). Dar Iisus promite că ne ajută să fim părtași la victoria Lui asupra acestor dificultăți:

          Aceste lucruri vi le-am spus ca în Mine să aveți pace.

În lume veți avea necazuri, dar voi să aveți o stare sufletească bună, Eu am învins lumea (Ioan 16:33).

Cu siguranță este mai bine să ai o încercare dureroasă limitată pe pământ acum (cu Iisus susținându-ne) urmată de eternitatea cu El în Împărăția Cerului, decât să te lepezi de Adevăratul Hristos și să petreci câțiva ani scurți încercând în mod insuficient să eviți suferințele pe pământ doar pentru a ajunge să petreci eternitatea suferind în iad.


Concluzie

Continuați să fiți credincioși față de Domnul Iisus Hristos chiar până la sfârșit, încredeți-vă în El cu toată inima voastră, și totul va ieși frumos pentru voi la Sfârșit. Hristos va fi cu voi - și vă va ajuta pe voi – adevărații și credincioșii lui discipoli, după cum El a promis, “Eu niciodată nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” (Evrei 13:5). El a promis că este cu noi, zicând atunci când s-a înălțat, „Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârșitul lumii. Amin.” (Matei 28:20).

Sf. Pavel a experimentat acest lucru atunci când a fost dus la primul său proces în Roma. Deși toți prietenii lui au fugit departe, ca să-și salveze viețile lor, lăsându-l singur să se confrunte cu judecătorul roman, Domnul Iisus Însuși a venit și a stat lângă Sf. Pavel și l-a ajutat să depășească problemele: „La prima mea apărare, nimeni nu a stat cu mine să mă ajute, ci fiecare m-a părăsit. Acest lucru să nu li se reproșeze. Dar Domnul a stat lângă mine și m-a întărit” (2 Timotei 4:16-17).

Din profeția lui Ioel despre Timpurile Sfârșitului, auzim promisiunea despre mântuirea milostivă – căci „oricine va chema numele Domnului va fi mântuit.”

Soarele se va transforma în întunecime, iar luna în sânge, înainte de a veni Ziua DOMNULUI cea mare și înspăimântătoare. Și se va întâmpla atunci că oricine va chema numele DOMNULUI va fi mântuit. Căci în Muntele Sion și în Ierusalim vor fi cei care scapă, după cum a zis DOMNUL, iar printre supraviețuitori vor fi cei pe care DOMNUL îi cheamă. (Ioil 2:31-32; în Biblia Ortodoxă românească aceste texte sunt în cartea Ioil la cap. 3, versetele 4și 5; nota trad.).

Iisus a promis astfel: “pe oricine va veni la Mine Eu nu-l voi scoate niciodată afară. (Ioan 6:37).

Iisus a zis: „În acel timp ei Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere și mare slavă. Când aceste lucruri încep să aibă loc, stați fermi și ridicați capetele voastre, căci răscumpărarea voastră se apropie.” El le-a spus această parabolă: „Uitați-vă la smochin și la toți copacii. Când ei înfrunzesc, puteți vedea voi înșivă că vara este aproape. Tot așa, când vedeți aceste lucruri întâmplându-se, știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape.” (Luca 21:27-31).

„Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Iisuse! (Apocalipsa 22:20).

Fr. Andrew J. Anderson
10/4/2017

Aici se încheie articolul scris în engleză de preotul creștin ortodox  Andrew J. Anderson, din Canada, și publicat pe data de 4 octombrie, 2017, după cum putem (re)vedea în prima parte tradusă, pe care o putem (re)găsi dacă accesăm nota nr. 2 de la subsolul acestui articol.

………………………………………………………………………………………………………………


Mult Iubit și Frumos Slăvit să fie Tatăl nostru Sfânt din Ceruri, și de noi [care (re)citim aceste cuvinte mântuitoare] în fiecare moment, în vecii vecilor!


[1] Fr. Andrew J. Anderson, THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS, ORTHODOX CHRISTIANITY, 10/4/2017, http://orthochristian.com/106805.html
[2] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (I), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 8 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[3] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (II), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 14 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_14.html
[4] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (III), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 15 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_15.html
[5] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (IV), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 24 octombrie 2017,                  http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_24.html
[6] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (V), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 2 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[7] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VI), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 5 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_5.html
[8] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VII), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 9 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_9.html
[9] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VIII), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, marți 14 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_14.html
[10]   ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (IX), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, miercuri 15 noiembrie 2017,                  http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_15.html
[11] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (X), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, sâmbătă 18 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_18.html
[12] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (XI), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 19 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_19.html
[13] (See footnote in The Orthodox Study Bible for Rev. 20:2, p. 1743).
[14] (The Orthodox Study Bible for Rev. 20:2, p. 1743).
[15] “On the coming of the Lord, the end of the world, and the coming of the Antichrist” by St. Ephraim.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu