miercuri, 1 noiembrie 2017

MAICA DOMNULUI „SMERENIA CEA ÎNTRU TOTUL DESĂVÂRȘITĂ ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI ASCETICE” (VI)


Stihuri de Acatist, de Vasile Călin Drăgan
Bucură-te care ne ajuți să trecem pragul întoarcerii asupră-și!
Bucură-te bucuria lină a mântuirii oamenilor pe care o aduci în suflet spre a nu deznădăjdui!
Bucură-te preaînfricoșătoare vedere a chinurilor celor veșnice pe care o aduci în suflet spre a nu ne mândri!
Bucură-te că tu toate cele trebuincioase ni le dăruiești și astfel ne izbăvești de a mai fura!


Bucură-te că tu înapoiezi toate câte le-am furat! Bucură-te că nimic nu avem care să nu fi primit de la tine!
Bucură-te că tu dai viață lungă celor ce-și cinstesc părinții cei trupești și duhovnicești, iar pe mine necinstitorul mă îndrepți întru poruncile Mântuitorului!
Bucură-te că tu aduci moartea dragostei celei pământești și început fără de sfârșit al iubirii celei dumnezeiești!
Bucură-te cea care-mi pregătești inima spre a izvorî rușinea cea curată, sfântă, și dătătoare de viață în taina sfintei spovedanii , și aducătoare de tărie pentru lupta împotriva păcatului!


Bucură-te prihănire de sine care izbăvești sufletul meu de mândrie!
Bucură-te căci tu mă înveți a nu greși a doua oară, aducându-mi aminte greșeala cea dintâi! Bucură-te căci tu ne înveți a ierta celor care ne greșeșc de șaptezeci de ori câte șapte în aceeași zi!
Bucură-te căci la tine un ocean de vină este cât un strop de apă!


Bucură-te că nu ne lași nici a nădăjdui  prea mult în mila și iertarea lui Dumnezeu, fără de îndreptare!
Bucură-te căci tu ne-ai învățat că iadul este veșnic și chinurile lui fără de sfârșit! Dă-ne nouă pocăința cea dintru început!
Bucură-te căci tu nu ne lași a dori altceva decât smerenia lui Hristos și a iubi aproapele ca pe noi înșine!
Bucură-te căci tu ne înveți a ne smeri sufletul, căci singură mândria împiedică sufletul a iubi!


Bucură-te care mă înveți a striga: „Doar eu sunt de vină pentru toate!”


Bucură-te recunoașterea  vremelnică a vinei mele care izbăvești sufletul meu de îndreptățirea de sine!
Bucură-te că tu mi-ai arătat tainic patimile mele care sunt ca bolovanii țarinii, păcatele mele ca pietroaiele, iar gândurile mele cele rele și ticăloase ca nisipul cel nenumărat!
Bucură-te căci ani de zile ai trecut cu vederea păcatele mele cel murdare!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu