duminică, 23 iulie 2017

“SĂ NU SOCOTIȚI CĂ AM VENIT SĂ STRIC LEGEA SAU PROOROCII”

(grupările pentru Reînnoirea Anglicanismului Biblic și Ortodox condamnă Sinodul General al Bisericii Angliei pentru decizii referitoare la sexualitate contrare Sfintei Scripturi și Tradiției Bisericii, 18 iulie 2017)
Iisus, în Predica de pe Munte, a zis:  "Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor. Căci zic vouă: Că de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor." (Matei 5,17-20).[1]

Iisus în Predica de pe Munte a spus: : "Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc.” (Matei 5,17).( a. Sinodul General al Bisericii Anglicane a trecut dincolo de linia permisă; b. Plan de schismă în Biserica Anglicană; c. Dumnezeu pedepsește homosexualitatea sau sodomia)          a. Sinodul General al Bisericii Anglicane a trecut dincolo de linia permisă


În 18 iulie 2017, 21 de semnatari pentru Reînnoirea Anglicanismului Biblic și Ortodox au considerat că Sinodul General al Bisericii Anglicane a trecut dincolo de linia permisă, prin faptul că a votat condamnarea "terapiei de convertire" pentru persoanele gay și, de asemenea a votat, luarea în considerare a sprijinului liturgic pentru creștinii care suferă procesul de tranziție de la un gen (gender) la altul. Acești 21 de semnatari sunt considerați de unii că fac parte din clerul anglican conservator și rebel. Primul dintre semnatari este Revd Dr Gavin Ashenden, Former Chaplain to the Queen (fost capelan pentru Regină). Ei se vor întâlni iarăși în octombrie, sperând să-și facă mai cunoscută atitudinea. Așa am aflat din articolul “New Anglican cracks emerge as rebel clergy group condemns 'tragic developments' on sexuality issues” (Noi fisuri anglicane apar căci grupul clerical rebel condamnă `dezvoltări tragice` în legătură cu problemele referitoare la sexualitate), publicat pe site-ul companiei de știri creștine non-denominațională CHRISTIAN TODAY, din Londra, de James Macintyre, în data de 19 iulie 2017.[2] Numele semnatarilor și punctul lor de vedere le putem vedea în articolul „General Synod has crossed the line” (Sinodul General a trecut dincolo de linia permisă), publicat în data de 18 iulie 2017,  pe site-ul Anglican Ink.[3] De asemenea, putem să vedem și un articol în care autorul își pune întrebarea dacă Sinodul General a trecut dincolo de linia permisă, publicat tot pe CHRISTIAN TODAY, tot în data de 19 iulie 2017, de Mark Woods: “Did the Church of England cross the line in York?”[4] Atât din articolul lui Macintyre cât și din cel al lui Woods aflăm că sunt unele persoane care consideră că Sinodul General n-a trecut dincolo de linia permisă.          b. Plan de schismă în Biserica Anglicană


Să observăm că deja creștinii conservatori din Biserica Anglicană au comunicat un plan de schismă față de  Biserica Anglicană Oficială, un plan de alegere de episcopi noi, într-o structură separată, nouă, dat fiind faptul că actuala Biserică Anglicană Oficială nu mai urmează învățătura biblică referitoare la sexualitate, permițând căsătorii între persoane de același sex. Așa am aflat din articolul “Blueprint for Church schism revealed as conservative Christian leaders plot separate Anglican structure” (Plan de schismă dezvăluit căci lideri creștini conservatori complotează pentru o structură anglicană separată), publicat în data de 10 mai 2017, pe CHRISTIAN TODAY, de Harry Farley.[5]

Din acest articol am aflat că “GAFCON, o grupare de anglicani conservatori din toată lumea, a anunțat planuri pentru un `episcop misionar` care să verifice parohiile din Regatul Unit nemulțumite de episcopul lor local mai liberal.  Legat de GAFCON este Anglican Mission in England (AMiE), un grup de Biserici Anglicane deja stabilite ca rivale față de CofE (Church of England, adică Biserica Anglicană Oficială; nota trad.). AMiE sponsorizează conferința ReNew împreună cu Reform și Church Society – alte două grupări evanghelice conservatoare - și este probabil că ele vor fi în centrul planurilor pentru episcopi noi și pentru o structură anglicană complet separată.”

De asemenea să observăm că, în martie 2017, Sinodul General al Bisericii Angliei a refuzat să ia notă de raportul episcopilor conservatori Rod Thomas (de Maidstone) și Julian Henderson (de Blackburn) care afirmă că Biblia nu susține căsătoria între persoane de același sex. În schimb, arhiepiscopii de Canterbury și de York au făcut apel la o "incluziune creștină radicală și nouă", exprimare din care mulți au înțeles că e vorba de binecuvântări pentru persoanele gay sau rugăciuni oficiale pentru cupluri LGBT.

Mai multe amănunte pe această temă putem vedea în articolul "Bishops Behind Blocked Sexuality Report: No Biblical Mandate For Gay Marriage", (Episcopii Din Spatele Raportului Referitor La Sexualitate Care A Fost Blocat: Nu Există Mandat Biblic Pentru Căsătoria Gay), publicat în data de 10 martie 2017 pe Christian Today, de Harry Farley.[6]          c. Dumnezeu pedepsește homosexualitatea sau sodomia


Este contextul potrivit să amintim câteva pasaje din Legea Vechiului Testament și din Legea Noului Testament, din care observăm că Dumnezeu nu este de acord cu relațiile sexuale între persoane de același sex, ci chiar le pedepsește.

Primul caz de homosexualitate despre care menționează Biblia este cazul oamenilor din cetățile antice Sodoma și Gomora. În Sodoma locuia Lot, nepotul patriarhului Avraam. Locuitorii din Sodoma, oameni stricați și violenți, au vrut să aibă relații de homosexualitate cu cei doi îngeri care au apărut sub formă umană, și pe care Lot i-a invitat seara în casa lui. Dat fiind faptul că decăderea religioasă și morală era așa de mare, Dumnezeu a pedepsit cu foc din cer toată cetatea în care nu mai erau nici zece oameni drepți, salvându-l numai pe Lot cu familia lui.

 În prima carte din Biblie, numită Facerea sau Geneza, în capitolul 18, versetele 16-33, putem citi despre faptul că Dumnezeu i-a dezvăluit lui Avraam că păcatul locuitorilor din Sodoma și Gomora este „cumplit de greu”, că strigarea împotriva lor a ajuns până la Dumnezeu. Avraam, prieten al lui Dumnezeu, a îndrăznit să negocieze cu Dumnezeu, cerând ca Dumnezeu să nu-i distrugă și pe oamenii drepți împreună cu cei nedrepți, ci să ierte toată cetatea, de dragul celor drepți. Știm că Dumnezeu a acceptat toată intervenția de mijlocire a lui Avraam, ajungându-se cu negocierea în scădere de la 50 de oameni drepți până la 10 oameni drepți. Însă, în cetate nu mai erau nici zece oameni drepți, iar Dumnezeu a distrus cetatea.[7] Despre cei doi îngeri la Sodoma, și despre nimicirea Sodomei și Gomorei, putem citi în capitolul 19 din Facerea (Geneza).[8]

În cartea biblică numită Levitic, în capitolul 18, versetul 22, Dumnezeu spune: “Să nu te culci cu bărbat, ca şi cu femeie; aceasta este spurcăciune.”[9] Iar în capitolul 20, versetul 13, tot în Levitic, Dumnezeu spune pedeapsa cuvenită pentru homosexualitate: “De se va culca cineva cu bărbat ca şi cu femeie, amândoi au făcut nelegiuire şi să se omoare, că sângele lor asupra lor este.”[10]

Știm că Legea Vechiului Testament prevedea pedeapsa cu moartea pentru mai multe feluri de păcate, inclusiv pentru relații sexuale între bărbat și femeie dacă sunt în anumite grade de rudenie, inclusiv pentru relații sexuale între un bărbat și o femeie care este deja măritată cu alt bărbat, inclusiv pentru fata care nu și-a păstrat fecioria înainte de căsătorie, (Deuteronom 22,13-21) [11] etc.

De asemenea știm că Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, prin Legea Nouă pe care a adus-o, adică Legea Noului Testament, a salvat de la pedeapsa cu moartea o femeie care a fost prinsă în păcatul preacurviei sau adulterului, însă i-a spus să nu mai păcătuiască, adică El nu aprobă păcatul. El n-a desființat Legea Vechiului Testament, ci a zis către bărbații care i-au adus-o pe femeie la judecata Lui să arunce cu piatra în ea acela care nu are păcat. Adică, i-a conștientizat că și ei au păcate de moarte, că și ei ar trebui uciși. Așa fiind lucrurile, bărbații au renunțat să o omoare pe femeie. Dar Iisus n-a desființat Legea, n-a aprobat păcatul, ci i-a făcut pe oameni să ajungă la o mai bună cunoaștere de sine și astfel să respecte Legea lui Dumnezeu fiecare om, începând cu persoana proprie. (Ioan 8, 1-11).[12]

Din acest exemplu înțelegem că Mântuitorul nu vrea neapărat moartea păcătosului, ci vrea ca păcătosul să renunțe la păcate și să fie viu. Dar, dacă unii oameni nu vor să țină cont nici de Legea Blândă a Noului Testament, ci refuzându-L pe Dumnezeu ei își fac idoli din oameni și animale, adică dumnezei falși la care țin, și astfel acei oameni persistă în păcat, atunci pedeapsa lui Dumnezeu va veni peste ei, după cum ne spune Sf. Apostol Pavel, în Epistola către Romani, capitolul 1, versetele 22-27: “Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns nebuni. Şi au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios şi al păsărilor şi al celor cu patru picioare şi al târâtoarelor. De aceea Dumnezeu i-a dat necurăţiei, după poftele inimilor lor, ca să-şi pângărească trupurile lor între ei, Ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin! Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci şi femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii; Asemenea şi bărbaţii lăsând rânduiala cea după fire a părţii femeieşti, s-au aprins în pofta lor unii pentru alţii, bărbaţi cu bărbaţi, săvârşind ruşinea şi luând cu ei răsplata cuvenită rătăcirii lor.”[13]

Nu-i lipsit de importanță să ne amintim că Noul Testament și Vechiul Testament sunt valabile permanent, ele fiind într-o relație sfântă, după cuvintele Fericitului Augustin de Hippo: „Noul Testament în cel Vechi se ascunde, Vechiul Testament în cel Nou se descoperă.”[14]


Mult iubit și frumos slăvit să fie Tatăl nostru Sfânt din Ceruri, și de noi, căci El ne iubește și ne educă prin Legea Vechiului Testament, și prin Legea Noului Testament, spre adevărata viață, în fiecare moment, în vecii vecilor!


[1] Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 5, versetele 17-20, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=5
[2] James Macintyre, New Anglican cracks emerge as rebel clergy group condemns 'tragic developments' on sexuality issues, Christian Today, 19 July 2017, https://www.christiantoday.com/article/new.anglican.cracks.emerge.as.rebel.clergy.group.say.synod.crossed.a.line.on.sexuality.issues/110916.htm
[4] Mark Woods: Did the Church of England cross the line in York?, Chriastian Today, 19 July 2017, https://www.christiantoday.com/article/did.the.church.of.england.cross.the.line.in.york/110925.htm
[5] Harry Farley, Blueprint for Church schism revealed as conservative Christian leaders plot separate Anglican structure, Christian Today, 10 May 2017, https://www.christiantoday.com/article/blueprint.for.church.schism.revealed.as.conservative.christian.leaders.plot.separate.anglican.structure/108804.htm
[6] Harry Farley, Bishops Behind Blocked Sexuality Report: No Biblical Mandate For Gay Marriage, Christian Today, 10 March 2017, https://www.christiantoday.com/article/bishops.behind.blocked.sexuality.report.no.biblical.mandate.for.gay.marriage/105513.htm
[9] Levitic, capitolul 18, versetul 22, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=47&cap=18
[10] Levitic, capitolul 20, versetul 13, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=47&cap=20
[11] Deuteronom, capitolul 22, versetele 13-21, https://biblia.resursecrestine.ro/deuteronomul/22
[12] Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 8, versetele 1-11, https://biblia.resursecrestine.ro/ioan/8
[13] Epistola către Romani a Sfântului apostol Pavel, capitolul 1, versetele 22-27, http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/70/Romani
[14] PS Daniil Stoenescu, Noul Testament în cel Vechi se ascunde, Vechiul Testament în cel Nou se descoperă, PORUNCA IUBIRII, Revistă ortodoxă de misiune și informare, Editor: Asociația Ortopraxia, 14-12-2012, http://poruncaiubirii.agaton.ro/articol/310/noul-testament-%C3%AEn-cel-vechi-se-ascunde-vechiul-testament-%C3%AEn-cel-nou-se-descoper%C4%83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu