marți, 18 iulie 2017

“GIULGIURILE PUSE JOS, IAR MAHRAMA CARE FUSESE PE CAPUL LUI NU ERA ÎMPREUNĂ CU GIULGIURILE”


 (Giulgiul din Torino în actualitate, 2017; nanoparticulele de creatinină și feritină sunt tipice pentru cazurile de politraumă severă)

 de Pr. Prof. Ion Ciungu

“Şi, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit şi Simon-Petru, urmând după el, şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut. Căci încă nu ştiau Scriptura, că Iisus trebuia să învieze din morţi.” (Ioan 20,5-9).[1]


     Imagine a Giulgiului din Torino


( a. Articole recente despre Giulgiul din Torino; b. Rezultatul cercetării Giulgiului pentru prima dată prin Microscopie Electronică la scală nanometrică; c. Concluzia unui extins articol creștin ortodox despre Giulgiu din Torino)a.   Articole recente despre Giulgiul din Torino


În data de 14 iulie 2017, pe site-ul ortodox rus „Pravoslavie.ru” (în design mai nou Orthodox Christianity, orthochristian.com), a apărut articolul “SHROUD OF TURIN BEARS BLOOD OF TORTURE VICTIM ACCORDING TO LATEST RESEARCH”[2] (Giulgiul din Torino poartă sânge al unei victime a torturii potrivit celei mai recente cercetări). Lucrătorii de la Pravoslavie au luat informația de pe site-ul catolic american „Catholic News Agency”, care în 14 iulie 2017 a publicat articolul „New research: Shroud of Turin bears blood of a torture victim”[3] (Cercetare nouă: Giulgiu din Torino poartă sânge al unei victime a torturii). Lucrătorii de la Catholic News Agency au preluat știrea de la ziarul italian “La Stampa”, în care pe 11 iulie 2017 , Andrea Tornielli a publicat articolul “Shroud, new study: there is blood of a man tortured and killed” (Giulgiu, studiu nou: există sânge al unui om torturat și omorât).[4]  Articolul acesta a apărut în ediție tipărită de La Stampa pe data de 1 iulie 2017. În sfârșit, Andrea Tornielli se bazează pe cercetările recente conduse de două institute ale Consiliului Național de Cercetare (CNR) din Italia, împreună cu Departamentul de Inginerie Industrială al Universității din Padua. Rezultatele au fost publicate, în data de 30 iunie 2017, în jurnalul științific  american cu acces deschis de evaluare între persoane de același rang „PlosOne”, de către Elvio Carlino, Liberato De Caro, Cinzia Giannini și Giulio Fanti, cu titlul “Atomic resolution studies detect new biologic evidences on the Turin Shroud  [5] (Studii bazate pe rezoluție atomică detectează noi evidențe biologice pe Giulgiul din Torino).b.   Rezultatul cercetării Giulgiului pentru prima dată prin Microscopie Electronică la scală nanometrică


S-a analizat o fibră originală luată din Giulgiu și s-au găsit nanoparticule de creatinină și fier din feritină, ceea ce este tipic pentru cazurile de politraumă severă.


Traduc din articolul lui Tornielli:

„Studiul arată că fibra este acoperită complet de nanoparticule de creatinină, 20-100 nm (un nanometru este egal cu o milionime dintr-un milimetru), încorporând mici (2-6 nm) nanoparticule, făcute din ferihidrită defectată, ceea ce este tipic pentru nucleele biologice de feritină.” Așa a spus Elvio Carlino de la Institutul de Cristalografie din Bari. 

Profesorul Giulio Fanti de la Universitatea din Padua a spus că „structura specifică, mărimea și distribuția nanoparticulelor nu pot fi artefacte făcute de-a lungul secolelor pe țesătura Giulgiului.” “Multe reconstrucții fanteziste ale Giulgiului din Torino [considerat de unii ca] fiind un obiect pictat sunt încă o dată negate.” Tot Fanti zice că „prezența extinsă a particulelor de creatinină legate de particule de ferihidrită nu este o situație tipică pentru serul sângelui unui organism uman sănătos. Într-adevăr, un nivel ridicat de creatinină și feritină este legat de pacienții care suferă de o politraumă puternică ca cea provocată de tortură. Deci, prezența acestor nanoparticule biologice găsite în timpul experimentelor noastre indică o moarte violentă pentru omul înfășurat în Giulgiul din Torino.”

Tornielli își încheie articolul spunând că rezultatul acestei cercetări făcute de prestigioase centre de știință confirmă ipotezele avansate de investigații anterioare, ca cele desfășurate de biochimistul Alan Adler în anii 1990.

“Prima fotografie a giulgiului din Torino, realizată în 1898 de Secondo Pia. Este interesant faptul că negativul este mai clar decât pozitivul.” (Wikipedia, Giulgiul din Torino).[6]c.    Concluzia unui extins articol creștin ortodox despre Giulgiu din Torino


Un preot ortodox rus din SUA, Alexey Young, în colaborare cu călugărița Michaila, și cu Mary Mansur, au scris articolul THE SHROUD OF TURIN: A MYSTERY ACROSS THE AGES[7] (Giulgiul din Torino: Un mister de-a lungul secolelor), pe care îl găsim publicat pe site-ul ortodox rus Pravoslavie.ru, (sub forma noului design acest site apare acum la adresa orthochristian.com, ORTHODOX CHRISTIANITY). Probabil că acest articol a fost scris în timpul Uniunii Sovietice, dar îl vedem publicat în 2015. Este un articol lung și documentat, exhaustiv, în care sunt prezentate și trei obiecții ortodoxe cu privire la autenticitatea Giulgiului din Torino, contra cărora ei aduc argumente.

La obiecția că Giulgiul din Torino este un fals, că pe el sunt pigmenți, adică culori puse de pictori, autorii aduc argumente că din punct de vedere științific nu s-a putut demonstra faptul că Giulgiul este un fals.

La obiecția că din reprezentările iconografice și din Evanghelii rezultă că Iisus n-a fost înmormântat în maniera indicată de Giulgiul din Torino, autorii aduc argumente că iconografii s-au inspirat din propria lor societate mai degrabă decât din Ierusalimul primului secol, cea mai timpurie reprezentare artistică a răstignirii datând numai din secolul al V-lea; referitor la faptul că în Evanghelia după Ioan e vorba și de giulgiuri și de mahrama de pe cap, autorii aduc argumente că cuvântul „sudarion”, care a fost tradus cu mahramă, poate fi înțeles chiar ca fiind Giulgiul propriu-zis, iar celelalte fâșii au fost folosite  pentru a lega picioarele, mâinile și maxilarul, conform cerințelor legale de înmormântare la iudei.

La obiecția că nu există o istorie ortodoxă despre Giulgiu înainte de apariția lui în Apus în anul 1389, autorii aduc argumente că există anumite referințe sporadice, de exemplu, la Sfântul Ieronim, la Sfânta Nina Luminătoarea Georgiei, apoi din anul 570 există mai multe referințe.

În final, articolul se referă la ateismul științific impus în Uniunea Sovietică, amintind de un poster pus pe ziduri în U.R.S.S., în care era prezentat un astronaut zâmbind și zburând prin spațiu, iar pe poster scria: “Nu există Dumnezeu”. Traduc în continuare începând din penultimul paragraf al articolului:

„Pentru indivizii crescuți sub dominația forțată a «ateismului științific», incapacitatea oamenilor de știință de a demonstra falsitatea Giulgiului nu trece neobservată. Și există motiv pentru a crede că evidența științifică în favoarea autenticității Giulgiului a contribuit la deschiderea ușilor spre credință în spatele Cortinei de Fier. (Se spune că un reportaj despre Giulgiu, scris de un om de știință din Uniunea Sovietică, circulă în Samizdat.)


Și noi, în lumea liberă, am fost influențați în mare măsură de perspectiva științifico-materialistă. Și se pare că acum, într-un timp pe care mulți îl cred a fi ora a 11-a, fața suferindă și totuși senină care se uită la noi din Giulgiu ne confruntă cu REALITATEA lui Iisus Hristos. Poate că în această epocă în care credința se diminuează, când chiar credincioșii strigă «Doamne, ajută Tu necredinței mele», Domnul în mila Sa a binevoit să Se reveleze oamenilor într-un mod special, ca văzând ei să creadă și să exclame cu Toma: «Domnul meu și Dumnezeul meu!»"

  [1] Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 20, versetele 5-9, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=20
[2] PRAVOSLAVIE.RU, SHROUD OF TURIN BEARS BLOOD OF TORTURE VICTIM ACCORDING TO LATEST RESEARCH, July 14, 2017,  http://www.pravoslavie.ru/english/105146.htm
[3] Catholic News Agency, New research: Shroud of Turin bears blood of a torture victim, Jul 14, 2017, http://www.catholicnewsagency.com/news/new-research-shroud-of-turin-bears-blood-of-a-torture-victim-60579/
[4] Andrea Tornielli, Shroud, new study: there is blood of a man tortured and killed, VATICAN INSIDER INQUIRIES AND INTERVIEWS, LA STAMPA, 11/07/2017, http://www.lastampa.it/2017/07/11/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/shroud-new-study-there-is-blood-of-a-man-tortured-and-killed-c1jdACNKkTlD9YBPS4kFXM/pagina.html
[5] Elvio Carlino, Liberato De Caro, Cinzia Giannini, Giulio Fanti, Atomic resolution studies detect new biologic evidences on the Turin Shroud, PLOS ONE, June 30, 2017, http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180487#pone-0180487-g001
[6] Giulgiul din Torino, De la Wikipedia, enciclopedia liberă, https://ro.wikipedia.org/wiki/Giulgiul_din_Torino
[7] Fr. Alexey Young, Nun Michaila, Mary Mansur, THE SHROUD OF TURIN: A MYSTERY ACROSS THE AGES, ORTHODOX CHRISTIANITY, 8/29/2015, http://orthochristian.com/81330.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu