sâmbătă, 30 septembrie 2017

SINUCIDEREA IDENTITĂȚII CREȘTINE ÎN EUROPA TREBUIE CONTRACARATĂ

(monopolul secularismului discriminează viziunea religioasă în sfera socială; discurs la Londra, în 22 septembrie 2017, al mitropolitului rus Hilarion)


de Pr. Prof. Ion Ciungu


Catedrala cu hramul Hristos Mântuitorul, din Moscova.  În 1990 Biserica Ortodoxă Rusă a obținut aprobarea de la Guvernul Sovietic  pentru reconstruirea catedralei dinamitate în 1931 din ordinul lui Stalin. Catedrala a fost sfințită în anul 2000.


( a. Îndemn la apărarea valorilor creștine ale Europei; b. Provocările cu care se confruntă creștinii: persecuții, criza migrației, secularizarea; c. Să ne amintim: evreii fără Dumnezeu au început lupta contra valorilor creștine în Franța în urmă cu 228 de ani; d. Patriarhul Kirill al Rusiei vrea să vină la București în 26-28 octombrie 2017)a. Îndemn la apărarea valorilor creștine ale Europei


În data de 22 septembrie 2017, Ambasada Rusă din Londra a organizat o conferință la care a luat cuvântul și mitropolitul Hilarion Alfeev, șeful Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Ruse. Una dintre ideile principale din discursul lui Hilarion este următoarea:

„Creștinii din Europa trebuie să se străduiască să-și apere valorile pe care acest continent este construit de veacuri, și să asculte plângerile și suferințele creștinilor de pe tot globul.” 

Așa am aflat din articolul “Christianity is dying out in Europe, claims Russian Orthodox Church leader” (Creștinismul dispare treptat din Europa, pretinde un lider al Bisericii Ortodoxe Ruse), publicat în data de 26 septembrie 2017 pe site-ul creștin de știri non-denominațional Christian Today, din Londra, de către James Macintyre.[1]

Macintyre citează un alt articol care face referință la discursul lui Hilarion. E vorba de articolul „Hilarion: Russia and European Christians for the Salvation of the Continent”, (Hilarion: Rusia și Creștinii Europeni pentru Salvarea Continentului), publicat în data de 25 septembrie 2017, pe site-ul agenției de presă catolică AsiaNews, de către Vladimir Rozanskij.[2]b. Provocările cu care se confruntă creștinii: persecuții, criza migrației, secularizarea


Traduc selectiv, în continuare, din articolul lui Rozanskij, introducând subtitluri în plus.

Aspectele etice ale politicii Președintelui Putin sunt inspirate de tezele Patriarhului Kirill

„Discursul mitropolitului a dezvoltat tezele principale care au marcat pozițiile Bisericii Ortodoxe Ruse în anii recenți, în special apelurile Patriarhului Kirill (Gundjaev) către Europa și Occident. Acestea sunt pozițiile care au inspirat în mare măsură politica Președintelui Putin, cel puțin în ceea ce privește aspectele etice ale relațiilor dintre Rusia și superputerile lumii globalizate.”

Creștinătatea astăzi este cea mai persecutată religie din lume

„Discursul s-a concentrat pe viitorul Europei, și în special pe condițiile Creștinătății de pe bătrânul continent. Potrivit lui Hilarion, care a citat câteva statistici recente, Creștinătatea astăzi este cea mai persecutată religie din lume, și de asemenea ea se confruntă cu noi provocări care pun sub semnul întrebării «temeliile morale ale vieților oamenilor, credința lor, și valorile lor.»”

Migrația și secularizarea

“Printre aceste provocări care «schimbă acum peisajul etic și religios al Europei» este mai întâi de toate criza migrației văzută ca cea mai serioasă și importantă sub aspect numeric de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial, cauzată de «conflicte militare și probleme economice din Orientul Mijlociu.»”

Date oficiale despre migranți

„Prelatul rus a citat date oficiale, ale agenției Frontex, potrivit căreia 1,8 milioane de migranți au sosit numai în Uniunea Europeană; potrivit ONU, numărul migranților în țările europene a crescut de la 49,3 milioane în anul 2.000 la 76,1 milioane în anul 2015. Iarăși referindu-se la studiile organizației pentru migrație în lume, de la ONU, 1,3% din populația adultă (66 de milioane de oameni) plănuiesc să se mute definitiv din țara lor spre națiunile europene cele mai bogate.”

În Europa Occidentală crește secularizarea, iar în Europa Răsăriteană, în special în Rusia, scade procentul ateilor și necredincioșilor

„Pe lângă aceste date, mitropolitul s-a concentrat pe ceea ce el consideră a fi problema principală a continentului: «secularizarea societății europene». Iarăși citând diferite surse și studii statistice, el a evidențiat faptul că în ceea ce privește Marea Britanie mai mult de jumătate din cetățeni pretind că nu urmează nicio religie, și un procent similar poate fi observat în multe alte țări europene occidentale. În partea răsăriteană a continentului, și în Rusia în mod deosebit, procentajele arată tendința inversă: Potrivit centrului Levada, unul dintre cele mai mari institute de cercetare, ateii și necredincioșii din țară au scăzut de la 26%  în anul 2015 la 13% în anul 2017. Partea care rămâne, 87%, deși nu pot fi catalogată ca un grup care practică religia, rămâne «sub influența uneia din confesiunile tradiționale», în timp ce numărul celor care se descriu ca «foarte religioși» crește.”

Fuga de credință. Actuala slăbire a Creștinătății în Lumea Occidentală amintește de situația din Imperiul Rus înainte de 1917.

“Amintind despre centenarul Revoluției Bolșevice, șeful Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei a zis că acea catastrofă din 1917  «distrusese cele mai bune categorii ale populației: nobilii, cazacii, clerul, bogații proprietari de pământ, ... Biserica a numărat în acei ani un mare număr de martiri și mărturisitori pentru credință.» Comparând timpurile de astăzi cu  condițiile din Rusia în perioada revoluționară, Hilarion a afirmat că «actuala slăbire a Creștinătății în Lumea Occidentală amintește de situația din Imperiul Rus înainte de 1917,» când pe o perioadă de câțiva ani s-a observat că a fost «o abandonare a credinței de către aristocrație și intelectualitate, urmată de cea a unei mari părți a populației.» Aceasta este evaluarea aceluiași patriarh Kirill care în intervențiile recente a atribuit responsabilitatea majoră a tragediei revoluționare păcatelor elitei intelectuale și sociale rusești.”

Occidentul, condus de Biserica Catolică, a încercat să oprească propaganda ateistă și ideologia comunistă

„După războaiele mondiale care au răsturnat geografia și instituțiile continentului european, a continuat Hilarion, Occidentul a încercat să oprească expansiunea propagandei ateiste și a ideologiei comuniste, condus în principal de către Biserica Catolică: «Vaticanul și-a bazat lupta sa anti-comunistă pe unitatea europeană, datorită acțiunii partidelor Creștin-democrate ale Europei Occidentale ... Papa Pius XII a sprijinit crearea unei Comunități Europene ca o misiune istorică a Europei Creștine.»”

Sinuciderea identității creștine a Europei

”Amintind de întemeietorii Europei Unite, ca Schumann, Adenauer și De Gasperi, episcopul rus a remarcat faptul că inspirația lor a fost ulterior complet ignorată până acolo încât rădăcinile creștine ale Europei au fost complet negate chiar în documentele constitutive. Astăzi, după părerea lui, «monopolul ideii secularismului s-a afirmat în Europa contemporană. Manifestarea ei constă în discriminarea viziunii religioase în sfera socială.» Referitor la problemele etice ale familiei, la apărarea vieții și la concepția naturală despre orientarea sexuală, potrivit lui Hilarion, Europa începe să comită sinuciderea propriei sale identități, îndreptându-se spre o criză demografică și socială: «Alte popoare vor trăi în Europa în viitor, cu alte credințe, alte culturi și alte paradigme de valori.» Cauza tuturor acestor situații este extravaganța ideologiei liberale, care duce la excluderea religiei în favoarea «realizării drepturilor umane și libertăților fundamentale în domeniile vieții civile, economice, politice sociale și culturale».”

Apel la un efort unit din partea Bisericilor pentru a contracara dispariția definitivă a Europei Creștine

„Încheindu-și cuvântarea, mitropolitul Hilarion a făcut apel la un efort unit din partea Bisericilor pentru a contracara dispariția definitivă a Europei Creștine: «În condițiile actuale de oprimare de către grupurile de putere care propun idei incompatibile cu vederile tradiționale ale moralității creștine, este indispensabil să unim eforturile Bisericii pentru a contracara aceste procese, pentru a acționa împreună în domeniul informațiilor și al suportului legal, și în propagarea valorilor creștine comune la toate nivelurile ... Creștinii în Europa trebuie neapărat să se străduiască să-și apere valorile pe care este construit acest continent de veacuri, și să asculte plângerile și suferințele creștinilor de pe tot globul, simțindu-le ca fiind ale lor.»

Sfânta Rusie, în care Creștinătatea acum iese iarăși la suprafață, așadar se simte nu numai parte a Europei ci iarăși chemată să conducă o misiune de salvare a continentului și a lumii întregi.”c. Să ne amintim: evreii fără Dumnezeu au început lupta contra valorilor creștine în Franța în urmă cu 228 de ani


Diagnoza pe care o pune Hilarion nu merge până la rădăcina problemelor. Se cuvine să ne reamintim ce s-a întâmplat la Revoluția franceză din 1789-1791:

“Două fapte de o gravitate incalculabilă se juxtapun la începutul Revoluției franceze: suprimarea lui Hristos și admiterea evreilor.”

“Primul fapt istoric: Hristos respins în fruntea Declarației drepturilor omului;
Al doilea fapt istoric: Evreii admiși în societate, în baza aceleiași Declarații a drepturilor.”

Ne putem reaminti unele aspecte referitoare la faptul că, în general, evreii preferă să se identifice cu banditul Baraba decât cu Iisus, iar Franța a repetat această preferință în urmă cu 228 de ani. Ne putem reaminti articolul “NU VA RĂMÂNE AICI PIATRĂ PE PIATRĂ CARE SĂ NU SE RISIPEASCĂ (2.800 de biserici se vor demola în Franța în anii care urmează!?)”, publicat pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, în data de 27 iulie 2017.[3]d. Patriarhul Kirill al Rusiei vrea să vină la București în 26-28 octombrie 2017


Patriarhul Kirill al Rusiei este considerat a fi “aproape ca omul cel mai cult din Rusia”. El este patriarh din anul 2009.  Din anul  2011 Kirill are birou la Kremlin pe același culoar cu președintele Rusiei. Alte aspecte despre Patriarhul Kirill putem afla din articolul EXCLUSIV Q MAGAZINE. CHIRIL I PATRIARHUL RUSIEI VINE LA BUCUREȘTI ÎNTR-O VIZITĂ ISTORICĂ, publicat de Floriana Jucan, în data de 28 septembrie 2017.[4]

[1] James Macintyre, Christianity is dying out in Europe, claims Russian Orthodox Church leader, Christian Today, 26 September 2017 | 12:03 PM, https://www.christiantoday.com/article/christianity.is.dying.out.in.europe.claims.russian.orthodox.church.leader/114613.htm
[2] Vladimir Rozanskij, Hilarion: Russia and European Christians for the Salvation of the Continent, AsiaNews, 09/25/2017, 14.15 , http://www.asianews.it/index.php?art=41872&l=en
[3] Pr.prof. Ion Ciungu, NU VA RĂMÂNE AICI PIATRĂ PE PIATRĂ CARE SĂ NU SE RISIPEASCĂ (2.800 de biserici se vor demola în Franța în anii care urmează!?), Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 27 iulie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/07/nu-va-ramane-aici-piatra-pe-piatra-care.html
[4] Floriana Jucan, EXCLUSIV Q MAGAZINE. PATRIARHUL CHIRIL I AL RUSIEI VINE LA BUCUREȘTI ÎNTR-O VIZITĂ ISTORICĂ, Q Magazine, 28 septembrie 2017, http://www.qmagazine.ro/exclusiv-q-magazine-chiril-i-patriarhul-rusiei-vine-la-bucuresti-intr-o-vizita-istorica_349594.html

sâmbătă, 9 septembrie 2017

PLAN PENTRU DESCREȘTINAREA EUROPEI

(înlăturarea crucilor de pe biserica grecească folosită ca brand pe ambalaje alimentare; controversa din 31 august 2017)


de Pr. Prof Ion Ciungu


Sfântul Apostol Pavel, referindu-se la Jertfa Mântuitorului lumii, Domnul nostru Iisus Hristos,  pe Crucea de pe Dealul Golgota, scrie astfel: „Căci cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.”  (1 Corinteni 1,18).[1]


( a. Plângere la Radio Televiziunea din Luxemburg contra supermarket-ului german Lidl care a șters crucile de pe biserica folosită ca brand pe ambalaje alimentare; b. Italienii au fost primii care au observat eliminarea acestor cruci; c. Cardinalul ceh Dominik Duke exprimă temeri că s-ar putea înlătura chiar crucile reale de pe biserici, nu doar din fotografii; d. Arhiepiscopul ortodox grec Gregorios de Thyateira și Marea Britanie consideră că este imorală această înlăturare a crucilor; e. Proteste în Cehia față de înlăturarea acestor cruci; f. Să ne amintim că descreștinarea Europei au început-o evreii în Franța)

Așa arată acum biserica greacă de pe ambalajele produselor grecești ERIDANOUS  "Original Greek Product" ("Produs Original Grecesc"): musaca, iaurt, fistic, brânză feta.


Photo: keeptalkinggreece.com

Prima imagine arată cum era mai înainte, adică cu cruce, biserica de pe ambalajele produselor grecești  vândute în magazinele Lidl.  A doua imagine arată cum este acum aceeași biserică, dar fără cruce,  pe ambalajele acelorași produse.  Această biserică se numește Biserica Învierii, de pe Insula Santorini, din Mediterana.


a.   Plângere la Radio Televiziunea din Luxemburg (RTL) contra supermarket-ului german Lidl care a șters crucile de pe biserica folosită ca brand pe ambalaje alimentare grecești

Joi, pe data de 31 august 2017, a apărut pe site-ul Radio Televiziunii din Luxemburg (RTL) următorul articol : “Retrait des croix du paysage grec sur ses emballages: Lidl présente ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées”, (Retragerea crucilor din peisajul grec de pe ambalajele sale : Lidl își prezintă scuzele către persoanele care au putut fi șocate).[2] Traduc selectiv din acest articol, care începe cu plângerea unui client belgian,  Antoine, către RTL :

“«Sunt scandalizat de magazinele Lidl care pentru a vinde produse grecești șterge de pe fotografiile din Grecia o parte a peisajului său și a culturii sale», ne-a scris Antoine, marți seara, prin intermediul butonului nostru oranj Alertez-nous (Alertați-ne). «Vă las să vedeți fotografiile», adaugă el. Prima fotografie arată unul dintre cele mai frumoase peisaje ale Greciei, quasi emblematic. Nu-i vorba de Acropola din Atena ci mai degrabă de o mică biserică ortodoxă cu cupole de un bleu intens care contrastează cu albul zidurilor sale și care se află pe o parte a falezei de pe insula Santorini, o adevărată bijuterie a Mediteranei.”
„Noi l-am întrebat pe purtătorul de cuvânt de la Lidl despre motivul acestei retrageri. «Noi evităm utilizarea simbolurilor religioase căci nu dorim să excludem nicio credință religioasă», a răspuns reprezentantul gigantului german al acestui supermarket. «Noi suntem o întreprindere care respectă diversitatea și tocmai acest fapt explică concepția acestui ambalaj», a mai adăugat el. Te poți întreba în mod legitim atunci pentru ce serviciile marketing ale grupului nu au optat direct pentru un peisaj fără monument religios.

În urma valului de indignări provocat de acest articol, grupul Lidl și-a prezentat scuzele.              «Intenția noastră n-a fost niciodată să șocăm. Noi evităm utilizarea simbolurilor religioase pe ambalajele noastre pentru a menține neutralitatea în toate religiile. Dacă lucrul acesta a fost perceput în mod diferit, noi ne prezentăm scuzele către persoanele care au putut fi șocate», a declarat purtătorul de cuvânt joi după amiază.”


b.   Italienii au fost primii care au observat eliminarea acestor cruci

“Italienii au fost primii care au observat că de pe ambalajele de iaurt grecesc au fost eliminate crucile de pe cupolele albastre ale celebrelor biserici din insulele grecești. A venit rândul belgienilor să constate că nemții de la Lidl au dat jos crucile de pe bisericuțele prezentate pe ambalajul iaurturilor.” Așa am aflat din articolul “Lidl a dat jos crucile de pe ambalajele iaurturilor grecești”, publicat în data de 31 august 2017, pe news active știri nefiltrate, de Ștefania Brândușă.[3]


c.    Cardinalul ceh Dominik Duke exprimă temeri că s-ar putea înlătura chiar crucile reale de pe biserici, nu doar din fotografii

„ «Acum este vorba doar despre falsificarea unor fotografii, dar există temeri că pe termen scurt se poate ajunge la înlăturarea crucilor reale de pe biserici. Civilizația europeană este compusă din mai multe ramuri, iar filosofia greacă este una dintre cele mai importante. Suprimarea libertății de exprimare este prioritatea pe care o au unii comercianți», spune Duke.” Așa am aflat din articolul  “Reacția Bisericii Catolice după ce Lidl a ȘTERS crucea ortodoxă de pe ambalajele unor produse grecești. Eliminarea crucilor a devenit un fenomen la scară mondială: Carrefour, Nestle sau Danone se alătură celor de la Lidl “, publicat în data de 5 septembrie 2017, pe news active știri nefiltrate, de Tudor Matei.[4]


d.   Arhiepiscopul ortodox grec Gregorios de Thyateira și Marea Britanie consideră că este imorală această înlăturare a crucilor

“«Este imoral în ochii mei să înlături ceva care este acolo de 2.000 de ani și este simbolul faptului că Hristos a murit pe cruce pentru tine, pentru mine, pentru milioane de oameni», a adăugat arhiepiscopul.” Așa am aflat din articolul “GERMAN SUPERMARKET CHAIN SPARKS CONTROVERSY BY REMOVING CROSSES FROM ORTHODOX CHURCH USED ON PACKAGING” (Lanțul german de supermarket declanșează controversă prin înlăturarea crucilor de pe biserica ortodoxă folosită pe ambalaj), publicat în data de 7 septembrie 2017, pe site-ul ortodox rus ORTHODOX CHRISTIANITY.[5]


e.   Proteste în Cehia față de înlăturarea acestor cruci

“Martin Zapletal  a pornit într-un tur al celor trei magazine Lidl din orașul său natal. Purtând veșminte din epoca medievală și cu un crucifix de lemn de aproape un metru în mână, cehul Martin a dorit să binecuvânteze produsele rămase fără simbol creștin din magazinele Lidl din orașul Olomouc.  «Crucifixul este foarte vechi, iar costumele au fost improvizate», a spus Martin, care nu a fost singur în această acțiune, ci însoțit de un prieten.”

“Martin Zapletal a adăugat: «Aici suntem acasă la noi, iar regulile noastre trebuie respectate. Dacă sunt unii cărora nu le plac, nu au decât să plece!».” 
“Protestul celor doi cehi s-a sfârșit când conducerea Lidl a chemat poliția. Martin și prietenul său au fost acuzați că sperie clienții și că au deteriorat marfa. «Fals!», a replicat Martin Zapletal. «Mărfurile nu au fost deteriorate, în schimb, tradițiile și Crucea au fost discriminate», a continuat el. «Sunt cetățean. Sunt patriot! Toți trebuie să ne ridicăm împotriva răului», i-a îndemnat el pe compatrioții săi.”

“Și, după cum relatează thegatewaypundit.com, în Cehia acesta nu a fost unicul protest anti Lidl. Mai multe Cruci au fost așezate de activiști la ușile magazinelor Lidl din Praga și din Brno.

În plus, pagina de Facebook a gigantului german a fost inundată de comentarii negative, mulți clienți deranjați de eliminarea Crucii reclamând că, spunând că, nu aceeași  cenzură s-a aplicat și în cazul minaretelor și semilunelor care împodobesc anumite produse alimentare Halal.” Așa am aflat din articolul “Împotriva cenzurării identității creștine în Europa! Un ceh curajos a protestat într-un mod inedit față de decizia Lidl de a scoate Crucea de pe ambalaje: A venit la cumpărături cu o CRUCE uriașă”, publicat în data de 8 septembrie 2017, pe news active știri nefiltrate, de Ștefania Brândușă.[6]


Cehul Martin Zapletal, în costumație neagră de călugăr,  împreună cu un prieten, îmbrăcat în alb, ținând crucifixe mari în mâini, protestează în magazinele Lidl din orașul lor Olomouc, contra politicii Lidl de înlăturare a crucilor de pe biserica greacă folosită ca brand pe ambalajele produselor alimentare grecești.


Cehul Martin Zapletal, în costumație neagră de călugăr, împreună cu un prieten, în costumație albă, ținând crucifixe mari în mâini, protestează în magazinele Lidl din orașul lor Olomouc, contra politicii Lidl de înlăturare a crucilor de pe biserica greacă folosită ca brand pe ambalajele produselor alimentare grecești.
Se spune că acești doi cehi au umplut un coș cu produse grecești Eridanous, în valoare de aproximativ 100 de dolari, apoi, după ce produsele au fost înregistrate la casă au refuzat să le cumpere, în semn de protest pentru faptul că Lidl a făcut discriminare.


f.     Să ne amintim că descreștinarea Europei au început-o evreii în Franța

Să ne amintim ce s-a întâmplat la Revoluția Franceză din 1789-1791: Respingerea lui Iisus și Admiterea evreilor fără Dumnezeu în societatea franceză. Putem revedea articolul: “NU VA RĂMÂNE AICI PIATRĂ PE PIATRĂ CARE SĂ NU SE RISIPEASCĂ (2.800 de biserici se vor demola în Franța în anii care urmează)”, publicat în data de 27 iulie 2017, pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig. În special subpunctul b.[7] Tot aici putem vedea câteva exemple despre lucrarea evreilor-derbedei-atei-sataniști din zilele noastre, la subpunctul c.

Astfel putem înțelege mai bine disprețul din școlile românești față de ora de Religie, și manevrarea elevilor de către unele persoane din școli, spre a-i disprețui pe profesorii de Religie. Putem revedea “Precizări privind prezența orelor de religie în școli”, făcute de către Patriarhia Română, în data de 10 martie 2017, referitoare la jignirea incorectă și injustă, generalizată, a profesorilor de Religie. De asemenea, putem revedea și un cadru mai larg al luptei duse de evreii-derbedei-atei-sataniști-mincinoși-hoți-bandiți-pretinși-științifici, a căror știință, de fapt, este știința de a minți și de a manevra oamenii cu scop de furt în formă continuată,  în articolul „AVEM NEVOIE ȘI DE IISUS? (capelani în toate liceele publice, pentru îmbunătățirea disciplinei în Kenya, 2017)”, în special subpunctul c., publicat în data de 9 iulie 2017, pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig.[8]

Nu pot încheia acest articol fără să amintesc și să combat afirmațiile unor persoane publice cu funcții importante în Statul Român, ca Sandra Pralong, care din august 2015 este Consilier de Stat la Departamentul pentru Relația cu Românii din afara Granițelor, care a afirmat în anul 2014 următoarele:

"«Nu cred că predarea religiei este treaba şcolii, ci a familiei şi/sau a Bisericii. Religia înseamnă dogmă, iar dogma împarte oamenii în „buni" (cei care cred ca noi) şi „răi" (cei care cred în alte dogme), or, asta este exact ceea ce şcoala nu trebuie să facă! Mai ales într-o lume globală şi multiculturală, şcoala nu trebuie să împartă oamenii în tabere, în funcţie de religie sau crez, etnie, rasă sau de alte atribute care nu ţin de caracterul omului, ci, dimpotrivă, şcoala trebuie să formeze caracterul! Ce fel de caracter? Aici intervine politicul: vrem o naţie de oameni liberi care gîndesc independent, sînt autonomi, creativi şi întreprinzători, sau, dimpotrivă, vrem oameni docili, adică obedienţi, timoraţi, asistaţi şi slugarnici, pe care să-i putem controla? 

Pentru a forma oameni adevăraţi, şcoala nu are nevoie de religie, ci de acele valori care modelează spiritul, iar acestea sînt valori universale, care transcend o anume religie şi sînt comune tuturor», spunea ea, atunci, în Foreign Policy România.” Așa am aflat din articolul “Consilier Klaus Iohannis: Pentru a forma oameni adevărați, școala nu are nevoie de religie. Vrem oameni obedienți, timorați, asistați și slugarnici?”, publicat în data de 13 octombrie 2015, pe news active știri nefiltrate, de Andrei Nicolae.[9]


Este necesar să observăm că formarea caracterului independent, autonom, este o utopie teoretică ateistă, un vicleșug de pe vremea comuniștilor atei. Căci persoanele umane reale nu se nasc independente, autonome, și nici nu trăiesc independente, autonome, ci se nasc în familii etnice, folosindu-se de o anumită limbă, într-un anumit mediu religios. Valorile universale pentru formarea caracterului le găsește copilul în familia etnică, care folosește o anumită limbă, într-un anumit mediu religios. A spune că nu avem nevoie de Religie în școală, din cauza faptului că Religia împarte oamenii în buni (cei ca noi)  și răi (cei care nu-s ca noi), este la fel de fals cu a spune că nu avem nevoie de Limba și Literatura Română în școală, căci la Limba și Literatura Română învățăm despre personaje pozitive și negative. Atât la Religie cât și la Literatura Română învățăm ce înseamnă să fii bun, și aspirăm să ne formăm un caracter bun, după anumite modele pozitive, combătând cele negative.

Referitor la caracterul creativ, întreprinzător, pe care îl inspiră Iisus omului, este de folos să privim la efectele lui Iisus în Istoria Lumii: egalitatea între oameni, eliberarea sclavilor, ridicarea statutului social al femeii, grija față de copii, grija față de bolnavi, dezvoltarea educației, viața caritabilă. Putem revedea în acest sens un articol bun în engleză scris de Noel Hornor, “Christianity: Burden or Blessing to Mankind?” (Creștinismul: Povară sau Binecuvântare pentru Omenire?), publicat pe The Good News, în anul 2008.[10] În mare parte acest articol îl putem revedea și pe românește, publicat în anul 2010, pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, cu titlul “Creştinismul : Binecuvântare sau Povară pentru omenire ? I ( Traducere din articolul lui Noel Hornor, vezi info. la note )”, publicat în trei părți. [11]

Avem mult de lucru pe linia învățăturilor aduse lumii de Fiul Cel Veșnic Iubit Al Tatălui Nostru Sfânt Din Ceruri, Fiu Făcut Om Pentru Mântuirea Oamenilor, Domnul nostru Iisus Hristos! Să lucrăm prin intermediul Duhului Curat și Sfânt, adică prin intermediul Spiritului Adevărat și Mângâietor și Dătător de Viață, în fiecare moment, pentru vecii vecilor!
[1] Epistola Întâia a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, capitolul 1, versetul 18, http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/12/I%20Corinteni
[2] Retrait des croix du paysage grec sur ses emballages: Lidl présente ses excuses aux personnes qui ont pu être choquées, RTL INFO, Publié le 31 août 2017 à 06h00, http://www.rtl.be/info/vous/temoignages/antoine-est-scandalise-lidl-a-retire-les-croix-du-paysage-grec-sur-ses-emballages-948607.aspx
[3] Ștefania Brândușă, Lidl a dat jos crucile de pe ambalajele iaurturilor grecești, news active știri nefiltrate,   Publicat: Joi, 31 august 2017, 23:47   /, https://www.activenews.ro/externe/Lidl-a-dat-jos-crucile-de-pe-ambalajele-iaurturilor-grecesti-145773
[4] TUDOR MATEI, Reacția Bisericii Catolice după ce Lidl a ȘTERS crucea ortodoxă de pe ambalajele unor produse grecești. Eliminarea crucilor a devenit un fenomen la scară mondială: Carrefour, Nestle sau Danone se alătură celor de la Lidl, news active știri nefiltrate, Publicat: Marţi, 05 septembrie 2017, 20:28, https://www.activenews.ro/economie-consumator/Reactia-Bisericii-Catolice-dupa-ce-Lidl-a-STERS-crucea-ortodoxa-de-pe-ambalajele-unor-produse-grecesti.-Eliminarea-crucilor-a-devenit-un-fenomen-la-scara-mondiala-Carrefour-Nestle-sau-Danone-se-alatura-celor-de-la-Lidl-145892
[5] GERMAN SUPERMARKET CHAIN SPARKS CONTROVERSY BY REMOVING CROSSES FROM ORTHODOX CHURCH USED ON PACKAGING, ORTHODOX CHRISTIANITY, Neckarsulm, Germany, September 7, 2017, http://orthochristian.com/106249.html
[6] Ștefania Brândușă, Împotriva cenzurării identității creștine în Europa! Un ceh curajos a protestat într-un mod inedit față de decizia Lidl de a scoate Crucea de pe ambalaje: A venit la cumpărături cu o CRUCE uriașă, news active știri nefiltrate, Publicat: Vineri, 08 septembrie 2017, 19:54, https://www.activenews.ro/stiri/Actiune-impotriva-cenzurarii-identitatii-crestine-in-Europa.-Un-ceh-curajos-a-protestat-intr-un-mod-inedit-fata-de-decizia-Lidl-de-a-scoate-Crucea-de-pe-ambalaje-A-venit-la-cumparaturi-cu-o-CRUCE-uriasa-145958
[7] Pr.prof. Ion Ciungu, NU VA RĂMÂNE AICI PIATRĂ PE PIATRĂ CARE SĂ NU SE RISIPEASCĂ (2.800 de biserici se vor demola în Franța în anii care urmează), Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 27 iulie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/07/nu-va-ramane-aici-piatra-pe-piatra-care.html
[8] Pr.prof. Ion Ciungu, AVEM NEVOIE ȘI DE IISUS? (capelani în toate liceele publice, pentru îmbunătățirea disciplinei în Kenya, 2017), Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 9 iulie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/07/avem-nevoie-si-de-iisus.html
[9] ANDREI NICOLAE, Consilier Klaus Iohannis: Pentru a forma oameni adevărați, școala nu are nevoie de religie. Vrem oameni obedienți, timorați, asistați și slugarnici?, news active știri nefiltrate, Publicat: Marţi, 13 octombrie 2015, 12:00, https://www.activenews.ro/stiri-politic/Consilier-Klaus-Iohannis-Pentru-a-forma-oameni-adevarati-scoala-nu-are-nevoie-de-religie.-Vrem-oameni-obedienti-timorati-asistati-si-slugarnici-125607
[10] Noel Hornor, Christianity: Burden or Blessing to Mankind?, The Good News, Nov 22 2008, https://www.ucg.org/the-good-news/christianity-burden-or-blessing-to-mankind
[11] Pr.prof. Ion Ciungu, Creştinismul : Binecuvântare sau Povară pentru omenire ? I ( Traducere din articolul lui Noel Hornor, vezi info. la note), Protopopiatul Ortodox Român Avrig, vineri 15 octombrie 2010, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2010/10/crestinismul-binecuvantare-sau-povara.html
Pr.prof. Ion Ciungu, Creştinismul : Binecuvântare sau Povară pentru omenire ? II, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2010/10/crestinismul-binecuvantare-sau-povara_15.html
Pr.prof. Ion Ciungu, Creştinismul : Binecuvântare sau Povară pentru omenire ? III, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2010/10/crestinismul-binecuvantare-sau-povara_5280.html


vineri, 1 septembrie 2017

MAICA DOMNULUI „SMERENIA CEA ÎNTRU TOTUL DESĂVÂRȘITĂ ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI ASCETICE” (IV)


Stihuri de Acatist, de Vasile Călin DrăganBucură-te dureroasă, dar tămăduitoare tăiere a voii mele celei greșalnice și păcătoase!
Bucură-te că tu singur a-mi tăia voia înaintea voii Talei celei Preasfinte mult cinstești!
Bucură-te dulce mustrare care învie sufletul meu din spaima și din groaza morții!
Bucură-te trecere împreună cu mine prin iadul cel mai adânc!


Bucură-te că ne ții de mână pe cei neputincioși și simpli pe deasupra prăpastiei întunericului precum își ține mama pruncul său!
Bucură-te cea care mă înveți a preface osândirea aproapelui întru osândire de sine, și care întorci dragostea de sine întru dragostea de aproapele așezând viața noastră pe făgașul cel mai firesc al iubirii smerite care se dăruiește tuturor fără de întoarcere asupră-ne!
Bucură-te că numai întru tine aproapele meu este însăși viața mea!
Bucură-te că tu ne-ai poruncit iubirea de vrăjmași și prin harul tău ne ajuți a-i iubi și pe cei mai mari vrăjmași ai noștri!


Bucură-te că pe mine neisprăvitul și fățarnicul mă izbăvești de tot răul cu puterea și cu harul tău!
Bucură-te că ne ajuți să primim ocara care îmbărbătează sufletul meu căci nu sunt vrednic decât de ocară și defăimare!
Bucură-te măiastră învățătoare a defăimării de sine prin care biruim a ne păstra chemarea cea dintru început!
Bucură-te scara nebuniei întru Hristos!


Bucură-te că fericirea mea întru batjocură și prigoană se desăvârșește!
Bucură-te care mă înveți cum numai chinul iadului celui mai adânc aduce pacea cea lină a minții mele!
Bucură-te dulcea certare care mă scoate dintru al prăpastiei abis și dulcea mustrare care mă trage în jos dintru înălțarea de sine la cer!
Bucură-te cea care ne înveți a umbla cu picioarele pre pământ!


Bucură-te că tu ne grăiești prin toate!
Bucură-te că la tine fiecare fir de iarbă este floarea cea mai frumoasă!
Bucură-te dragostea cea mare a tuturor începătorilor vieții întru Hristos! Bucură-te dragostea cea dintâi!
Bucură-te smerita însoțitoare și a jumătății celei lungi și secetoase a drumului!