duminică, 8 octombrie 2017

ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (I)

(articol de Pr. Adrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017)


Traducere de Pr. Prof. Ciungu Ion


Înfricoșătoarea Judecată. Frescă de la Mănăstirea Visoki  Dečani.


Pe site-ul ortodox rus de limbă engleză ORTHODOX CHRISTIANITY a apărut, în data de 4 octombrie 2017, articolul "THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS", (ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI), de preotul ortodox Andrew J. Anderson, de la Biserica  St. Gregory of Nyssa Church, Archdiocese of Canada, care aparține de ORTHODOX CHURCH in AMERICA.[2] [„Orthodox Church in America (OCA) este o Biserică Ortodoxă Răsăriteană autocefală din America de Nord”, care are 1 (unu) milion de aderenți, dintre care 90.000 numai în SUA.  „OCA a început când opt călugări ortodocși ruși au înființat o misiune în Alaska, atunci parte a Americii Rusești, în 1794.” În OCA se folosesc următoarele limbi: „engleză, slavonă bisericească, spaniolă, rusă, arabă, greacă dialectul koine, albaneză”.[3] Se cuvine ca la aceste informații, luate din Encyclopedia liberă, Wikipedia, de la articolul „Orthodox Church in America”, să adăugăm și cele referitoare la românii ortodocși care aparțin de OCA. Observăm că centrul Episcopiei Ortodoxe Române a Americii, care aparține de OCA, este în orașul Jackson, statul Michigan, SUA, având parohii, mănăstiri și misiuni în SUA și Canada. Actualul episcop de Detroit al Episcopiei Române este Î.P.S. Nathaniel Popp. Din anul 1999 Nathaniel are rangul de arhiepiscop. Așa am aflat din articolul Orhodox Church in America Romanian Episcopate”, din Enciclopedia liberă Wikipedia.[4] Aceasă episcopie ortodoxă română nu aparține de Patriarhia Română. De Patriarhia Română aparține Mitropolia Ortodoxă Română a Americilor, cu sediul în Chicago, mitropolit fiind Î.P.S. Nicolae Condrea.]

  Articolul preotului Andrew J. Anderson este lung, așa că voi încerca, cu ajutorul Tatălui nostru Sfânt din Ceruri, să îl traduc și să-l publicăm, pe fragmente mai scurte.
THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS (I)[Încep traducerea, introducând subtitluri suplimentare față de original, traducând unele cuvinte ținând cont de textul biblic românesc, dar respectând textul și ghilimelele articolului lui Anderson așa cum este în original, și nepunând ghilimele acolo unde el nu a pus, chiar dacă este un citat din Noul Testament, sau din Didahie etc] :

Să ieșim din dilemă, recurgând la Apostoli și la Părinții Bisericești

Predica de astăzi este despre Antihrist, pe măsură ce eu continui seria mea de predici din perspectivă creștină ortodoxă cu privire la așteptata A Doua Venire a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Scopul acestei predici este de a oferi o înțelegere patristică a Scripturilor în ceea ce privește acest subiect actual și important. Astăzi se pot găsi pe Internet multe voci de la diferiți predicatori ai Bibliei – protestanți, romano-catolici și chiar ortodocși – care pretind toți că au cunoștințe specifice referitoare la evenimentele de la Sfârșitul Timpului. Există similarități dar și multă confuzie, iar unde există contradicții, ești lăsat să te întrebi care voce este corectă. Pentru a rezolva această dilemă, noi ne vom uita cu atenție ca să înțelegem cum a văzut Biserica din perioada de început această problemă. Dacă o persoană vrea să adune opinii despre interpretarea corectă a pasajelor Scripturii referitoare la Timpul Sfârșitului, ar face mult mai bine întorcându-se adânc în istoria Bisericii din perioada de început și ascultând opiniile Apostolilor și Părinților Bisericești din perioada de început.

„Antihristul” sau cel care pretinde că este „în locul lui Hristos”  va oferi lumii, (mai ales evreilor), un fel de regat pământesc care este întru totul opusul Împărăției Cerești a lui Hristos

În altă predică noi am trecut în revistă succesiunea evenimentelor de la „Sfârșitul Timpului”, așa cum înțelege Biserica Ortodoxă. Noi am auzit despre faptul cum primele evenimente vor fi “începutul durerilor: războaie, cutremure mari, foamete, ciumă, „arătări înspăimântătoare și semne mari din cer” (Matei 24:7-8; Luca 21:11). Noi am citit cuvintele lui Hristos, ale Sfântului Pavel, și învățătura Sfinților Apostoli, după cum este înregistrată în cartea „Didahia” (care datează aprox. din perioada secolelor unu/doi). Am văzut în mod clar că în viitorul apropiat vine un om care va fi opusul Domnului Iisus Hristos. El va fi „în-loc-de-Hristos”, „Antihristul”. Cu ajutorul profetului său fals, cu ajutorul învățăturii sale false, cu ajutorul miracolelor sale false și etalărilor de putere, acest om rău va oferi lumii, (mai ales evreilor), un fel de regat pământesc care este întru totul opusul Împărăției Cerești a lui Hristos.

La început prezentând o înfățișare blândă, seducătoare, acest om își va dezvălui mai târziu adevăratul caracter rău. Sfântul Pavel a dat o avertizare cu privire la acest om rău când a zis, în 2 Tesaloniceni 2:3,4,9,10:


Să nu lăsați pe nimeni să vă înșele nicidecum; căci Ziua aceea [adică Ziua Judecății din Urmă] nu va veni fără ca mai întâi să vină lepădarea de credință, și fără ca mai întâi să fie dat pe față omul nelegiuirii, fiul pierzării care se opune și se înalță pe sine mai presus de tot ceea ce se numește Dumnezeu sau ceea ce este adorat, așa încât el se așează ca Dumnezeu în templul lui Dumnezeu, arătându-se pe sine că el este Dumnezeu... Venirea nelegiuitului este în concordanță cu lucrarea lui Satan, cu toată puterea, cu semne și minuni mincinoase, cu toată înșelăciunea nedreaptă printre cei care pier, pentru că ei n-au primit iubirea adevărului, ca să poată fi salvați.


Pe acest om al păcatului, pe acest nelegiuit,  Domnul Iisus îl va arde treptat cu suflarea gurii Sale și-l va distruge cu strălucirea venirii Sale (2 Tesaloniceni 2:8).

Domnul nostru Iisus Hristos S-a referit la acest viitor „hristos” fals când a avertizat în Matei 24,23, că „Atunci dacă cineva va zice către voi, `Iată, aici este Hristosul!`sau `Acolo!` să nu credeți aceasta.”

Învățătura Sfinților Apostoli, după cum este înregistrată în cartea cunoscută sub numele de „Didahia” (care datează aprox. din perioada secolelor unu/doi), este rezumată în mod similar:


Căci în zilele din urmă se vor înmulți profeții falși și seducătorii... și apoi va apărea înșelătorul lumii ca și când el ar fi Fiul lui Dumnezeu, și el va face semne și minuni și pământul va fi predat în mâinile lui; și el va face imoralități care niciodată nu au fost făcute de când a început veacul. Atunci rasa umană va intra în focul procesului de dovedire... (Didahia 16:3,4,5).
(va urma)
[1] Fr. Andrew J. Anderson,THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS (I),  ORTHODOX CHRISTIANITY, 10/4/2017, http://orthochristian.com/106805.html
[2] Anderson, V. Rev. Andrew J, St. Gregory of Nyssa Church, Archdiocese of Canada, 5702 14e Ave, Montreal, QC H1X 2W4 CA, Home: 514-722-0182, Email: fatherandrewanderson@gmail.com, Spouse: Karen, https://oca.org/clergy/Andrew-J-Anderson/
[3] ORTHODOX CHURCH in AMERICA, From Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Orthodox_Church_in_America
[4] Orhodox Church in America Romanian Episcopate, From Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Orthodox_Church_in_America_Romanian_Episcopate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu