joi, 27 iulie 2017

„NU VA RĂMÂNE AICI PIATRĂ PE PIATRĂ CARE SĂ NU SE RISIPEASCĂ”(2.800 de biserici se vor demola în Franța în anii care urmează!?)de Pr. Prof. Ion Ciungu

Iisus, răspunzând ucenicilor Săi referitor la impresionantele ziduri ale Templului evreilor din Ierusalim, a zis: “Vedeţi toate acestea? Adevărat grăiesc vouă: Nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu se risipească.” (Matei 24, 2).[1]


Machetă a Templului din Ierusalim, numit și Al Doilea Templu, sau Templul lui Irod, Templul la care S-a referit Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, Templu distrus de romani în anul 70 d. Hr. (Acest Al Doilea Templu a fost construit, după ce evreii s-au întors din robia babiloniană, în perioada anilor 537 - 516 î. Hr., pe locul Templului lui Solomon. Templul lui Solomon se numește Primul Templu. Al Doilea Templu a fost restaurat de regele Irod cel Mare în secolul I î. Hr.)[2]

 
Adevărul cuvintelor lui Iisus, și pedeapsa lui Dumnezeu asupra evreilor, care L-au respins pe Mântuitorul lumii, și l-au forțat pe guvernatorul roman Pilat să-L condamne pe Fiul lui Dumnezeu făcut Om la moarte, s-au văzut de atunci, căci, după aproximativ 40 de ani, Ierusalimul a fost cucerit de romani, Templul  a fost dârâmat, iar evreii n-au mai avut un stat al lor până în anul 1948. În zilele noastre, unii evrei care aparțin cu credința de religia numită Iudaismul Ortodox au planuri de a reconstrui Al Treilea Templu la Ierusalim.[3]

În 2015, aproximativ 65% din evreii din Israel s-au declarat ca fiind sau “nereligioși”, sau „atei convinși”. Numai 30% s-au declarat ca fiind religioși. Există și evrei creștini, numiți evrei mesianici, cam 350.000 la nivel mondial.[4]  Ne amintim și de doi evrei din România deveniți creștini celebri (Wurmbrand și Steinhardt).[5](a.Articole despre demolări de biserici în Franța; b. Rolul evreilor în descreștinarea Franței; c. Câteva exemple despre lucrarea evreilor atei din zilele noastre)E mai ieftin să demolezi biserici în Franța decât să restaurezia.   Articole despre demolări de biserici în Franța


În data de 23 iulie 2017, a apărut articolul „ÎN FRANTA PROGRESISTA SE CONSTRUIESC MOSCHEI ȘI SE DARAMA BISERICI ...”, publicat pe site-ul de știri creștine neoprotestant “info Crestin”.[6] Spicuiesc, în continuare, din acest articol:

În Europa creștinismul practicant este în declin, iar secularismul maselor și ateismul militant al elitelor contracarează creștinismul. În Europa cei mai mulți se declară a fi fără religie. Islamizarea Europei ia amploare. Pe măsură ce multe biserici au fost abandonate, este în creștere numărul moscheilor, “pentru sute de mii de tineri musulmani, născuți în Europa sau pentru emigranții recent sosiți.”   

În politica europeană influența creștinilor este în scădere, în timp ce „politicile umaniste de stânga, puternic influențate de lobby-ul LGBT, domină agenda majorității guvernelor.”

„Conform unui raport al Senatului francez, 2.800 de biserici vor fi demolate în Franța, multe din acestea având o vechime de secole. Decizia a fost luată datorită costurilor de restaurare ce sunt mai ridicate decât cele de demolare.”

Dat fiind faptul că lucrătorii de la infoCrestin nu spun de unde au luat informațiile, am căutat și am găsit cel mai recent articol în franceză despre acest subiect, apărut în ziarul catolic La Croix, pe data de 13 aprilie 2017. Articolul este intitulat “Les demolitions d`églises restent des cas exceptionelles” (Demolările de biserici rămân niște cazuri excepționale), și este scris de Elodie Maurot.[7] De aici am aflat că în anul 2016 au fost demolate șapte edificii religioase, iar începând din anul 2000  au fost demolate 37.  

Din alt articol în limba franceză, publicat în data de 15 octombrie 2016, pe site-ul elvețian LesObservateurs.ch, intitulat “France : 2800 églises vont être démolies ces prochaines années” (Franța: 2800 de biserici o să fie demolate în acești ani care urmează),[8] am aflat că numărul francezilor etnici și al catolicilor în Franța continuă să scadă, iar bisericile demolate urmează să fie înlocuite cu centre comerciale, imobile locative, sau parking-uri.  Tot aici putem citi că “biserica «Église Saint-Jacques d'Abbeville», o capodoperă neogotică din Abbeville, din regiunea Nord-Pas-de-Calais-Picardie, datând din anul 1868, a fost demolată pentru un cost total de 350.000 de euro, în anul 2013. Raționamentul: A fost mult mai ieftin să o demolezi decât ar costa să o restaurezi.” De asemenea, am mai aflat că, în tot acest timp, moscheile înfloresc, adeseori pe cheltuiala contribuabilului. 

Deși există o rezistență a francezilor contra acestor demolări de biserici, după cum observăm din articolul “Demolition of churches faces French resistance” (Demolarea bisericilor se confruntă cu rezistența franceză), publicat în data de 28 mai 2007, pe site-ul englez The Telegraph, de Henry Samuel[9], totuși deconstrucția continuă. 

Amănunte cu datele actualizate, referitoare la bisericile amenințate, se pot vedea pe site-ul francez PATRIMOINE-EN-BLOG, la titlul “Inventaire 2017 des églises menacées en France” (Inventar 2017 al bisericilor amenințate în Franța).[10]
 
Cum de s-a ajuns la descreștinarea Franței ? Am găsit un răspuns clar și documentat, venit din partea unui evreu convertit la creștinism.b.   Rolul evreilor în descreștinarea Franței


Revoluția franceză din 1789-1791, Drepturile Omului, Respingerea lui Iisus, Admiterea evreilor fără Dumnezeu în societatea franceză

„După Joseph Lémann, actul de naștere al integrării comunității iudaice în sânul societății franceze se poate redacta astfel: «Este născută din Drepturile Omului și din Franța descreștinată, în localul Adunării naționale: din 14 august 1789 până în 27 septembrie 1791.» Autorul continuă: «La Ierihon, drepturile lui Dumnezeu mergeau înaintea lui Israel, cu sunetul trompetelor; în Franța, în schimb, drepturile Omului, cu securea revoluționară, îi croiesc drumul.»” Am citat din cartea “Les Juifs dans la révolution française”, Paris 1889, format pdf, 143 de pagini, pag. 2.[11] Traduc, în continuare, introducând titluri:

Două fapte de o gravitate incalculabilă la începutul Revoluției franceze

“Născut în 1836, Joseph Lémann era opusul a ceea ce astăzi se numește rasist, și chiar antisemit. Evreu convertit, devenit preot catolic, își consacră toată existența sa încercării de a-i converti pe foștii săi coreligionari la creștinism. Opera sa majoră, pe care o publică Edițiile Avalon, reprezintă rezultatul a mai mult de douăzeci de ani de cercetări.” (pag 2).

“Două fapte de o gravitate incalculabilă se juxtapun la începutul Revoluției franceze: suprimarea lui Hristos și admiterea evreilor.

Povestind de-a lungul acestei cărți, în detaliile cele mai amănunțite, maniera în care aceste două fapte au fost aduse și în care s-au produs, ne limităm aici să prezentăm formula lor precisă:

Primul fapt istoric: Hristos respins în fruntea Declarației drepturilor omului;

Al doilea fapt istoric: Evreii admiși în societate, în baza aceleiași Declarații a drepturilor.

Evreii atrag Franța pe drumul lor lugubru, de a-l alege pe Baraba contra lui Iisus

Aceste două fapte, înlănțuite unul de altul, amintesc de un dureros contrast din trecut: preferința dată lui Baraba față de Iisus; în consecință de schimbul [prin care s-a realizat primirea] lui Baraba contra lui Iisus, dat fiind faptul că augustul fiu al lui David aparținea, în sens propriu, poporului lui Israel, prin sângele său, prin minunile sale, prin patriotismul său. Ele reamintesc de această preferință, de acest schimb; vai ! ele trebuiau de asemenea să-l facă pe poporul francez să intre în niște faze de decepție, de decadență și de sărăcire, în care evreii au pășit primii.” Am tradus din cartea menționată, de la titlul  LA PREPONDERANCE JUIVE, CHAPITRE PREMIER (PREPONDERENȚA EVREILOR, PRIMUL CAPITOL), pag 6.[12]

Traduc, în continuare, de la pagina 7,[13] scriind ca în original, cu litere mici, cuvintele “lui”, „l”, chiar dacă se referă la Iisus-Dumnezeu, și lăsând semnele de punctuație ca acolo; subtitlurile îngroşate aparţin traducătorului:


“Un cuvânt despre această prioritate nenorocită


Imensa totalitate de strigăte tumultuoase: Sângele lui să revină asupra noastră și asupra copiilor noștri ! n-a fost, pentru poporul evreu, episodul cel mai catastrofal al Patimilor, cu toate că a fost cel mai grav. Explicația la această afirmație este că aici pe pământ sângele lui Hristos nu exclude pe nimeni de la revărsările sale înmiresmate de milă și de tandrețe. El îi face să devină puri, cu roua dragostei și a reîmprospătării, pe evrei precum și pe oricare alți oameni, din momentul în care acești bieți orbi, amintindu-și de preafericitele Patimi (suave și mângâietoare expresii din sfânta Liturghie), consimt să obțină folos din sângele divin. Episodul cel mai catastrofal al Patimilor, sursă de ticăloșii și de dezastre pentru poporul lui Israel, a fost preferința dată lui Baraba față de Iisus. 

Cel Drept, binefăcătorul Iudeii, este pus în paralelă cu un hoț infam și asasin. O vociferație indescriptibilă desemnează preferința: Baraba! Pilat insistă pentru a da evreilor timpul de a reveni asupra alegerii lor. Cu mai multă furie, ei îi răspund: Nu acesta, ci Baraba! Acești oameni, a căror exasperare nu mai cunoștea limite, nu găsesc că este de cuviință nici măcar să zică IISUS, să pronunțe numele lui, așa de mult li se pare că dacă l-ar pronunța, le-ar spurca gura; ei strigă: pe ACESTA! nu, nu-l mai vrem; pe Baraba îl alegem!  

Evreii, oameni de nimic și de jefuire

      Rezultatele schimbului nu au întârziat mult. Altădată Israel era o națiune foarte nobilă, având o personalitate mare, în ciuda defectelor sale combătute de Moise și de Profeți. Dar dacă de nouăsprezece secole, o israeliților din diasporă, voi ați fost faimoși jefuitori și înșelători, dacă ați fost considerați ca oameni de nimic și de jefuire, dacă acuzația de homicid contra creștinilor v-a fost chiar, uneori, adresată, voi suportați, în această transmitere degradantă, consecința alegerii făcute de strămoșii voștri, în fața lui Ponțiu Pilat. În locul fiului regal al lui David n-au preferat ei un hoț; în locul sceptrului n-au preferat ei niște chei false? ...  


Hristos respins din noua ordine socială în timp ce evreii fără Dumnezeu sunt admiși în ea


O preferință, nu tot așa de categorică, adusă poate pe furiș, dar nu mai puțin deplorabilă, trebuia, într-o zi, să se desfășoare în istoria poporului Franței. Ea trebuia, de asemenea, să implice un schimb. Noi l-am desemnat astfel: Hristos respins și evreii admiși în societate. S-a strigat în Iudeea: Grație pentru Baraba, moarte lui Hristos! Trebuia să se decreteze în Franța: Suprimarea lui Hristos, intrarea evreilor! Legile au fost expresia acestui contrast lugubru. Legile manifestă gândurile și voințele unui popor. Dacă, într-o oră a vieții poporului francez, aceleași legi au zis lui Hristos: Ieșiți! iar evreilor: Intrați! o mare faptă rea a fost comisă. Schimbul, pentru Franța, va fi cât se poate de real: răpindu-i-l pe Hristos, i se dau evreii! Ce disproporție, o cerule!

Hristos respins din noua ordine socială în timp ce evreii sunt admiși în ea; lugubru și penibil contrast, afront la Divinitate care nu s-a împlinit, ca la Ierusalim, în efervescența unei dimineți, ci pe termen lung, cu un calm înfricoșător, după o serie de evenimente aduse printr-o logică inexorabilă. Acest afront n-a fost un act criminal explicit și rapid cum a fost preferarea lui Baraba față de Iisus; ci a fost consecința ideilor criminale, a doctrinelor criminale, dat fiind faptul că de atunci creștinismul, popoarele nu se conduc decât prin idei. Afrontul și contrastul au coborât, lent și treptat, din gesturile Constituantei, în gesturile țării, s-au întins ca o pată sumbră, iar acum ce zăresc, vrând-nevrând, ochii? Aceasta: Hristos respins în mod zgomotos de peste tot, iar evreii admiși în mod superb peste tot. Pentru extinderea dureroasă a contrastului, Providența a permis un secol!”c. Câteva exemple despre lucrarea evreilor atei din zilele noastre


Cât de adevărate, și cât de actuale sunt cuvintele lui Joseph Lémann! Să ne amintim doar câteva realități din vremea noastră:

Batjocorirea lui Dumnezeu prin caricaturi, în Franța, prin revista satirică Charlie Hebdo din Paris, care în decembrie 2014 L-a caricaturizat pe Iisus ca bebeluș cu nas de porc, iar pe Maica Domnului, în poziție de naștere, cu nas de scroafă. În 2012, Tatăl nostru Sfânt din Ceruri, Fiul Său Veșnic Iubit, Domnul nostru Iisus Hristos, și Duhul Sfânt, au fost caricaturizați în raport de homosexualitate, ca ripostă dată arhiepiscopului Parisului care s-a opus față de dreptul homosexualilor de a adopta copii. Apoi, după ce lucrătorii de la Charlie Hebdo l-au tot caricaturizat, timp de mai mulți ani, și pe profetul Mahomed, islamicii s-au răzbunat, împușcând mortal, în 7 ianuarie 2015, 12 persoane la sediul Charlie Hebdo, apoi, în ziua următoare au mai ucis o polițistă, și încă patru persoane de confesiune iudaică într-un magazin evreiesc din Paris. Știm ce mare marș de protest s-a organizat apoi, ceea ce nu se întâmplă când sunt uciși creștinii. Putem să ne reamintim de aceste realități din articolul “2015: DE LA CHARLIE HEBDO LA MARTIRII CREȘTINI”, publicat în data de 7 decembrie 2015, pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig.[14]

Bandiții-evrei-derbedei-atei din Sankt Petersburg, parlamentari în Rusia, Vishnevsky și Reznik, au manipulat online peste 100 de mii de oameni și i-au scos pe străzi, în februarie 2017, la proteste contra restituirii către proprietara de drept, Biserica Ortodoxă Rusă, a Catedralei Sfântului Isaac. Această Catedrală a fost furată de bolșevici  și transformată în Muzeul Ateismului. Actualmente este încă Muzeu de Istorie și Artă. A fost necesar ca parlamentarul rus Milonov să le amintească evreilor că tradiția lor de 2000 de ani este aceea de a denigra orice sfânt, începând cu apelurile lor de a-L răstigni pe Mântuitorul. Putem revedea amănunte în articolul „EVREI CONTRA CATEDRALEI SFÂNTULUI ISAAC (RUSIA)”, publicat pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig în data de 17 februarie 2017.[15]

Oare crimele comise de Statul Islamic nu sunt cumva susținute de interesele evreilor ca SI să nu fie desființat? Ne amintim că profesorul evreu Efraim Inbar, director al Centrului Begin-Sadat pentru Studii Strategice, care colaborează cu NATO și cu Guvernul Israelian, a spus că ar fi o greșeală strategică dacă SI ar fi desființat. Putem revedea amănunte în articolul “DUMINICA FLORIILOR CU 44(52) DE MORȚI (ÎN EGIPT, ISIS)”, publicat în data de 12 aprilie 2017, pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig.[16]
 
Unii evrei din România, prin Institutul Elie Wiesel, luptă contra creștinilor români, vrând să desființeze prin legi românești memoria unor personalități care au suferit în închisori pentru credința și cultura românească creștină. Putem revedea articolul “AVEM NEVOIE ȘI DE IISUS ? (capelani în toate liceele publice, pentru îmbunătățirea disciplinei în Kenya, 2017)”, subpunctul c., publicat pe data de 9 iulie 2017.[17]

În condițiile de insecuritate în care au ajuns evreii din Franța în anul 2015, în urma atentatelor de la Charlie Hebdo și de la Sala Bataclan,  8000 de evrei au plecat din Franța și s-au stabilit în Israel. Din diferite țări au plecat și s-au stabilit în Israel 30.000 de evrei, în anul 2015. (Vezi articolul “DIALOG DE PACE FĂRĂ PRECEDENT ÎNTRE CREȘTINI ȘI EVREI”, partea a II, la subtitlul „Steinhardt și Iudaismul”, la nota de subsol nr. 5 a acestui articol).

În anul 2016, au plecat din Rusia și s-au stabilit în Israel 7000 de evrei. [Vezi articolul EVREI CONTRA CATEDRALEI SFÂNTULUI ISAAC (RUSIA), subpunctul c., la nota de subsol nr. 15 a acestui articol.]


     Oare cum de au ajuns cei mai mulţi evrei să fie aşa de atei şi de materialişti? Una dintre explicaţii ar putea fi următoarea: ştim că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost arestat în Grădina Ghetsimani de gărzile trimise de preoţii de la Templul din Ierusalim. Preoţii aveau partidul lor, al Saducheilor. Unii cercetători spun că cuvântul saducheu provine de la Ţadoc, un preot din perioada Primului Templu. Saducheii spuneau că "nu există înviere, nici înger, nici duh". Aşa aflăm din cartea Faptele Apostolilor capitolul 23, versetul 8. Deci, ei negau trei elemente importante ale lumii spirituale. Partidul Saducheilor a dispărut deodată cu dispariţia celui de Al Doilea Templu, în anul 70 după Hristos. Totuşi n-au dispărut ideile lor negaţioniste, iar cei care le-au preluat, de-a lungul timpului, au mai făcut un pas imens în întuneric, negând şi existenţa lui Dumnezeu.


Să ne rugăm, și noi, în continuare, Tatălui nostru Sfânt din Ceruri, pentru ca perfidia evreilor să fie învinsă!
[1] Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 24, versetul 2, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=24
[2] Al Doilea Templu din Ierusalim, De la Wikipedia, enciclopedia liberă, https://ro.wikipedia.org/wiki/Al_Doilea_Templu_din_Ierusalim
[3] Third Temple, From Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Temple#Modern_rebuilding_efforts
[4] Pr.prof. Ion Ciungu, DIALOG DE PACE FĂRĂ PRECEDENT ÎNTRE CREȘTINI ȘI EVREI, la subpunctele D., c) și F., Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 14 ianuarie 2016, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2016/01/dialog-de-pace-fara-precedent-intre.html
[5] Pr.prof. Ion Ciungu, DIALOG DE PACE FĂRĂ PRECEDENT ÎNTRE CREȘTINI ȘI EVREI, (partea a II-a), luni 1 februarie 2016, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2016/02/dialog-de-pace-fara-precedent-intre.html
[6] infoCrestin, ÎN FRANTA PROGRESISTA SE CONSTRUIESC MOSCHEI ȘI SE DARAMA BISERICI ..., 23/07/2017, http://www.infocrestin.com/in-franta-progresista-se-construiesc-moschei-si-se-darama-biserici/
[7] Elodie Maurot, Les demolitions d`églises restent des cas exceptionelles, LA CROIX, le 13/04/2017, http://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Les-demolitions-deglises-restent-exceptionnels-2017-04-13-1200839349
[8] LesObservateurs.ch, France : 2800 églises vont être démolies ces prochaines années, Article publié le 15.10.2016, http://lesobservateurs.ch/2016/10/15/france-2800-eglises-etre-demolies-prochaines-annees/
[9] Henry Samuel, Demolition of churches faces French resistance, The Telegraph, 28 May 2007http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1552849/Demolition-of-churches-faces-French-resistance.html
[10] PATRIMOINE-EN-BLOG, Inventaire 2017 des églises menacées en France, http://patrimoine.blog.pelerin.info/2016/03/24/inventaire-2016-eglises-menacees-france/
[11] Joseph Lémann, Les Juifs dans la révolution française, Paris 1889, pag. 1, https://archive.org/stream/LesJuifsDansLaRvolutionFranaise/LEMANNrevol#page/n0/mode/2up
Joseph Lémann, Les Juifs dans la révolution française, Paris 1889, pag. 2, https://archive.org/stream/LesJuifsDansLaRvolutionFranaise/LEMANNrevol#page/n1/mode/2up
[12] Joseph Lémann, Les Juifs dans la révolution française, Paris 1889, LA PREPONDERANCE JUIVE, CHAPITRE PREMIER, pag. 6, https://archive.org/stream/LesJuifsDansLaRvolutionFranaise/LEMANNrevol#page/n5/mode/2up
[13] Joseph Lémann, Les Juifs dans la révolution française, Paris 1889, LA PREPONDERANCE JUIVE, CHAPITRE PREMIER, pag. 7, https://archive.org/stream/LesJuifsDansLaRvolutionFranaise/LEMANNrevol#page/n5/mode/2up
[14] Pr.prof. Ion Ciungu, 2015: DE LA CHARLIE HEBDO LA MARTIRII CREȘTINI, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, luni, 7 decembrie 2015, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2015/12/2015-de-la-charlie-hebdo-la-martirii.html
[15] Pr.prof. Ion Ciungu, EVREI CONTRA CATEDRALEI SFÂNTULUI ISAAC (RUSIA), Protopopiatul Ortodox Român Avrig, vineri, 17 februarie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/02/evrei-contra-catedralei-sfantului-isaac_17.html
[16] Pr.prof. Ion Ciungu, DUMINICA FLORIILOR CU 44(52) DE MORȚI (ÎN EGIPT, ISIS), Protopopiatul Ortodox Român Avrig, miercuri 12 aprilie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/04/duminica-floriilor-cu-44-52-de-morti-in_12.html
[17] Pr.prof. Ion Ciungu, AVEM NEVOIE ȘI DE IISUS ? (capelani în toate liceele publice, pentru îmbunătățirea disciplinei în Kenya, 2017), Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 9 iulie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/07/avem-nevoie-si-de-iisus.html