duminică, 23 iulie 2017

“SĂ NU SOCOTIȚI CĂ AM VENIT SĂ STRIC LEGEA SAU PROOROCII”

(grupările pentru Reînnoirea Anglicanismului Biblic și Ortodox condamnă Sinodul General al Bisericii Angliei pentru decizii referitoare la sexualitate contrare Sfintei Scripturi și Tradiției Bisericii, 18 iulie 2017)
Iisus, în Predica de pe Munte, a zis:  "Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor. Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor." (Matei 5,17-20).[1]

Iisus în Predica de pe Munte a spus: : "Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc.” (Matei 5,17).( a. Sinodul General al Bisericii Anglicane a trecut dincolo de linia permisă; b. Plan de schismă în Biserica Anglicană; c. Dumnezeu pedepsește homosexualitatea sau sodomia)          a. Sinodul General al Bisericii Anglicane a trecut dincolo de linia permisă


În 18 iulie 2017, 21 de semnatari pentru Reînnoirea Anglicanismului Biblic și Ortodox au considerat că Sinodul General al Bisericii Anglicane a trecut dincolo de linia permisă, prin faptul că a votat condamnarea "terapiei de convertire" pentru persoanele gay și, de asemenea a votat, luarea în considerare a sprijinului liturgic pentru creștinii care suferă procesul de tranziție de la un gen (gender) la altul. Acești 21 de semnatari sunt considerați de unii că fac parte din clerul anglican conservator și rebel. Primul dintre semnatari este Revd Dr Gavin Ashenden, Former Chaplain to the Queen (fost capelan pentru Regină). Ei se vor întâlni iarăși în octombrie, sperând să-și facă mai cunoscută atitudinea. Așa am aflat din articolul “New Anglican cracks emerge as rebel clergy group condemns 'tragic developments' on sexuality issues” (Noi fisuri anglicane apar căci grupul clerical rebel condamnă `dezvoltări tragice` în legătură cu problemele referitoare la sexualitate), publicat pe site-ul companiei de știri creștine non-denominațională CHRISTIAN TODAY, din Londra, de James Macintyre, în data de 19 iulie 2017.[2] Numele semnatarilor și punctul lor de vedere le putem vedea în articolul „General Synod has crossed the line” (Sinodul General a trecut dincolo de linia permisă), publicat în data de 18 iulie 2017,  pe site-ul Anglican Ink.[3] De asemenea, putem să vedem și un articol în care autorul își pune întrebarea dacă Sinodul General a trecut dincolo de linia permisă, publicat tot pe CHRISTIAN TODAY, tot în data de 19 iulie 2017, de Mark Woods: “Did the Church of England cross the line in York?”[4] Atât din articolul lui Macintyre cât și din cel al lui Woods aflăm că sunt unele persoane care consideră că Sinodul General n-a trecut dincolo de linia permisă.          b. Plan de schismă în Biserica Anglicană


Să observăm că deja creștinii conservatori din Biserica Anglicană au comunicat un plan de schismă față de  Biserica Anglicană Oficială, un plan de alegere de episcopi noi, într-o structură separată, nouă, dat fiind faptul că actuala Biserică Anglicană Oficială nu mai urmează învățătura biblică referitoare la sexualitate, permițând căsătorii între persoane de același sex. Așa am aflat din articolul “Blueprint for Church schism revealed as conservative Christian leaders plot separate Anglican structure” (Plan de schismă dezvăluit căci lideri creștini conservatori complotează pentru o structură anglicană separată), publicat în data de 10 mai 2017, pe CHRISTIAN TODAY, de Harry Farley.[5]

Din acest articol am aflat că “GAFCON, o grupare de anglicani conservatori din toată lumea, a anunțat planuri pentru un `episcop misionar` care să verifice parohiile din Regatul Unit nemulțumite de episcopul lor local mai liberal.  Legat de GAFCON este Anglican Mission in England (AMiE), un grup de Biserici Anglicane deja stabilite ca rivale față de CofE (Church of England, adică Biserica Anglicană Oficială; nota trad.). AMiE sponsorizează conferința ReNew împreună cu Reform și Church Society – alte două grupări evanghelice conservatoare - și este probabil că ele vor fi în centrul planurilor pentru episcopi noi și pentru o structură anglicană complet separată.”

De asemenea să observăm că, în martie 2017, Sinodul General al Bisericii Angliei a refuzat să ia notă de raportul episcopilor conservatori Rod Thomas (de Maidstone) și Julian Henderson (de Blackburn) care afirmă că Biblia nu susține căsătoria între persoane de același sex. În schimb, arhiepiscopii de Canterbury și de York au făcut apel la o "incluziune creștină radicală și nouă", exprimare din care mulți au înțeles că e vorba de binecuvântări pentru persoanele gay sau rugăciuni oficiale pentru cupluri LGBT.

Mai multe amănunte pe această temă putem vedea în articolul "Bishops Behind Blocked Sexuality Report: No Biblical Mandate For Gay Marriage", (Episcopii Din Spatele Raportului Referitor La Sexualitate Care A Fost Blocat: Nu Există Mandat Biblic Pentru Căsătoria Gay), publicat în data de 10 martie 2017 pe Christian Today, de Harry Farley.[6]          c. Dumnezeu pedepsește homosexualitatea sau sodomia


Este contextul potrivit să amintim câteva pasaje din Legea Vechiului Testament și din Legea Noului Testament, din care observăm că Dumnezeu nu este de acord cu relațiile sexuale între persoane de același sex, ci chiar le pedepsește.

Primul caz de homosexualitate despre care menționează Biblia este cazul oamenilor din cetățile antice Sodoma și Gomora. În Sodoma locuia Lot, nepotul patriarhului Avraam. Locuitorii din Sodoma, oameni stricați și violenți, au vrut să aibă relații de homosexualitate cu cei doi îngeri care au apărut sub formă umană, și pe care Lot i-a invitat seara în casa lui. Dat fiind faptul că decăderea religioasă și morală era așa de mare, Dumnezeu a pedepsit cu foc din cer toată cetatea în care nu mai erau nici zece oameni drepți, salvându-l numai pe Lot cu familia lui.

 În prima carte din Biblie, numită Facerea sau Geneza, în capitolul 18, versetele 16-33, putem citi despre faptul că Dumnezeu i-a dezvăluit lui Avraam că păcatul locuitorilor din Sodoma și Gomora este „cumplit de greu”, că strigarea împotriva lor a ajuns până la Dumnezeu. Avraam, prieten al lui Dumnezeu, a îndrăznit să negocieze cu Dumnezeu, cerând ca Dumnezeu să nu-i distrugă și pe oamenii drepți împreună cu cei nedrepți, ci să ierte toată cetatea, de dragul celor drepți. Știm că Dumnezeu a acceptat toată intervenția de mijlocire a lui Avraam, ajungându-se cu negocierea în scădere de la 50 de oameni drepți până la 10 oameni drepți. Însă, în cetate nu mai erau nici zece oameni drepți, iar Dumnezeu a distrus cetatea.[7] Despre cei doi îngeri la Sodoma, și despre nimicirea Sodomei și Gomorei, putem citi în capitolul 19 din Facerea (Geneza).[8]

În cartea biblică numită Levitic, în capitolul 18, versetul 22, Dumnezeu spune: “Să nu te culci cu bărbat, ca şi cu femeie; aceasta este spurcăciune.”[9] Iar în capitolul 20, versetul 13, tot în Levitic, Dumnezeu spune pedeapsa cuvenită pentru homosexualitate: “De se va culca cineva cu bărbat ca şi cu femeie, amândoi au făcut nelegiuire şi să se omoare, că sângele lor asupra lor este.”[10]

Știm că Legea Vechiului Testament prevedea pedeapsa cu moartea pentru mai multe feluri de păcate, inclusiv pentru relații sexuale între bărbat și femeie dacă sunt în anumite grade de rudenie, inclusiv pentru relații sexuale între un bărbat și o femeie care este deja măritată cu alt bărbat, inclusiv pentru fata care nu și-a păstrat fecioria înainte de căsătorie, (Deuteronom 22,13-21) [11] etc.

De asemenea știm că Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, prin Legea Nouă pe care a adus-o, adică Legea Noului Testament, a salvat de la pedeapsa cu moartea o femeie care a fost prinsă în păcatul preacurviei sau adulterului, însă i-a spus să nu mai păcătuiască, adică El nu aprobă păcatul. El n-a desființat Legea Vechiului Testament, ci a zis către bărbații care i-au adus-o pe femeie la judecata Lui să arunce cu piatra în ea acela care nu are păcat. Adică, i-a conștientizat că și ei au păcate de moarte, că și ei ar trebui uciși. Așa fiind lucrurile, bărbații au renunțat să o omoare pe femeie. Dar Iisus n-a desființat Legea, n-a aprobat păcatul, ci i-a făcut pe oameni să ajungă la o mai bună cunoaștere de sine și astfel să respecte Legea lui Dumnezeu fiecare om, începând cu persoana proprie. (Ioan 8, 1-11).[12]

Din acest exemplu înțelegem că Mântuitorul nu vrea neapărat moartea păcătosului, ci vrea ca păcătosul să renunțe la păcate și să fie viu. Dar, dacă unii oameni nu vor să țină cont nici de Legea Blândă a Noului Testament, ci refuzându-L pe Dumnezeu ei își fac idoli din oameni și animale, adică dumnezei falși la care țin, și astfel acei oameni persistă în păcat, atunci pedeapsa lui Dumnezeu va veni peste ei, după cum ne spune Sf. Apostol Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 1, versetele 22-27: “Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni. Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi al târâtoarelor. De aceea Dumnezeu i-a dat necurăţiei, după poftele inimilor lor, ca să-şi pângărească trupurile lor între ei, Ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin! Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor.”[13]

Nu-i lipsit de importanță să ne amintim că Noul Testament și Vechiul Testament sunt valabile permanent, ele fiind într-o relație sfântă, după cuvintele Fericitului Augustin de Hippo: „Noul Testament în cel Vechi se ascunde, Vechiul Testament în cel Nou se descoperă.”[14]


Mult iubit și frumos slăvit să fie Tatăl nostru Sfânt din Ceruri, și de noi, căci El ne iubește și ne educă prin Legea Vechiului Testament, și prin Legea Noului Testament, spre adevărata viață, în fiecare moment, în vecii vecilor!


[1] Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetele 17-20, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=5
[2] James Macintyre, New Anglican cracks emerge as rebel clergy group condemns 'tragic developments' on sexuality issues, Christian Today, 19 July 2017, https://www.christiantoday.com/article/new.anglican.cracks.emerge.as.rebel.clergy.group.say.synod.crossed.a.line.on.sexuality.issues/110916.htm
[4] Mark Woods: Did the Church of England cross the line in York?, Chriastian Today, 19 July 2017, https://www.christiantoday.com/article/did.the.church.of.england.cross.the.line.in.york/110925.htm
[5] Harry Farley, Blueprint for Church schism revealed as conservative Christian leaders plot separate Anglican structure, Christian Today, 10 May 2017, https://www.christiantoday.com/article/blueprint.for.church.schism.revealed.as.conservative.christian.leaders.plot.separate.anglican.structure/108804.htm
[6] Harry Farley, Bishops Behind Blocked Sexuality Report: No Biblical Mandate For Gay Marriage, Christian Today, 10 March 2017, https://www.christiantoday.com/article/bishops.behind.blocked.sexuality.report.no.biblical.mandate.for.gay.marriage/105513.htm
[9] Levitic, capitolul 18, versetul 22, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=47&cap=18
[10] Levitic, capitolul 20, versetul 13, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=47&cap=20
[11] Deuteronom, capitolul 22, versetele 13-21, https://biblia.resursecrestine.ro/deuteronomul/22
[12] Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, versetele 1-11, https://biblia.resursecrestine.ro/ioan/8
[13] Epistola către Romani a Sfântului apostol Pavel, capitolul 1, versetele 22-27, http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/70/Romani
[14] PS Daniil Stoenescu, Noul Testament în cel Vechi se ascunde, Vechiul Testament în cel Nou se descoperă, PORUNCA IUBIRII, Revistă ortodoxă de misiune și informare, Editor: Asociația Ortopraxia, 14-12-2012, http://poruncaiubirii.agaton.ro/articol/310/noul-testament-%C3%AEn-cel-vechi-se-ascunde-vechiul-testament-%C3%AEn-cel-nou-se-descoper%C4%83

marți, 18 iulie 2017

“GIULGIURILE PUSE JOS, IAR MAHRAMA CARE FUSESE PE CAPUL LUI NU ERA ÎMPREUNĂ CU GIULGIURILE”


 (Giulgiul din Torino în actualitate, 2017; nanoparticulele de creatinină și feritină sunt tipice pentru cazurile de politraumă severă)

 de Pr. Prof. Ion Ciungu

“Şi, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit şi Simon-Petru, urmând după el, şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut. Căci încă nu ştiau Scriptura, că Iisus trebuia să învieze din morţi.” (Ioan 20,5-9).[1]


     Imagine a Giulgiului din Torino


( a. Articole recente despre Giulgiul din Torino; b. Rezultatul cercetării Giulgiului pentru prima dată prin Microscopie Electronică la scală nanometrică; c. Concluzia unui extins articol creștin ortodox despre Giulgiu din Torino)a.   Articole recente despre Giulgiul din Torino


În data de 14 iulie 2017, pe site-ul ortodox rus „Pravoslavie.ru” (în design mai nou Orthodox Christianity, orthochristian.com), a apărut articolul “SHROUD OF TURIN BEARS BLOOD OF TORTURE VICTIM ACCORDING TO LATEST RESEARCH”[2] (Giulgiul din Torino poartă sânge al unei victime a torturii potrivit celei mai recente cercetări). Lucrătorii de la Pravoslavie au luat informația de pe site-ul catolic american „Catholic News Agency”, care în 14 iulie 2017 a publicat articolul „New research: Shroud of Turin bears blood of a torture victim”[3] (Cercetare nouă: Giulgiu din Torino poartă sânge al unei victime a torturii). Lucrătorii de la Catholic News Agency au preluat știrea de la ziarul italian “La Stampa”, în care pe 11 iulie 2017 , Andrea Tornielli a publicat articolul “Shroud, new study: there is blood of a man tortured and killed” (Giulgiu, studiu nou: există sânge al unui om torturat și omorât).[4]  Articolul acesta a apărut în ediție tipărită de La Stampa pe data de 1 iulie 2017. În sfârșit, Andrea Tornielli se bazează pe cercetările recente conduse de două institute ale Consiliului Național de Cercetare (CNR) din Italia, împreună cu Departamentul de Inginerie Industrială al Universității din Padua. Rezultatele au fost publicate, în data de 30 iunie 2017, în jurnalul științific  american cu acces deschis de evaluare între persoane de același rang „PlosOne”, de către Elvio Carlino, Liberato De Caro, Cinzia Giannini și Giulio Fanti, cu titlul “Atomic resolution studies detect new biologic evidences on the Turin Shroud  [5] (Studii bazate pe rezoluție atomică detectează noi evidențe biologice pe Giulgiul din Torino).b.   Rezultatul cercetării Giulgiului pentru prima dată prin Microscopie Electronică la scală nanometrică


S-a analizat o fibră originală luată din Giulgiu și s-au găsit nanoparticule de creatinină și fier din feritină, ceea ce este tipic pentru cazurile de politraumă severă.


Traduc din articolul lui Tornielli:

„Studiul arată că fibra este acoperită complet de nanoparticule de creatinină, 20-100 nm (un nanometru este egal cu o milionime dintr-un milimetru), încorporând mici (2-6 nm) nanoparticule, făcute din ferihidrită defectată, ceea ce este tipic pentru nucleele biologice de feritină.” Așa a spus Elvio Carlino de la Institutul de Cristalografie din Bari. 

Profesorul Giulio Fanti de la Universitatea din Padua a spus că „structura specifică, mărimea și distribuția nanoparticulelor nu pot fi artefacte făcute de-a lungul secolelor pe țesătura Giulgiului.” “Multe reconstrucții fanteziste ale Giulgiului din Torino [considerat de unii ca] fiind un obiect pictat sunt încă o dată negate.” Tot Fanti zice că „prezența extinsă a particulelor de creatinină legate de particule de ferihidrită nu este o situație tipică pentru serul sângelui unui organism uman sănătos. Într-adevăr, un nivel ridicat de creatinină și feritină este legat de pacienții care suferă de o politraumă puternică ca cea provocată de tortură. Deci, prezența acestor nanoparticule biologice găsite în timpul experimentelor noastre indică o moarte violentă pentru omul înfășurat în Giulgiul din Torino.”

Tornielli își încheie articolul spunând că rezultatul acestei cercetări făcute de prestigioase centre de știință confirmă ipotezele avansate de investigații anterioare, ca cele desfășurate de biochimistul Alan Adler în anii 1990.

“Prima fotografie a giulgiului din Torino, realizată în 1898 de Secondo Pia. Este interesant faptul că negativul este mai clar decât pozitivul.” (Wikipedia, Giulgiul din Torino).[6]c.    Concluzia unui extins articol creștin ortodox despre Giulgiu din Torino


Un preot ortodox rus din SUA, Alexey Young, în colaborare cu călugărița Michaila, și cu Mary Mansur, au scris articolul THE SHROUD OF TURIN: A MYSTERY ACROSS THE AGES[7] (Giulgiul din Torino: Un mister de-a lungul secolelor), pe care îl găsim publicat pe site-ul ortodox rus Pravoslavie.ru, (sub forma noului design acest site apare acum la adresa orthochristian.com, ORTHODOX CHRISTIANITY). Probabil că acest articol a fost scris în timpul Uniunii Sovietice, dar îl vedem publicat în 2015. Este un articol lung și documentat, exhaustiv, în care sunt prezentate și trei obiecții ortodoxe cu privire la autenticitatea Giulgiului din Torino, contra cărora ei aduc argumente.

La obiecția că Giulgiul din Torino este un fals, că pe el sunt pigmenți, adică culori puse de pictori, autorii aduc argumente că din punct de vedere științific nu s-a putut demonstra faptul că Giulgiul este un fals.

La obiecția că din reprezentările iconografice și din Evanghelii rezultă că Iisus n-a fost înmormântat în maniera indicată de Giulgiul din Torino, autorii aduc argumente că iconografii s-au inspirat din propria lor societate mai degrabă decât din Ierusalimul primului secol, cea mai timpurie reprezentare artistică a răstignirii datând numai din secolul al V-lea; referitor la faptul că în Evanghelia după Ioan e vorba și de giulgiuri și de mahrama de pe cap, autorii aduc argumente că cuvântul „sudarion”, care a fost tradus cu mahramă, poate fi înțeles chiar ca fiind Giulgiul propriu-zis, iar celelalte fâșii au fost folosite  pentru a lega picioarele, mâinile și maxilarul, conform cerințelor legale de înmormântare la iudei.

La obiecția că nu există o istorie ortodoxă despre Giulgiu înainte de apariția lui în Apus în anul 1389, autorii aduc argumente că există anumite referințe sporadice, de exemplu, la Sfântul Ieronim, la Sfânta Nina Luminătoarea Georgiei, apoi din anul 570 există mai multe referințe.

În final, articolul se referă la ateismul științific impus în Uniunea Sovietică, amintind de un poster pus pe ziduri în U.R.S.S., în care era prezentat un astronaut zâmbind și zburând prin spațiu, iar pe poster scria: “Nu există Dumnezeu”. Traduc în continuare începând din penultimul paragraf al articolului:

„Pentru indivizii crescuți sub dominația forțată a «ateismului științific», incapacitatea oamenilor de știință de a demonstra falsitatea Giulgiului nu trece neobservată. Și există motiv pentru a crede că evidența științifică în favoarea autenticității Giulgiului a contribuit la deschiderea ușilor spre credință în spatele Cortinei de Fier. (Se spune că un reportaj despre Giulgiu, scris de un om de știință din Uniunea Sovietică, circulă în Samizdat.)


Și noi, în lumea liberă, am fost influențați în mare măsură de perspectiva științifico-materialistă. Și se pare că acum, într-un timp pe care mulți îl cred a fi ora a 11-a, fața suferindă și totuși senină care se uită la noi din Giulgiu ne confruntă cu REALITATEA lui Iisus Hristos. Poate că în această epocă în care credința se diminuează, când chiar credincioșii strigă «Doamne, ajută Tu necredinței mele», Domnul în mila Sa a binevoit să Se reveleze oamenilor într-un mod special, ca văzând ei să creadă și să exclame cu Toma: «Domnul meu și Dumnezeul meu!»"

  [1] Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 20, versetele 5-9, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=20
[2] PRAVOSLAVIE.RU, SHROUD OF TURIN BEARS BLOOD OF TORTURE VICTIM ACCORDING TO LATEST RESEARCH, July 14, 2017,  http://www.pravoslavie.ru/english/105146.htm
[3] Catholic News Agency, New research: Shroud of Turin bears blood of a torture victim, Jul 14, 2017, http://www.catholicnewsagency.com/news/new-research-shroud-of-turin-bears-blood-of-a-torture-victim-60579/
[4] Andrea Tornielli, Shroud, new study: there is blood of a man tortured and killed, VATICAN INSIDER INQUIRIES AND INTERVIEWS, LA STAMPA, 11/07/2017, http://www.lastampa.it/2017/07/11/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/shroud-new-study-there-is-blood-of-a-man-tortured-and-killed-c1jdACNKkTlD9YBPS4kFXM/pagina.html
[5] Elvio Carlino, Liberato De Caro, Cinzia Giannini, Giulio Fanti, Atomic resolution studies detect new biologic evidences on the Turin Shroud, PLOS ONE, June 30, 2017, http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180487#pone-0180487-g001
[6] Giulgiul din Torino, De la Wikipedia, enciclopedia liberă, https://ro.wikipedia.org/wiki/Giulgiul_din_Torino
[7] Fr. Alexey Young, Nun Michaila, Mary Mansur, THE SHROUD OF TURIN: A MYSTERY ACROSS THE AGES, ORTHODOX CHRISTIANITY, 8/29/2015, http://orthochristian.com/81330.html