duminică, 2 iulie 2017

MAICA DOMNULUI „SMERENIA CEA ÎNTRU TOTUL DESĂVÂRȘITĂ ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI ASCETICE” (II)

Stihuri de Acatist


de Vasile Călin Drăgan
  Bucură-te că ura de sine până la moarte cu care-mi hrănești sufletul  îmi zădărnicește dragostea de sine și-mi sălășluiește în inimă adevărata ta dragoste!
Bucură-te înăsprire a vieții mele duhovnicești, moarte a patimilor mele care-mi aduci mie viața și învierea! Bucură-te tu, cea fără de patimă!
Bucăre-te Preacurată Fecioară - curățirea poftelor mele! Bucură-te cea întru totul curată!
Bucură-te Maica Domnului - diriguitoarea mâniei și tămăduirea iuțimii mele! Bucură-te tăria cea Preasfântă a Duhului Sfânt care străbați cerul și pământul!

Bucură-te, zid nebiruit!
Bucură-te stâncă neclătinată pe care stă Hristos farul cel călăuzitor și nerătăcit!
Bucură-te că tu mă  înveți a nu mă apăra când trec valurile vieții peste mine!
Bucură-te că tu mă înveți a nu mă împotrivi niciodată!

Bucură-te cel mai înalt catarg al Corabiei celei purtătoare de biruință al Bisericii de care ne ținem până trecem prin cele mai înspăimântătoare furtuni!
Bucură-te că tu ești singura care ne poți învăța taina cea adâncă a Crucii: a iubi și pe Fiul tău și pe cei care l-au suit pe cruce!
Bucură-te singura povățuitoare a iubirii de vrăjmași!
Bucură-te cea mai înaltă școală de pe pământ și știința teologică cea mai înaltă!

Bucură-te simplitatea desăvârșită a pruncilor întru Hristos!
Bucură-te povățuitoare a Marii Științe a osândirii de sine, căci sub ochii tăi, sub cruce, tâlharul cel bun – Dismas s-a osândit pe sine ca nevrednic de mântuire și într-o clipă a dobândit raiul!
Bucură-te Maica Domnului - mintea cea prealuminată și înțelepciunea  cea mai sfântă!
Bucură-te inima Întregii Sfintei Treimi!
Bucură-te cea care ne dăruiești la vreme potrivită sfântă deznădejde a biruirii patimilor  care nu mă lasă a-mi pune nădejdea cea mai presus de fire decât în Însuși Mântuitorul nostru!
Bucură-te care-mi aduci sfânta părăsire a Duhului Sfânt  pentru  a-mi aduce aminte doar de dragostea mea cea dintâi!
Bucură-te înțeleaptă retragere a harului celui sfânt, care mă înveți pe mine a face toate cele pe care Domnul însuși le-a săvârșit întru mine dintru început!
Bucură-te revărsare a harului celui mare dintru început peste noi toți!

Bucură-te întărire în vreme de  ispită și preaînsemnată învățătură lucrătoare de mântuire după ce trece judecata de cumpănă a sufletelor noastre!
Bucură-te negrăită coborâre fără deznădăjduire  a minții celei binecinstitoare în iadul cel mai adânc, pentru a dărui smerenia și biruința desăvârșită asupra patimii mândriei!
Bucură-te că tu ne înveți a ne ține mintea în hăul cel mai adânc aducându-ne aminte de biruința cea plină de nădejde și mântuire a Fiului Tău cel Preasfânt asupra morții și a iadului!
Bucură-te pătură de foc în care ne învelim în vremea deznădejdii și nerăbdării noastre!
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu