duminică, 26 noiembrie 2017

MAICA DOMNULUI „SMERENIA CEA ÎNTRU TOTUL DESĂVÂRȘITĂ ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI ASCETICE” (VII)

Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan
Prima parte din aceste Stihuri de Acatist în cinstea Maicii Domnului o putem (re)vedea publicată pe acest blog în data de 18 iunie 2017.[1] A doua parte o putem (re)vedea publicată pe acest blog în data de 2 iulie 2017.[2] A treia parte o putem (re)vedea publicată pe acest blog în data de 1august 2017.[3] A patra parte o putem (re)vedea publicată pe acest blog în data de 1 septembrie 2017.[4] A cincea parte o putem (re)vedea publicată pe acest blog în data de 1 octombrie 2017.[5] A șasea parte o putem (re)vedea publicată pe acest blog în data de 1 noiembrie 2017.[6]


Bucură-te că mă ajuți să pun început bun!
Bucură-te mână care curățești țarina inimii mele pentru a primi și rodi cuvântul lui Dumnezeu și a-l lucra întru paza poruncilor Lui!
Bucură-te că tu mă înveți a primi primul cuvânt al duhovnicului ca din gura lui Dumnezeu! Bucură-te că tu mă și ajuți a-l împlini cum se cuvine!
Bucură-te luarea preabinecuvântată a vinei fratelui meu asupră-mi care mă ferește de năpasta repetării în sine-mi a păcatului lui Adam!

Bucură-te căci doar cu tine pot răbda să fiu călcat în picioare, când numai aceasta îmi poate zdrobi semeția inimii!
Bucură-te că tu m-ai învățat înjosirea de sine și prostirea de bunăvoie a înțelegerii mele celei trufașe care-mi păzește sufletul de neascultare și mândrie, dăruindu-mi lumina simplă și binecuvântată a primirii cuvântului în înțelegerea ta cea dumnezeiască a împlinirii poruncilor!
Bucură-te că tu ne spui doar cele ce Duhul ți le dă a ni le spune, învață-ne și pre noi cei care vorbim doar din mintea noastră, să fim așa precum ești tu și să grăim doar cele pe care Duhul Sfânt ni le dă a le grăi!
Bucură-te sărăcia duhului meu, care mă ferești de bogăția lumii cea pieritoare!

Bucură-te cea care mă înveți a mă stăpâni întru necinstea și ocara care mă izbăvește de trufie și de semeția cea deșartă a minții!
Bucură-te cea care mă întărești neîncetat când primesc oțărârea aproapelui ce-mi smerește mintea și inima!
Bucură-te dascăl neîntrecut al smereniei preaduioase a inimii care-mi păzește cugetul de gândurile cele viclene și deșarte!
Bucură-te că pe bună dreptate se cuvine să murim pentru păcatele noastre, dar tu ești cea mai nevinovată, mai neprihănită și cea mai desăvârșită dintre făpturile cele cugetătoare!

Bucură-te că putregai urât mirositor m-ai vădit a fi, iar tu preadulce și înmiresmată floare!
Bucură-te că fără harul Fiului tău cel Sfânt nu sunt decât pământ păcătos!
Bucură-te asprime a Duhului care întărești cugetul meu cel întru totul nedesăvârșit!
Bucură-te preadulce și preaminunată  mânie fără de păcat care ne abați din drumul cel rău!

Bucură-te blândă iuțime care mă ferești de ispite!
Bucură-te duioasă tâmpire a minții mele care mă izbăvești de aducerea aminte a răului!
Bucură-te dulce simplitate a inimii care ne dai tovărășia cu îngerii!
Bucură-te cea care ne înveți a primi când este de trebuință boala prin care Duhul Sfânt ne smerește inima și ne izbăvește sufletele din robia patimilor!

Bucură-te preablândă pedeapsă care  ne oprește căderea și ne îndreptează  din faptele cele rele!
Bucură-te canonul cel mai sfânt!
Bucură-te care ne înveți a nu rata ținta!
Bucură-te căci cu arcul tău cel lin mereu ai țintit capetele vrăjmașilor mei!

Bucură-te că eu sunt cel mai rău dintre toți și nimeni altul n-a greșit ca mine înaintea ta și a scaunului de judecată al Fiului Tău!
Bucură-te har preaminunat al pomenirii morții, care-mi alungi din inimă dragostea de cele deșarte!
Bucură-te tăiș preascuțit al cuvântului care tai rana mea cea putredă și spurcată și tămăduiești inima mea de nelegiuirile mele cele rele!
Bucură-te otravă preadulce și preafrumos mirositoare care ești leac de foc al bolilor mele celor mai adânci!

Bucură-te negrăit foc mistuitor al patimilor mele!
Bucură-te cutremur care tulburi și prăbușești idolii minții mele!
Bucură-te uragan de foc al Duhului Sfânt care-mi pârjolești sufletul cel împuțit de patimi!
Bucură-te val preaînalt și preasfânt al iubirii de Dumnezeu care-mi  înneacă corăbiile cele trecătoare care plutesc fără țintă pe marea acestei vieți!

Bucură-te că glasul tău cel lin este blânda adiere de vânt subțire întru care sălășluiește preabunul Dumnezeu, și care-mi mângîie nesimțitorul și preaticălosul meu suflet izbăvindu-l dintru nelegiuirile lui!
Bucură-te har negrăit care tămăduiești molima sufletului meu!
Bucură-te rugăciune adâncă a Fiului Tău care ne curățești cugetul și inima de patimile cele urât mirositosre!
Bucură-te că prin plecăciunea ta preasfântă aduni vreascurile cele mai uscate ale inimii mele, înverzindu-le și așezându-le la locul lor!

Bucură-te mână preacurată care curățești ramurile copacului în care am fost sădit de orice stricăciune, adunând rodul lor cel mai bogat!
Bucură-te neobosită mână ce curățești găunoșenia cea murdară a trunchiului și scoți viermele cel neadormit de la rădăcina sufletului meu!
Bucură-te apă preasfântă care cureți rana cea murdară a inimii mele, făcând-o fântână cu apă curată!
Bucură-te ac preaminunat și nou care-mi coși cămașa cea zdrențuită de patimi de ocară, dând sufletului meu veșmânt nou!

Bucură-te pavăza minții mele care mă slobozești de închipuirea minții mele celei bolnave!
Bucură-te preaminunată oglindă a sufletului meu întru care văzând necurăția chipului meu nu deznădăjduiesc de urâțenia lui cea preagrozavă!
Bucură-te iconar preadesăvârșit care zugrăvești din nou Chipul cel lăuntric al lui Hristos din noi pe icoana cea veche a firii noastre celei căzute!
Bucură-te că eu sunt cel mai prost dintre toți!

Bucură-te că eu sunt cel mai rău dintre toate făpturile!
Bucură-te că sunt și cel mai păcătos!
Bucură-te căci doar eu singur voi pieri, și toți se vor mântui!
Bucură-te că mă scoți din preaputuroasele porniri ale inimii mele celei viclene!

Bucură-te că mă izbăvești de lupta cu trupul înălțându-mi mintea doar o clipă dincolo de catapeteasma zilei a 8-a!
Bucură-te căci tu ne înveți mereu a privi precum marinarii spre steaua cea nerătăcită aflată deasupra tuturor orizonturilor, însă tu nicidecum ai deznădăjdui de starea noastră și de îndepărtarea noastră de negrăita și veșnica distanță a veșnicului sfârșit și de dincolo de orice început!
Bucură-te că pentru a mă mântui de mândrie îmi cobori mintea în iadul cel mai de jos!
Bucură-te că tu-mi întinzi ceaiul cel preadulce când sunt gata să cad de pe marginea prăpastiei deznădejdii mele!

Bucură-te că mă păzești de lauda care-mi pustiește inima și mă înveți a da slava întreagă ție și lui Dumnezeu, iar mie rușinea chipului!
Bucură-te că nimic n-am făcut bun în viața mea și nici cele pe care trebuia să le împlinesc nu le-am împlinit cum se cuvine!
Bucură-te că slugă netrebnică și necredincioasă și ticăloasă sunt înaintea ta!
Bucură-te că precum tâlharul cel înțelept vrednic de osândă sunt pentru păcatele și fărădelegile mele!

Bucură-te moartea egoismului meu!
Bucură-te biruința asupra trufiei mele!
Bucură-te că ai biruit încrederea în sine și m-ai ajutat a-mi pune nădejdea doar în tine!
Bucură-te ca doar tu m-ai biruit întru încrederea nemărginită în semeția mea și tu m-ai  dus înapoi la limita deznădejdii mele pentru a te căuta doar pe tine!

Bucură-te că tu nu pleci pentru a te ascunde de noi, ci doar te retragi puțin pentru a mă învăța să te caut mai bine!
Bucură-te că eu nu sunt niciodată singur, ci mereu sunt împreună cu Tine și cu Fiul Tău!
Bucură-te Maică dumnezeiască, preacunoscătoare și pururi purtătoare a harului celui preasfânt care n-ai pierdut niciodată harul, învață-ne pe noi pururi a-l purta și în mințile și în inimile noastre preapăcătoase!
Bucură-te trup preaînmiresmat, învață-ne cum să nu ne urâm mai bine trupurile, ci patimile care sălășluiesc în ele, și le fă pe acestea templu curat al Duhului celui Preasfânt!

Bucură-te minte lină, preacurată și întreg-cugetătoare, curățește și  întregește mintea mea cea spurcată cu multe fărădelegi, întinată și îmbolnăvită de duhuri necurate!
[1] MAICA   DOMNULUI   „SMERENIA   CEA   ÎNTRU   TOTUL   DESĂVÂRȘITĂ   ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (I), Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 18 iunie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/06/maica-domnului-smerenia-cea-intru-totul.html
[2] MAICA   DOMNULUI   „SMERENIA   CEA   ÎNTRU   TOTUL   DESĂVÂRȘITĂ   ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (II), Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 2 iulie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/07/maica-domnului-smerenia-cea-intru-totul.html
[3] MAICA   DOMNULUI   „SMERENIA   CEA   ÎNTRU   TOTUL   DESĂVÂRȘITĂ   ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (III), Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, marți 1 august 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/08/maica-domnului-smerenia-cea-intru-totul.html
[4] MAICA   DOMNULUI   „SMERENIA   CEA   ÎNTRU   TOTUL   DESĂVÂRȘITĂ   ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (IV), Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, vineri 1 septembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/09/maica-domnului-smerenia-cea-intru-totul.html
[5] MAICA   DOMNULUI   „SMERENIA   CEA   ÎNTRU   TOTUL   DESĂVÂRȘITĂ   ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (V), Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 1 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/maica-domnului.html
[6] MAICA   DOMNULUI   „SMERENIA   CEA   ÎNTRU   TOTUL   DESĂVÂRȘITĂ   ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI  ASCETICE” (VI), Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, miercuri 1 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/maica-domnului-smerenia-cea-intru-totul.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu