sâmbătă, 14 octombrie 2017

ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (II)

(articol de Pr. Adrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017)


Traducere de Pr. Prof. Ciungu IonÎnfricoșătoarea Judecată. Frescă de la Mănăstirea Visoki  Dečani.


 Prima parte a articolului “THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS”,[1] (ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI), am tradus-o și o putem (re)vedea publicată pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, pe data de 8 octombrie 2017.[2]


THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS (II)


[continuarea traducerii, cu subtitluri suplimentare, dar respectând textul englez, semnele de punctuație și numerotările din text, ca la Anderson]:


Oare vederile apostolice despre Antihrist sunt susținute de Părinții Sfintei noastre Biserici?

În predica de astăzi sper să răspund la următoarele întrebări: Oare Părinții Sfintei noastre Biserici au susținut și oare au continuat ei să păstreze aceste vederi apostolice despre Antihrist? Îl văd ei oare ca pe un viitor lider global – la nivel politic și spiritual? Cum gândesc ei că Antihrist va intra în popularitatea lumii? Cum își va dezvălui el adevărata identitate rea?

Pentru răspunsuri la aceste întrebări, haideți să examinăm citate de la câțiva dintre cei mai mari și mai vestiți Părinți ai Bisericii: Sf. Irineu de Lyon (secolul al II-lea), Sf. Efrem Sirianul (secolul al IV-lea), Sf. Ioan Gură de Aur (secolul al IV-lea), Sf. Chiril al Ierusalimului (secolul al IV-lea), Sf. Ioan Damaschinul (secolul al VIII-lea), împreună cu Sf. Ignatie Briancianinov (episcop rus din secolul al XIX-lea) și cu Sf. Paisie de la Muntele Athos (+1994), făcător de minuni, canonizat recent.


Sfântul Ioan Damaschinul despre Antihrist

Începem cu un citat lung din Sf. Ioan Damaschinul, marele Părinte Bisericesc din secolul al optulea, ale cărui scrieri au rezumat învățăturile apostolice ale tuturor Părinților Bisericești din perioada de început care l-au precedat. Sf. Ioan este unul dintre teologii ortodocși cei mai de încredere a cărui mână inspirată a scris imnuri pentru Slujba noastră Ortodoxă de la Utrenia Paștilor, pentru Slujba Ortodoxă de la Înmormântare, și întrega Carte a celor opt Glasuri („Octoihul”). El de asemenea a scris catehismul ortodox clasic “O Expunere Exactă a Credinței Ortodoxe”, care este catehismul principal al Bisericii de secole. În capitolul 26 al Cărții a 4-a a acestei „Expuneri ” Sf. Ioan rezumă învățătura Bisericii din perioada de început despre Antihrist:                                                                                                  Sfântul Ioan Damaschinul 
                                                                            (sau Sfântul Ioan din Damasc)

Se cuvine să fie știut faptul că Antihristul vine în mod inevitabil.  Mai întâi, așadar, este necesar ca Evanghelia să fie predicată printre toate națiunile (1): Și apoi va fi dat pe față acel nelegiuit, adică cel a cărui venire este după lucrarea lui Satan și cu toată puterea și semnele și minunile mincinoase (2), cu toată înșelăciunea nedreptății în cei care pier, pe care Domnul îl va arde treptat cu cuvântul gurii Sale și-l va distruge cu strălucirea venirii Sale (3). Diavolul însuși (4), așadar nu devine om în modul în care Domnul a fost făcut om. Ferească  Dumnezeu! dar el [Antihristul] devine om ca rezultat al curviei și primește toată energia lui Satan. Căci Dumnezeu, știind de mai înainte caracterul neobișnuit al alegerii pe care el o va face, îi permite diavolului să se instaleze în el (5).

El [Antihristul] este, așadar, după cum am spus, rezultatul curviei și este îngrijit ca să crească și să se dezvolte în secret, și dintr-o dată se ridică și se revoltă și își asumă guvernarea. Și la începutul guvernării lui, sau mai degabă tiraniei lui, el își asumă rolul de sfințenie (6). Dar când devine stăpân, el persecută Biserica lui Dumnezeu și își afișează toată răutatea. Dar el va veni cu semne și minuni mincinoase (7), fictive iar nu reale, și-i va înșela și-i va îndepărta de Dumnezeul cel Viu pe aceia a căror minte își pune încrederea pe o temelie nesănătoasă și instabilă, în așa fel încât chiar și cei aleși să fie făcuți să se împiedice, dacă acest lucru este posibil (8).

Dar Enoh și Ilie Tesviteanul vor fi trimiși și vor întoarce inimile taților către copii (9), adică sinagoga către Domnul Iisus Hristos și către predica apostolilor: iar ei vor fi distruși de către el. Și Domnul va veni din cer, întocmai cum sfinții apostoli L-au privit ducându-se în cer, Dumnezeu perfect și om perfect, cu slavă și putere, și-l va distruge pe omul nelegiuit, pe fiul distrugerii, cu suflarea gurii Lui (1). Așadar, nimeni să nu-L aștepte pe Domnul să vină de pe pământ, ci din Cer, după cum El Însuși a garantat (2).

...........................................................................................................................

[Explicații ale traducătorului:

1.    Catehismul Sfântului Ioan Damaschin, “O Expunere Exactă a Credinței Ortodoxe”,  din care citează mai sus preotul Andrew J. Anderson, despre Antihrist, este cunoscut în limba română mai mult sub titlul de “Dogmatica Sfântului Ioan Damaschin”, pe care o putem găsi și pe internet, în format pdf, (180 de pagini), traducere de Pr. D. Fecioru. Capitolul despre Antihrist (cap. 26 din cartea a 4-a) îl putem găsi la pag. 175-176.[3]

2.    După cum observăm, mai înainte ca să apară Antihristul, e necesar ca Evanghelia să fie predicată printre toate națiunile. (Pe site-ul Societății Biblice Internaționale observăm că Noul Testament este disponibil în 1.333 de limbi; însă în lume se vorbesc astăzi 6.909 limbi.[4] Deci, am putea, cumva, înțelege că mai este necesar un timp oarecare de lucru pentru predicarea Evangheliei înainte ca Antihristul să apară.)]Mult iubit și frumos slăvit să fie Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, și de noi, în fiecare moment, în vecii vecilor![1] Fr. Andrew J. Anderson, THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS, ORTHODOX CHRISTIANITY, 10/4/2017, http://orthochristian.com/106805.html
[2] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (I), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[3] SF. IOAN DAMASCHIN, DOGMATICA, Traducere de Pr. D. FECIORU, APOLOGETICUM 2004,  format pdf, 180 de pagini;  Ediţia de faţă reproduce textul ediţiei a II-a, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1943, cu modificările cerute de regulile ortografice actuale. Ediția a III-a a apărut la EDITURA SCRIPTA, 1993, Bucureşti, http://www.saintjohnro.org/page/biblioteca_online/Dogmatica_Sf_Ioan_Damaschin.pdf
[4] HOW MANY DIFFERENT LANGUAGES HAS THE BIBLE BEEN TRANSLATED INTO?, Biblica, THE INTERNATIONAL BIBLE SOCIETY, https://www.biblica.com/resources/bible-faqs/how-many-different-languages-has-the-bible-been-translated-into/


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu