duminică, 12 decembrie 2010

TEXTE LITURGICE II

„Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit, plata ta, Fericită Filofteea, întru ispite neîncetat răbdând, întru bătăi suferind, întru necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi săturându-i; Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să se mântuiască sufletele noastre.” (troparul Sfintei Filofteea, 7 decembrie, Ceaslov, pp 434).

„Filofteea preafericită, din  pruncie te-ai adus, prin faptă bună, jertfă fără prihană lui Dumnezeu, Celui ce mai înainte de a te naşte te ştia pe tine, ceea ce te-a făcut podoabă fecioarelor şi locuitoare cămării celei de nuntă, vrednică de laudă. Pentru aceea strigăm ţie: Bucură-te, fecioară, pururea pomenită!” (condac, 7 decembrie, pp 434).

„Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezleagă, că Dumnezeu auzind pe Ioachim şi pe Ana, mai presus de orice nădejde, le-a făgăduit lămurit că vor naşte pe fiica lui Dumnezeu, din care S-a născut Cel necuprins, om făcându-Se, poruncind îngerului să-i strige: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!” (tropar, 9 decembrie, Ceaslov, pp 435).

„Astăzi lumea prăznuieşte zămislirea Anei, care s-a făcut de la Dumnezeu; pentru că aceasta a născut pe ceea ce mai presus de cuvânt a născut pe cuvântul.” (condac, 9 decembrie, Ceaslov, pp 435).

„De dragostea lui Hristos fiind rănit, preasfinţite, mintea înălţându-ţi-sede lumina vie a Duhului, ai dobândit încercarea cea lucrătoare, prin adânca-ţi cugetare la cele înalte, însuflate de Dumnezeu şi jertfelnic dumnezeiesc făcându-te, cere pentru toţi dumnezeiască iertare” (condacul Sfântului Spiridon, ceaslov, pp 436).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu