joi, 2 noiembrie 2017

ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (V)

(articol de Pr. Adrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017)


traducere de Pr. Prof. Ion Ciungu


Înfricoșătoarea Judecată. Frescă de la Mănăstirea Visoki Dečani. Prima parte a articolului “THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS”,[1] (ANTIHRISTUL: o PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI), am tradus-o și o putem (re)vedea publicată pe blogul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, pe data de 8 octombrie 2017.[2] A doua parte o putem (re)vedea publicată pe data de 14 octombrie 2017.[3] A treia parte o putem (re)vedea publicată pe data de 15 octombrie 2017.[4] A patra parte o putem (re)vedea publicată pe data de 24 octombrie 2017.[5]


THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS (V)


[continuarea traducerii, uneori cu subtitluri suplimentare, dar respectând textul englez și uneori semnele de punctuație, ca la Anderson]:


Hristos Cel Adevărat va veni din cer, nu de pe pământ

Domnul Iisus la A Doua Sa Venire Se va arăta tuturor PE NORII CERULUI, nu pe pământ. Dar “Hristos” cel fals (Antihristul) se va arăta pe pământ. “Călugării de la Mănăstirea Solovki au transmis un răspuns pe care Sf. Zosima l-a dat copiilor săi spirituali care l-au întrebat cum să-l identifice pe Antihrist când vine. Călugărul cel sfânt a dat acest răspuns precis, `Când auziți că Hristos a venit pe pământ sau a apărut pe pământ, atunci să știți că acesta este Antihrist`.”[6] Iisus le-a spus evreilor că El va fi văzut venind pe norii cerului : “Îl veți vedea pe Fiul Omului șezând la dreapta puterii, și venind pe norii cerului.” (Marcu 14:62).

Sf. Ioan Evanghelistul a zis la fel despre Iisus în Apocalipsa 1 :7 : “Iată, El vine cu norii ; și orice ochi Îl va vedea, și de asemenea cei care L-au străpuns ; și toate semințiile pământului se vor jeli din cauza Lui.” Îngerii care s-au arătat Apostolilor când aceștia stăteau în picioare cu privirile fixate în cer la Înălțarea Domnului au zis același lucru : “Exact Acest Iisus, Care este luat de la voi la cer, așa va veni  în același mod în care L-ați văzut că s-a dus la cer” (Faptele Apostolilor 1:11). Și, Iisus Însuși a spus clar că Întoarcerea Sa va fi asemenea fulgerului din cer, o minune zguduitoare pe care toți să o privească imediat în toată lumea – „Căci după cum fulgerul vine de la răsărit, și strălucește până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului” (Matei 24:27). Sf. Ignatie Briancianinov a explicat: „Nu va fi nici necesar, nici măcar posibil, ca oamenii să se anunțe unii pe alții despre venirea Fiului lui Dumnezeu. El Se va arăta brusc; Se va arăta în atotputernicia Lui tuturor oamenilor și întregii lumi simultan.”[7] Astfel, Sf. Ioan Damaschinul a rezumat corect: „Nimeni, așadar să nu se aștepte ca Domnul să vină de pe pământ, ci din Cer, după cum El Însuși a garantat.”[8]


Cei doi martori – Enoh și Ilie – se vor opune lui Antihrist


În timp ce Antihrist, cu ajutorul demonilor, stârnește pofta globală ca el să fie mântuitorul  și conducătorul lor, Dumnezeu în mila Sa va trimite doi profeți puternici pentru a-i avertiza pe toți oamenii că acest om nu este Hristos Cel Adevărat, ci este Antihristul. Sf. Ioan Damaschinul (în Expunerea sa) afirmă opinia literală a Părinților Bisericești că Sf. Ilie se va întoarce pe pământ cu Sf. Enoh înainte de Ziua Judecății. Acest fapt va împlini profeția cea veche a Profetului Maleahi (4:5-6), care afirmă:

„Iată, Eu vi-l voi trimite pe Ilie profetul înainte de venirea zilei celei mari și înfricoșătoare a Domnului: Și el va întoarce inimile taților spre copii...” (Maleahi 4:5-6).

Venirea lui Ilie și a lui Enoh va împlini de asemenea profeția Sfântului Ioan din cartea Apocalipsa (11:3-12), care vorbește despre cei “doi martori” (cunoscuți și ca cei „doi măslini” și  ca cele „două sfeșnice” – vezi versetul 4) care vor spune adevărul despre Antihrist și vor avertiza lumea cu privire la el, dând pe față sfințenia lui falsă. Această situație va continua timp de trei ani și jumătate (sau, 1.260 de zile), în timp ce mașina politică a lui Antihrist se dezvoltă și câștigă putere, în acest timp Antihristul pretinzând că este băiatul cel bun (Apocalipsa 11:3). Sf. Ioan Damaschinul afirmă că spre împlinirea profeției lui Maleahi, “Ilie Tesviteanul va fi trimis și va întoarce inimile taților spre copii, adică, sinagoga spre Domnul Iisus Hristos și spre predica Apostolilor”.[9] Sf. Ioan Damaschinul crede că unii evrei vor fi salvați de la a-l urma pe Antihrist, și cu ajutorul lui Ilie și al lui Enoh se vor pocăi și se vor întoarce la Iisus, adevăratul Hristos, și vor deveni creștini. Evreii care se pocăiesc sunt „tații” (sinagoga Vechiului Testament) care își întorc inimile pentru a-i accepta și a-i iubi pe „copiii lor” (Biserica Noului Testament).

Antihristul va fi iritat de ceea ce spun și fac acești doi mari profeți, dar la început nu va face nimic împotriva lor din cauză că el încearcă să pară tare amabil. Dar în cele din urmă, în furie, când își va începe tirania egoistă ca rege al lumii, Antihristul își va arăta eul său interior adevărat și-i va ucide pe acești doi profeți și va lansa o persecuție feroce împotriva tuturor celor care i se opun, în special creștinii (Apocalipsa 11:7 și 13:7).


Sf. Chiril al Ierusalimului despre străduința lui Antihrist de a ajunge rege la nivel mondial


Chiar dacă Dumnezeu îi va trimite pe Enoh și pe Ilie ca să avertizeze omenirea (lucrare care îi convinge pe unii oameni [dintre neevrei; n. trad.] și pe unii evrei pioși, [totuși] majoritatea oamenilor [neevrei; n. trad.] și majoritatea evreilor vor fi înșelați de „Hristosul” cel fals – Antihristul- și vor alerga după el. Națiunile vor dori ca acest om „minunat” să conducă peste ele, iar el va apuca așadar cu ușurință puterea conducerii mondiale. Sf. Chiril al Ierusalimului îi învăța pe oameni că „Antihristul urmează să vină când timpurile Imperiului Roman se vor fi împlinit și sfârșitul lumii se apropie”. El „va acapara pentru sine puterea Imperiului Roman și se va numi pe sine în mod fals cu titlul de `Hristos`”.[10]  Imperiul Roman își va fi încetat existența („se vor fi împlinit” timpurile lui). Pe vremea când sfârșitul lumii „se apropie” Antihristul va apuca – „va acapara pentru sine” – „puterea” Imperiului Roman, care a fost o mașină politică puternică și uriașă care a unit națiuni sub unicul tron al unui împărat, a cărui adorare ca dumnezeu era o parte cerută de politică (și acesta a fost și motivul pentru care așa mulți creștini au devenit martiri, refuzând să se închine împăratului sau chipului său). Antihristul va avea putere mondială din cauză că „i s-a dat autoritate peste orice seminție, limbă și națiune” (Apocalipsa 13:7).Cuvântările Catehetice ale Sfântului Chiril (scrise la jumătatea anilor 300 d. Hr.) afirmă:


Și acum, exact în același fel, din moment ce Hristos cel Adevărat urmează să vină a doua oară, adversarul [diavolul] se folosește  de așteptările celor simpli și mai ales de ale celor din circumcizie [adică, de ale evreilor]; și el îl va aduce pe un anumit om care este magician, și care este foarte expert în vrăjitorie și în farmecele vicleșugului de a influența prin înșelăciune. Acesta va acapara pentru sine puterea Imperiului Roman, și se va numi în mod fals cu titlul de Hristos. Prin acest nume de Hristos el îi va înșela pe evreii care Îl așteaptă pe Cel Uns [adică pe Mesia]; și-i va seduce pe cei care nu sunt evrei prin iluziile sale magice.

Acest Antihrist menționat mai sus urmează să vină când timpurile Imperiului Roman se vor fi împlinit și sfârșitul lumii se apropie. Se vor ridica împreună zece regi ai romanilor, domnind în diferite părți, poate, dar toți domnind în același timp. După aceștia va fi un al unsprezecelea, Antihristul, care prin meșteșugul cel rău al magiei sale va acapara puterea romană. Dintre regii care au domnit înainte de el, pe trei el îi va umili, iar pe ceilalți șapte care rămân îi va avea ca supuși sub el. La început el va simula blândețea, - ca și când el ar fi o persoană erudită și discretă - și sobrietatea și tandrețea.

După ce-i va fi influențat pe evrei prin înșelăciune, prin semne și minuni mincinoase ale înșelăciunii lui magice, până când ei cred că el este Hristosul cel așteptat, el va fi după aceea caracterizat de tot felul de fapte rele ale lipsei de omenie și ale fărădelegii, ca și când [ar vrea] să-i întreacă pe toți oamenii nedrepți și neevlavioși care au fost înainte de el... [citatul este continuat mai jos].[11]


Majoritatea oamenilor din lume îl vor iubi pe acest Antihrist și îl vor vrea ca să-i conducă. Din propria noastră carte de imnuri bisericești - Triodul din Postul Paștilor – noi auzim din lectura Sinaxarului pentru Duminica Lăsatului Sec de Carne că Antihristul va fi constrâns de oameni și va fi proclamat rege și mulțimile de evrei îl vor iubi; el va restaura Ierusalimul și va construi prin asamblare templul pentru ei (Apostasy and Antichrist, p. 30).


[1] Fr. Andrew J. Anderson, THE ANTICHRIST: AN ORTHODOX PERSPECTIVE FROM THE CHURCH FATHERS, ORTHODOX CHRISTIANITY, 10/4/2017,
[2] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (I), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 8 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de.html
[3] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (II), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 14 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_14.html
[4] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (III), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 15 octombrie 2017, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_15.html
[5] ANTIHRISTUL: O PERSPECTIVĂ ORTODOXĂ DE LA PĂRINȚII BISERICEȘTI (IV), (articol de pr. Andrew J. Anderson, apărut în engleză în 4 octombrie 2017), Traducere de pr.prof. Ciungu Ion, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 24 octombrie 2017,                  http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2017/10/antihristul-o-perspectiva-ortodoxa-de_24.html
[6] Apostasy and Antichrist, p.29.
[7] Ibid.
[8] (Exposition, Book 4, Chapter 26). În românește se poate vedea Dogmatica Sfântului Ioan Damaschinul, cartea a 4-a, capitolul 26.
[9] Ibid.
[10] A Second Look, p.251—citing St. Cyril of Jerusalem, Catechetical Lectures, 15:11 and 12.
[11] Ibid.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu