duminică, 5 noiembrie 2017

ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VI)

(articol de Pr. Adrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017)

Traducere de pr. prof. Ciungu Ion


Înfricoșătoarea Judecată. Frescă de la Mănăstirea Visoki Dečani.


 Prima parte a articolului “THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS”,[1] (ANTIHRISTUL: o PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI), am tradus-o și o putem (re)vedea publicată pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, pe data de 8 octombrie 2017.[2] A doua parte o putem (re)vedea publicată pe data de 14 octombrie 2017.[3] A treia parte o putem (re)vedea publicată pe data de 15 octombrie 2017.[4] A patra parte o putem (re)vedea publicată pe data de 24 octombrie 2017.[5] A cincea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 2 noiembrie 2017.[6]THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS (VI)

[continuarea traducerii, uneori cu subtitluri suplimentare, dar respectând textul englez și uneori semnele de punctuație, ca la Anderson]:


Templul lui Solomon va fi reconstruit


Interpretare de către un artist a Primului Templu din Ierusalim. Photo: Wikipedia


Sf. Efrem (mort în anul 373) în predica sa „Despre venirea Domnului, sfârșitul lumii, și venirea lui Antihrist” , zice că evreii îl vor accepta pe „mesia” cel fals – Antihristul - și el va reconstrui pentru ei Templul lor în Ierusalim.

„Evreii se vor veseli și-i vor da onoare domniei antihristului mai mult decât oricui altcuiva. Și el, sub pretextul preferinței, și fiind atent și sârguincios cu ei, va desemna pentru ei toți un loc și templul.”

După ce Templul lui Solomon va fi reconstruit în Ierusalim, Antihristul va ședea în Templu pentru a fi încoronat rege”.[7]


Moscheea din Ierusalim va fi demolată cu scopul de a face loc pentru reconstruirea Templului Evreiesc al lui Solomom pe vechiul Munte al Templului


Sf. Paisie a zis că un semn că această profeție este pe punctul de a fi împlinită este atunci când vedem că Moscheea din Ierusalim este demolată cu scopul de a face loc pentru reconstruirea Templului Evreiesc al lui Solomom pe vechiul Munte al Templului.[8] Acesta va fi timpul când creștinii să “fugă spre dealuri” și la munți după cum a spus Domnul Iisus în Matei 24:15-22, pentru că lucruri teribile vor începe să se întâmple din moment ce regele cel malefic va fi încoronat în Ierusalim.  Va începe ultima persecutare a creștinilor: „Căci atunci va fi mare necaz, așa cum nu a mai fost de la începutul lumii până în acest timp, și într-adevăr niciodată nu va mai fi” (Matei 24:21).

Balaurul din interiorul lui Antihrist se dă pe față și dorește să fie adorat

După ce a reconstruit templul evreilor în Ierusalim, și după ce a fost încoronat rege al lumii, se va vedea o mare schimbare în înfățișarea și în acțiunile acestui lider mondial. Antihrist își va expune acum în mod deschis caracterul lui interior real, rău, pe care l-a tot ascuns. Și, își va dezvălui dorința lui adevărată. Asemenea împăraților romani păgâni din vechime, Antihrist (și Diavolul care locuiește în interiorul lui) vrea să fie adorat, nu doar să fie lider politic. Vestiții regi din istorie care de asemenea au căutat să fie adorați de către supușii lor – Nero și Nabucodonosor – sunt doar prototipuri istorice ale lui Antihrist.

Atunci va fi timpul când se vor împlini cuvintele Sfântului Pavel: „Omul păcatului este dat pe față, fiul pierzării, care se opune și se înalță pe sine mai presus de tot ceea ce se numește Dumnezeu sau ceea ce este adorat, în așa fel încât el șade ca Dumnezeu în templul lui Dumnezeu, arătându-se pe sine că el este Dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2:3-4). Aceasta va fi „urâciunea pustiirii” în Templul despre care Domnul Iisus a profetizat în Matei 24:15.[9]


Sf. Chiril al Ierusalimului (mort în anul 386 d.Hr.) în Cuvântările Catehetice descrie „schimbarea” de caracter bruscă a lui Antihrist, din moment ce a fost întronat ca rege mondial, șezând și cerând să fie adorat:

După ce-i va fi influențat pe evrei prin înșelăciune, prin semne și minuni mincinoase ale înșelăciunii lui magice, până când ei cred că el este Hristosul cel așteptat, el va fi după aceea caracterizat de tot felul de fapte rele ale lipsei de omenie și ale fărădelegii, ca și când [ar vrea] să-i întreacă pe toți oamenii nedrepți și neevlavioși care au fost înainte de el. El va arăta împotriva tuturor oamenilor, și mai ales împotriva noastră, a creștinilor, un spirit care este ucigător și foarte brutal, nemilos și viclean. Timp de numai trei ani și șase luni el va fi autorul unor astfel de lucruri; apoi el va fi distrus de slăvita A Doua Venire din cer a Fiului lui Dumnezeu Unul Născut, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus, Adevăratul Hristos, Care îl va distruge cu suflarea gurii Sale, și îl va preda focului Gheenei.[10]

Sf. Efrem (secolul al patrulea) scrie despre dorința Antihristului de a fi adorat:

El se va declara după cum l-au declarat precursorii; el se va numi pe sine predicatorul și restauratorul adevăratei cunoașteri despre Dumnezeu. Cei care nu înțeleg Religia Creștină vor vedea în el un reprezentant și un campion al religiei celei adevărate și se vor asocia cu el. El se va proclama, numindu-se mesia cel promis, iar copiii înțelepciunii lumești vor saluta prezentarea lui. Din cauza renumelui lui, a puterii lui, a capabilităților lui și a celei mai largi dezvoltări de către el a elementelor lumii, ei îl vor proclama dumnezeu și se vor face complici ai lui.[11]


Antihristul va vrea ca întreaga lume să îl adore pentru că Diavolul care locuiește în el vrea adorarea care Îi aparține lui Dumnezeu. Asemenea împăraților antici Nero și Nabucodonosor, el va cere - și va încerca să-i forțeze – ca oamenii să îl adore [să i se închine ca lui Dumnezeu; n. trad.]. Potrivit Apocalipsei capitolul 13, un asistent al Antihristului cunoscut ca „Profetul Mincinos” va înființa o imagine vorbitoare (în greacă, „icon”) a Antihristului (a „Fiarei”). Oricine refuză să se închine acestei imagini/icoane va fi ucis (Apocalipsa 13:15).
[1] Fr. Andrew J. Anderson, THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS, ORTHODOX CHRISTIANITY, 10/4/2017, http://orthochristian.com/106805.html
[2] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (I), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 8 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[3] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (II), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 14 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_14.html
[4] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (III), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 15 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_15.html
[5] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (IV), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 24 octombrie 2017,                  http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_24.html
[6] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (V), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 2 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[7] Voices from Russia, Prophecies of Venerable St. Lavrenty Chernigovsky, https://02varvara.wordpress.com/2014/09/09/prophecies-of-venerable-st-lavrenty-chernigovsky/
[9] Engleman, Ultimate Things, An Orthodox Christian Perspective on the End Times, Dennis E. Engleman, Ben Lomond, CA: Conciliar Press, 1995, p. 215.
[10] A Second Look, p.251—citing St. Cyril of Jerusalem, Catechetical Lectures, 15:12.
[11] Apostasy and Antichrist, p. 34: Word 106, pt. 2. cf. Bp. Ignatius Brianchaninov, vol. 4, p. 301.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu