miercuri, 15 noiembrie 2017

ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (IX)

(articol de Pr. Adrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017)

Traducere de pr. prof. Ciungu Ion


Înfricoșătoarea Judecată. Frescă de la Mănăstirea Visoki Dečani.


 Prima parte a articolului “THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS”,[1] (ANTIHRISTUL: o PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI),am tradus-o și o putem (re)vedea publicată pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, pe data de 8 octombrie 2017.[2] A doua parte o putem (re)vedea publicată pe data de 14 octombrie 2017.[3] A treia parte o putem (re)vedea publicată pe data de 15 octombrie 2017.[4] A patra parte o putem (re)vedea publicată pe data de 24 octombrie 2017.[5] A cincea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 2 noiembrie 2017.[6] A șasea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 5 noiembrie 2017.[7] A șaptea parte o putem (re)vedea publicată pe data de 9 noiembrie 2017.[8] A opta parte o putem (re)vedea publicată pe data de 14 noiembrie 2017.[9]THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS

 (IX)[continuarea traducerii, uneori cu subtitluri suplimentare, dar respectând textul englez și uneori semnele de punctuație, ca la Anderson]:


Avertisment din Sfânta Scriptură: Nu luați Semnul 666 – „mirungerea de la Diavolul


Primirea acestui semn „666” al Antihristului face ca persoana care îl primește să fie trimisă în veșnicul foc al iadului. Pentru orice creștin care îl acceptă, aceasta înseamnă o negare a lui Hristos – o trădare - care anulează Sfânta lor Mirungere anterioară, pecetea/semnul Duhului Sfânt, și îi trimite în focul iadului, din moment ce ei își pun încrederea în Antihrist (și în sistemul lui) în loc să-și păstreze încrederea în Adevăratul Hristos Iisus.
Dacă vreun om se închină fiarei și chipului ei, și primește semnul ei pe frunte, sau pe mână, acela va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu... și va fi chinuit cu foc și pucioasă în prezența îngerilor sfinți, și în prezența Mielului: și fumul chinului lor se înalță în vecii vecilor; ei nu au odihnă nici ziua, nici noaptea, care se închină fiarei și chipului ei, și oricine primește semnul numelui ei. (Apocalipsa 14:9-11). 


Profetul cel Fals va încerca să constrângă toată omenirea să accepte „mirungerea” de la Antihristul – semnul Fiarei – aranjând viața în așa fel încât în economia întregii lumi în care locuitorii sunt interdependenți, a noului guvern mondial, nimeni nu va putea să cumpere sau să vândă fără acel semn. Cei care nu iau semnul acesta se confruntă cu dezastrul economic, cu lipsa extremă de alimente și cu suferința sau moartea din cauza lipsei de alimente.


Sfântul Andrei al Cezareei despre Semnul Fiarei

Sfântul Andrei al Cezareei (mort în anul 637 d. Hr.), care de sute de ani este o autoritate în ceea ce privește înterpretarea Cărții Apocalipsa, a vorbit despre aceasta în celebrul său Comentariu despre Apocalipsă. El a scris despre acest semn al Fiarei/Antihristului:

El... se va strădui să pună pe toți forma numelui dezastruos al apostatului și înșelătorului, „pe mâinile lor drepte”, cu scopul de a tăia facerea de fapte drepte și bune, și de asemenea „pe frunțile lor”, cu scopul de a-i instrui pe cei înșelați să fie îndrăzneți în înșelăciune și în întunecime. Dar acesta [semnul] nu va fi primit de către cei pecetluiți pe fețele lor cu Lumina Dumnezeiască (cf. Apocalipsa 7:3,4). Și pecetea fiarei va fi răspândită peste tot, la cumpărare și vindere, în așa fel încât cei care nu o primesc vor suferi de o moarte violentă din lipsă de cele necesare.[10]


Sf. Efrem Sirianul despre Semnul Fiarei

Sf. Efrem Sirianul (secolul al patrulea) în predica sa, „Despre venirea Domnului, sfârșitul lumii, și venirea lui Antihrist”, a scris acestea despre semnul fiarei:

Iubiților, avem nevoie de multă rugăciune și de lacrimi pentru ca unii dintre noi să se dovedească tari prin încercări; căci fiara va face multe iluzii. Căci ea însăși este dușman al lui Dumnezeu și vrea să distrugă pe oricine. Torționarul va folosi astfel de mijloace în așa fel încât toți vor trebui să aibă semnul fiarei pe ei, la timpul cuvenit, care este la împlinirea timpului, când Antihristul vine și îi înșeală pe toți cu semne. Și numai în acest caz [că ei au acest semn] vor putea să cumpere mâncare și alte lucruri necesare; și va pune supraveghetori pentru a pune în aplicare ordinele lui. Frații mei, observați viclenia fiarei care este mai presus de orice măsură, și invenția răutății sale – cum va începe cu stomacul, în așa fel încât omul, când este adus la o extremă a privării de mâncare, va fi silit să accepte semnul, sau mai degrabă simbolul ticălos de profan, nu doar pe orice parte a corpului, ci pe mâna dreaptă și de asemenea pe frunte, în așa fel încât el nu va mai putea după aceea să facă semnul crucii cu mâna dreaptă sau să arate numele cel sfânt al Domnului sau crucea cea slăvită și cinstită a lui Hristos Mântuitorul nostru pe frunte... Așadar frații mei, o încercare teribilă se află în față pentru toți oamenii care Îl iubesc pe Hristos – ca ei să nu se teamă, nici să cadă în neglijență până în ora morții în timpul când șarpele îi va însemna pe oameni cu semnul lui în locul semnului crucii Mântuitorului... Și dacă cineva nu va fi însemnat cu semnul fiarei, acea persoană nu va fi luată captivă de semnele ei fantastice. Și de asemenea Domnul nu le va abandona pe astfel de persoane, ci le va ilumina...


Sf. Paisie de la Muntele Athos îi avertizează pe Ortodocși să nu ia Semnul 666

Creștinii care refuză semnul „666” și refuză să se închine chipului Antihristului vor fi văzuți ca rebeli și extremiști religioși – din nefericire - și vor fi persecutați de autorități, devenind martiri pentru Hristos ca în zilele Imperiului Roman. Totuși, Sf. Paisie Athonitul a avertizat că nu toți creștinii vor vedea vreun pericol în luarea semnului diavolului. El credea că chiar unii preoți Creștini Ortodocși vor fi înșelați și nu își vor avertiza enoriașii. În schimb ei „vor pune pamperși” copiilor lor spirituali cu minciuni reconfortante, spunându-le să ia semnul „666” și să nu se îngrijoreze, zicând: „nu contează, nu-i nimic.” [11] Acești clerici nu vor fi în stare să discearnă „semnele timpurilor” și își vor câștiga pentru ei înșiși aceeași mustrare pe care Domnul Iisus a dat-o fariseilor din timpul Său: „Voi știți cum să interpretați înfățișarea cerului, dar nu puteți să interpretați semnele timpurilor” (Matei 16:3). Totuși, acei Creștini nonconformiști care chiar refuză într-adevăr semnul „666” vor fi „urâți de toate națiunile” din cauza lui Hristos, după cum a profetizat Domnul Iisus în Matei 24:9. Din cauza revoltei creștine împotriva pretențiilor Antihristului, Antihristul va lansa cea mai feroce persecutare a creștinilor văzută vreodată în istorie, după cum a prezis Domnul în Matei 24:21 – „Atunci va fi strâmtorare mare, așa cum nu a fost de la începutul lumii până în acest timp.” Dar din mila Lui, de dragul acelor discipoli credincioși care o să fie mântuiți, Domnul Iisus a promis că „acele zile vor fi scurtate” (Matei 24:22).


[1] Fr. Andrew J. Anderson, THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS, ORTHODOX CHRISTIANITY, 10/4/2017,http://orthochristian.com/106805.html
[2] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (I), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 8 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[3] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (II), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 14 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_14.html
[4] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (III), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 15 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_15.html
[5] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (IV), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 24 octombrie 2017,                  http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_24.html
[6] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (V), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 2 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[7] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VI), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, duminică 5 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_5.html
[8] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VII), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi 9 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_9.html
[9] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (VIII), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, marți 14 noiembrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/11/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_14.html
[10] (A Second Look, p.254—citing St. Andrew of Caesarea, Commentary on the Apocalypse, 37. Cited by Taushev, Apocalypse, 194.)
[11] (Christodoulos, Elder Paisios, p. 95).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu