vineri, 1 septembrie 2017

MAICA DOMNULUI „SMERENIA CEA ÎNTRU TOTUL DESĂVÂRȘITĂ ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI ASCETICE” (IV)


Stihuri de Acatist, de Vasile Călin DrăganBucură-te dureroasă, dar tămăduitoare tăiere a voii mele celei greșalnice și păcătoase!
Bucură-te că tu singur a-mi tăia voia înaintea voii Talei celei Preasfinte mult cinstești!
Bucură-te dulce mustrare care învie sufletul meu din spaima și din groaza morții!
Bucură-te trecere împreună cu mine prin iadul cel mai adânc!


Bucură-te că ne ții de mână pe cei neputincioși și simpli pe deasupra prăpastiei întunericului precum își ține mama pruncul său!
Bucură-te cea care mă înveți a preface osândirea aproapelui întru osândire de sine, și care întorci dragostea de sine întru dragostea de aproapele așezând viața noastră pe făgașul cel mai firesc al iubirii smerite care se dăruiește tuturor fără de întoarcere asupră-ne!
Bucură-te că numai întru tine aproapele meu este însăși viața mea!
Bucură-te că tu ne-ai poruncit iubirea de vrăjmași și prin harul tău ne ajuți a-i iubi și pe cei mai mari vrăjmași ai noștri!


Bucură-te că pe mine neisprăvitul și fățarnicul mă izbăvești de tot răul cu puterea și cu harul tău!
Bucură-te că ne ajuți să primim ocara care îmbărbătează sufletul meu căci nu sunt vrednic decât de ocară și defăimare!
Bucură-te măiastră învățătoare a defăimării de sine prin care biruim a ne păstra chemarea cea dintru început!
Bucură-te scara nebuniei întru Hristos!


Bucură-te că fericirea mea întru batjocură și prigoană se desăvârșește!
Bucură-te care mă înveți cum numai chinul iadului celui mai adânc aduce pacea cea lină a minții mele!
Bucură-te dulcea certare care mă scoate dintru al prăpastiei abis și dulcea mustrare care mă trage în jos dintru înălțarea de sine la cer!
Bucură-te cea care ne înveți a umbla cu picioarele pre pământ!


Bucură-te că tu ne grăiești prin toate!
Bucură-te că la tine fiecare fir de iarbă este floarea cea mai frumoasă!
Bucură-te dragostea cea mare a tuturor începătorilor vieții întru Hristos! Bucură-te dragostea cea dintâi!
Bucură-te smerita însoțitoare și a jumătății celei lungi și secetoase a drumului!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu