duminică, 1 octombrie 2017

MAICA DOMNULUI

 „SMERENIA CEA ÎNTRU TOTUL DESĂVÂRȘITĂ ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (V)Stihuri de Acatist, de Vasile Călin DrăganBucură-te sfârșitul cel prea plin de lumină și statornicia deplină a harului celui mai desăvârșit care se dă tuturor celor care străbat întreaga cale!
Bucură-te înfricoșătoare frică a lui Dumnezeu care nu ne lași să-L pierdem!
Bucură-te că pe mine - puiul de năpârcă - m-ai  învățat  a nu mai fugi de mânia cea sfântă ce va să vină asupra mea cu rușine!
Bucură-te, că de trei ori ticălosul și murdarul meu suflet  l-ai izbăvit din curvie și visare deșartă!

Bucură-te că tu izbăvești sufletul meu din trândăvie și delăsare!
Bucură-te dascălul rușinii mele celei mai adânci!
Bucură-te care rupi spinii patimilor mele, care smulgi dintru început vlăstarii cei tineri ai păcatelor mele și care lovești fără milă de piatră pruncii ticăloasei fiice a Babilonului care vor a se naște în inima mea!
Bucură-te lumină înfricoșătoare dar mântuitoare vedere a tuturor păcatelor mele, bucură-te căci acesta este preaminunatul început al vederii luminii celei dumnezeiești!

Bucură-te firul cel mai subțire de lumină care ai străpuns peretele cel gros al peșterii celei întunecate a inimii mele întru care am zăcut din tinerețele mele!
Bucură-te  vădirea preaminunată și tainică a tuturor minciunilor și a mărturiilor celor mincinoase pe care le-am grăit împotriva Fiului Tău și a aproapelui meu!
Bucură-te că mie mincinosului ai arătat că Fiul Tău este Adevărul absolut!
Bucură-te învierea celor pe care i-am ucis întru inima mea! Bucură-te că pe mine cel mort m-ai înviat împreună cu dânșii! Bucură-te izbăvirea vrăjmașilor mei de furia mea cea oarbă!

Bucură-te ocrotitoarea vrăjmașilor mei până ce ne sădești în inimă iertarea ta cea mai desăvârșită!
Bucură-te amânarea răzbunării mele până la Judecata de Apoi! Bucură-te care-mi aduci aminte în cuget grabnica mea osândire de sine care nu-mi dă prilej de cădere!
Bucură-te care ne îndrepți la cel mai mic gând de înălțare asupra aproapelui, pricina cea mai mare a căderilor noastre!
Bucură-te că ne înveți a ne smeri  înainte de a cădea într-un păcat oarecare!

Bucură-te că ne ajuți a ne ridica și din căderile noastre cele mai adânci!
Bucură-te că nu m-ai pierdut pe mine ucigașul! Bucură-te că mi-ai dat șansa mântuirii!
Bucură-te că ne arăți cele cerești și ne înveți a nu mai pofti cele pământești ale aproapelui!
Bucură-te că tu îndrepți pofta ochilor mei spre cele sfinte și nedeșarte!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu