joi, 9 noiembrie 2017

ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VII)

(articol de Pr. Adrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017)

Traducere de pr. prof. Ciungu Ion


Înfricoșătoarea Judecată. Frescă de la Mănăstirea Visoki Dečani.


Prima parte a articolului “THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS”,[1] (ANTIHRISTUL: o PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI), am tradus-o și o putem (re)vedea publicată pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, pe data de 8 octombrie 2017.[2] A doua parte o putem (re)vedea publicată pe data de 14 octombrie 2017.[3] A treia parte o putem (re)vedea publicată pe data de 15 octombrie 2017.[4] A patra parte o putem (re)vedea publicată pe data de 24 octombrie 2017.[5] A cincea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 2 noiembrie 2017.[6] A șasea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 5 noiembrie 2017.[7]THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS (VII)[continuarea traducerii, uneori cu subtitluri suplimentare, dar respectând textul englez și uneori semnele de punctuație, ca la Anderson]:


Sf. Irineu despre Nabucodonosor ca prototip al viitorului Antihrist

Sf. Irineu, în secolul al doilea, a ajuns să înțeleagă din istorisirea despre anticul Rege Nabucodonosor al Babilonului (Cartea lui Daniel, capitolul 3) o prefigurare a celui mai îndepărtat în viitor rege malefic care urmează să vină, Antihristul. Regele Nabucodonosor însuși a fost un tiran care conducea un imperiu. El se străduia ca toate popoarele, națiunile și limbile să se închine chipului lui de aur care îl reprezenta pe el, pe care îl construise și instalase în poziție verticală. Dacă refuzau să se închine acestui chip, mureau fiind aruncați într-un cuptor cu foc. Sf. Irineu a prevăzut că „fiara” Antihrist din cartea Apocalipsa va folosi de asemenea amenințarea cu moartea pentru a forța națiunile să se închine chipului ei. El a scris:


Și există așadar în această fiară [adică în Antihrist] , când ea vine, o sintetizare făcută din toate felurile de nedreptate și din fiecare înșelăciune... Căci acel chip care a fost construit și instalat în poziție verticală de Nabucodonosor avea într-adevăr o înălțime de șaizeci de coți, în timp ce lățimea era de șase coți; din cauză că n-au vrut să se închine acestuia, Anania, Azaria și Misael au fost aruncați într-un cuptor de foc, atrăgând atenția în mod profetic, prin ceea ce li s-a întâmplat, spre mânia care se va ridica spre timpul sfârșitului. Căci acel chip, luat în ansamblu, era o prefigurare a venirii acestui om, care decretează că numai el fără îndoială se cuvine să fie adorat de toți oamenii.[8]   
   

Nu va fi nici o luare sus la cer înainte-de-Necaz” a creștinilor din Timpul Sfârșitului

Cei Trei Sfinți Tineri sunt văzuți de Sf. Irineu ca o prefigurare a Bisericii din Timpul Sfârșitului care va fi persecutată sever de Antihrist pentru refuzul ei de a i se închina lui sau chipului lui. Credincioșii trebuie neapărat să rămână tari în acel timp. E nevoie de rezistență. E nevoie de răbdare (Apocalipsa 13:10).  Nu va fi nici o răpire „înainte-de-necaz” (răpire înseamnă: “luare sus”) ca o cale miraculoasă de evadare spre Cer pentru a evita persecuția din Timpurile Sfârșitului. Acest concept de a evada din persecuția finală declanșată de Antihrist printr-o răpire divină la Cer este o învățătură falsă din vremea modernă pe care numai un anumit procentaj din protestanți o cred. A fost inventată în Scoția în 1830 de către Margaret Macdonald și promovată pe scară largă de către englezul John Nelson Darby (pe care unii îl consideră ca fiind inițiatorul acestei învățături.)[9] Înainte ca acești doi oameni să fi trăit, nici un creștin protestant, romano-catolic, sau ortodox , nu a auzit vreodată de o astfel de idee, nici nu a crezut o astfel de idee. Din contră, viziunea istorică creștină a fost întotdeauna de a urma îndemnul la rezistență al Domnului Iisus către credincioși, prin cuvintele: “Cel care rezistă până la sfârșit va fi mântuit” (Matei 24:13).


Ortodoxia respinge și niciodată nu a predat teoria despre o „răpire” salvatoare care-i va aduna pe creștini în cer înainte de timp

Ortodoxia respinge și niciodată nu a predat teoria care introduce idei noi și recent dezvoltată, din vremea modernă, despre o „răpire” salvatoare care-i va aduna pe creștini în cer înainte de timp în așa fel încât ei nu vor trebui să-l vadă pe Antihrist, nici nu vor fi persecutați de el, nici nu vor suferi o perioadă de persecuție, încercare și necaz. Dacă ar exista o astfel de răpire în Cer înainte de persecuția din partea lui Antihrist, atunci toate avertismentele din partea lui Iisus către credincioși ca ei să vegheze și să nu fie înșelați de către hristosul cel fals ar fi avertismente inutile (vezi Matei 24:23-27). Din contră, Scriptura ne învață că “i s-a dat [lui Antihrist – Fiarei] să facă război cu sfinții și să-i biruiască” (Apocalipsa 13:7). În mod evident, creștinii vor fi încă pe această planetă dacă Antihristul o să se lupte cu ei și o să-i persecute. Dacă „sfinții” – credincioșii – ar fi fost mai înainte răpiți (luați sus) la cer, înainte de persecutarea lor de către Antihrist, atunci Scriptura (Apocalipsa 13:7) nu ar avea nici o semnificație. Din contră, Sf. Pavel explică faptul că adevărata „răpire” a credincioșilor care sunt „luați sus” în cer este pur și simplu adunarea credincioșilor care sunt încă vii pe pământ (și rezistă până la Sfârșit) pentru a-L întâmpina pe Domnul Iisus în aer când El în cele din urmă se întoarce pe norii slavei la A Doua Sa Venire – care are loc după persecuția din partea lui Antihrist:


Căci Domnul Însuși se va coborâ din cer cu un strigăt, cu vocea arhanghelului, și cu trâmbița lui Dumnezeu: și cei morți în Hristos vor învia întâi: apoi noi care suntem în viață și rămânem [încă în viață; n. trad.] vom fi luați sus împreună cu ei în nori, pentru a-L întâmpina pe Domnul în aer: și așa vom fi pururea cu Domnul. (1 Tesaloniceni 4:16-17).


Această adunare la Hristos a creștinilor credincioși care rămân (cei „aleși”), la A Doua Sa Venire, va urma după perioada marelui Necaz din Timpul Sfârșitului pe care Iisus a descris-o astfel:


Imediat după necazul din acele zile... ei Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă. Și El îi va trimite pe îngerii Săi cu un mare sunet de trompetă și ei îi vor aduna laolaltă pe aleșii Săi din cele patru vânturi, de la un capăt al cerului până la celălalt. (Matei 24:29,30,31).[1] Fr. Andrew J. Anderson, THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS, ORTHODOX CHRISTIANITY, 10/4/2017, http://orthochristian.com/106805.html
[2] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (I), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 8 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[3] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (II), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 14 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_14.html
[4] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (III), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 15 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_15.html
[5] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (IV), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 24 octombrie 2017,                  http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_24.html
[6] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (V), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 2 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[7] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VI), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 5 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_5.html
[8] Engleman, Ultimate Things, pp. 141-2—citing St. Irenaeus, “Against Heresies,” Book V, ch.29, in The Ante-Nicene Fathers, Vol. I, p.558)
[9] Engleman, Ultimate Things, p. 201.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu