sâmbătă, 30 septembrie 2017

SINUCIDEREA IDENTITĂȚII CREȘTINE ÎN EUROPA TREBUIE CONTRACARATĂ

(monopolul secularismului discriminează viziunea religioasă în sfera socială; discurs la Londra, în 22 septembrie 2017, al mitropolitului rus Hilarion)


de Pr. Prof. Ion Ciungu


Catedrala cu hramul Hristos Mântuitorul, din Moscova.  În 1990 Biserica Ortodoxă Rusă a obținut aprobarea de la Guvernul Sovietic  pentru reconstruirea catedralei dinamitate în 1931 din ordinul lui Stalin. Catedrala a fost sfințită în anul 2000.


( a. Îndemn la apărarea valorilor creștine ale Europei; b. Provocările cu care se confruntă creștinii: persecuții, criza migrației, secularizarea; c. Să ne amintim: evreii fără Dumnezeu au început lupta contra valorilor creștine în Franța în urmă cu 228 de ani; d. Patriarhul Kirill al Rusiei vrea să vină la București în 26-28 octombrie 2017)a. Îndemn la apărarea valorilor creștine ale Europei


În data de 22 septembrie 2017, Ambasada Rusă din Londra a organizat o conferință la care a luat cuvântul și mitropolitul Hilarion Alfeev, șeful Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Ruse. Una dintre ideile principale din discursul lui Hilarion este următoarea:

„Creștinii din Europa trebuie să se străduiască să-și apere valorile pe care acest continent este construit de veacuri, și să asculte plângerile și suferințele creștinilor de pe tot globul.” 

Așa am aflat din articolul “Christianity is dying out in Europe, claims Russian Orthodox Church leader” (Creștinismul dispare treptat din Europa, pretinde un lider al Bisericii Ortodoxe Ruse), publicat în data de 26 septembrie 2017 pe site-ul creștin de știri non-denominațional Christian Today, din Londra, de către James Macintyre.[1]

Macintyre citează un alt articol care face referință la discursul lui Hilarion. E vorba de articolul „Hilarion: Russia and European Christians for the Salvation of the Continent”, (Hilarion: Rusia și Creștinii Europeni pentru Salvarea Continentului), publicat în data de 25 septembrie 2017, pe site-ul agenției de presă catolică AsiaNews, de către Vladimir Rozanskij.[2]b. Provocările cu care se confruntă creștinii: persecuții, criza migrației, secularizarea


Traduc selectiv, în continuare, din articolul lui Rozanskij, introducând subtitluri în plus.

Aspectele etice ale politicii Președintelui Putin sunt inspirate de tezele Patriarhului Kirill

„Discursul mitropolitului a dezvoltat tezele principale care au marcat pozițiile Bisericii Ortodoxe Ruse în anii recenți, în special apelurile Patriarhului Kirill (Gundjaev) către Europa și Occident. Acestea sunt pozițiile care au inspirat în mare măsură politica Președintelui Putin, cel puțin în ceea ce privește aspectele etice ale relațiilor dintre Rusia și superputerile lumii globalizate.”

Creștinătatea astăzi este cea mai persecutată religie din lume

„Discursul s-a concentrat pe viitorul Europei, și în special pe condițiile Creștinătății de pe bătrânul continent. Potrivit lui Hilarion, care a citat câteva statistici recente, Creștinătatea astăzi este cea mai persecutată religie din lume, și de asemenea ea se confruntă cu noi provocări care pun sub semnul întrebării «temeliile morale ale vieților oamenilor, credința lor, și valorile lor.»”

Migrația și secularizarea

“Printre aceste provocări care «schimbă acum peisajul etic și religios al Europei» este mai întâi de toate criza migrației văzută ca cea mai serioasă și importantă sub aspect numeric de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial, cauzată de «conflicte militare și probleme economice din Orientul Mijlociu.»”

Date oficiale despre migranți

„Prelatul rus a citat date oficiale, ale agenției Frontex, potrivit căreia 1,8 milioane de migranți au sosit numai în Uniunea Europeană; potrivit ONU, numărul migranților în țările europene a crescut de la 49,3 milioane în anul 2.000 la 76,1 milioane în anul 2015. Iarăși referindu-se la studiile organizației pentru migrație în lume, de la ONU, 1,3% din populația adultă (66 de milioane de oameni) plănuiesc să se mute definitiv din țara lor spre națiunile europene cele mai bogate.”

În Europa Occidentală crește secularizarea, iar în Europa Răsăriteană, în special în Rusia, scade procentul ateilor și necredincioșilor

„Pe lângă aceste date, mitropolitul s-a concentrat pe ceea ce el consideră a fi problema principală a continentului: «secularizarea societății europene». Iarăși citând diferite surse și studii statistice, el a evidențiat faptul că în ceea ce privește Marea Britanie mai mult de jumătate din cetățeni pretind că nu urmează nicio religie, și un procent similar poate fi observat în multe alte țări europene occidentale. În partea răsăriteană a continentului, și în Rusia în mod deosebit, procentajele arată tendința inversă: Potrivit centrului Levada, unul dintre cele mai mari institute de cercetare, ateii și necredincioșii din țară au scăzut de la 26%  în anul 2015 la 13% în anul 2017. Partea care rămâne, 87%, deși nu pot fi catalogată ca un grup care practică religia, rămâne «sub influența uneia din confesiunile tradiționale», în timp ce numărul celor care se descriu ca «foarte religioși» crește.”

Fuga de credință. Actuala slăbire a Creștinătății în Lumea Occidentală amintește de situația din Imperiul Rus înainte de 1917.

“Amintind despre centenarul Revoluției Bolșevice, șeful Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei a zis că acea catastrofă din 1917  «distrusese cele mai bune categorii ale populației: nobilii, cazacii, clerul, bogații proprietari de pământ, ... Biserica a numărat în acei ani un mare număr de martiri și mărturisitori pentru credință.» Comparând timpurile de astăzi cu  condițiile din Rusia în perioada revoluționară, Hilarion a afirmat că «actuala slăbire a Creștinătății în Lumea Occidentală amintește de situația din Imperiul Rus înainte de 1917,» când pe o perioadă de câțiva ani s-a observat că a fost «o abandonare a credinței de către aristocrație și intelectualitate, urmată de cea a unei mari părți a populației.» Aceasta este evaluarea aceluiași patriarh Kirill care în intervențiile recente a atribuit responsabilitatea majoră a tragediei revoluționare păcatelor elitei intelectuale și sociale rusești.”

Occidentul, condus de Biserica Catolică, a încercat să oprească propaganda ateistă și ideologia comunistă

„După războaiele mondiale care au răsturnat geografia și instituțiile continentului european, a continuat Hilarion, Occidentul a încercat să oprească expansiunea propagandei ateiste și a ideologiei comuniste, condus în principal de către Biserica Catolică: «Vaticanul și-a bazat lupta sa anti-comunistă pe unitatea europeană, datorită acțiunii partidelor Creștin-democrate ale Europei Occidentale ... Papa Pius XII a sprijinit crearea unei Comunități Europene ca o misiune istorică a Europei Creștine.»”

Sinuciderea identității creștine a Europei

”Amintind de întemeietorii Europei Unite, ca Schumann, Adenauer și De Gasperi, episcopul rus a remarcat faptul că inspirația lor a fost ulterior complet ignorată până acolo încât rădăcinile creștine ale Europei au fost complet negate chiar în documentele constitutive. Astăzi, după părerea lui, «monopolul ideii secularismului s-a afirmat în Europa contemporană. Manifestarea ei constă în discriminarea viziunii religioase în sfera socială.» Referitor la problemele etice ale familiei, la apărarea vieții și la concepția naturală despre orientarea sexuală, potrivit lui Hilarion, Europa începe să comită sinuciderea propriei sale identități, îndreptându-se spre o criză demografică și socială: «Alte popoare vor trăi în Europa în viitor, cu alte credințe, alte culturi și alte paradigme de valori.» Cauza tuturor acestor situații este extravaganța ideologiei liberale, care duce la excluderea religiei în favoarea «realizării drepturilor umane și libertăților fundamentale în domeniile vieții civile, economice, politice sociale și culturale».”

Apel la un efort unit din partea Bisericilor pentru a contracara dispariția definitivă a Europei Creștine

„Încheindu-și cuvântarea, mitropolitul Hilarion a făcut apel la un efort unit din partea Bisericilor pentru a contracara dispariția definitivă a Europei Creștine: «În condițiile actuale de oprimare de către grupurile de putere care propun idei incompatibile cu vederile tradiționale ale moralității creștine, este indispensabil să unim eforturile Bisericii pentru a contracara aceste procese, pentru a acționa împreună în domeniul informațiilor și al suportului legal, și în propagarea valorilor creștine comune la toate nivelurile ... Creștinii în Europa trebuie neapărat să se străduiască să-și apere valorile pe care este construit acest continent de veacuri, și să asculte plângerile și suferințele creștinilor de pe tot globul, simțindu-le ca fiind ale lor.»

Sfânta Rusie, în care Creștinătatea acum iese iarăși la suprafață, așadar se simte nu numai parte a Europei ci iarăși chemată să conducă o misiune de salvare a continentului și a lumii întregi.”c. Să ne amintim: evreii fără Dumnezeu au început lupta contra valorilor creștine în Franța în urmă cu 228 de ani


Diagnoza pe care o pune Hilarion nu merge până la rădăcina problemelor. Se cuvine să ne reamintim ce s-a întâmplat la Revoluția franceză din 1789-1791:

“Două fapte de o gravitate incalculabilă se juxtapun la începutul Revoluției franceze: suprimarea lui Hristos și admiterea evreilor.”

“Primul fapt istoric: Hristos respins în fruntea Declarației drepturilor omului;
Al doilea fapt istoric: Evreii admiși în societate, în baza aceleiași Declarații a drepturilor.”

Ne putem reaminti unele aspecte referitoare la faptul că, în general, evreii preferă să se identifice cu banditul Baraba decât cu Iisus, iar Franța a repetat această preferință în urmă cu 228 de ani. Ne putem reaminti articolul “NU VA RĂMÂNE AICI PIATRĂ PE PIATRĂ CARE SĂ NU SE RISIPEASCĂ (2.800 de biserici se vor demola în Franța în anii care urmează!?)”, publicat pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, în data de 27 iulie 2017.[3]d. Patriarhul Kirill al Rusiei vrea să vină la București în 26-28 octombrie 2017


Patriarhul Kirill al Rusiei este considerat a fi “aproape ca omul cel mai cult din Rusia”. El este patriarh din anul 2009.  Din anul  2011 Kirill are birou la Kremlin pe același culoar cu președintele Rusiei. Alte aspecte despre Patriarhul Kirill putem afla din articolul EXCLUSIV Q MAGAZINE. CHIRIL I PATRIARHUL RUSIEI VINE LA BUCUREȘTI ÎNTR-O VIZITĂ ISTORICĂ, publicat de Floriana Jucan, în data de 28 septembrie 2017.[4]

[1] James Macintyre, Christianity is dying out in Europe, claims Russian Orthodox Church leader, Christian Today, 26 September 2017 | 12:03 PM, https://www.christiantoday.com/article/christianity.is.dying.out.in.europe.claims.russian.orthodox.church.leader/114613.htm
[2] Vladimir Rozanskij, Hilarion: Russia and European Christians for the Salvation of the Continent, AsiaNews, 09/25/2017, 14.15 , http://www.asianews.it/index.php?art=41872&l=en
[3] Pr.prof. Ion Ciungu, NU VA RĂMÂNE AICI PIATRĂ PE PIATRĂ CARE SĂ NU SE RISIPEASCĂ (2.800 de biserici se vor demola în Franța în anii care urmează!?), Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 27 iulie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/07/nu-va-ramane-aici-piatra-pe-piatra-care.html
[4] Floriana Jucan, EXCLUSIV Q MAGAZINE. PATRIARHUL CHIRIL I AL RUSIEI VINE LA BUCUREȘTI ÎNTR-O VIZITĂ ISTORICĂ, Q Magazine, 28 septembrie 2017, http://www.qmagazine.ro/exclusiv-q-magazine-chiril-i-patriarhul-rusiei-vine-la-bucuresti-intr-o-vizita-istorica_349594.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu