duminică, 27 martie 2011

Despre Maica Domnului

( partea IV )
de Pr Ioan CIUNGU


5. Într-adevăr,  în multe neamuri (naţiuni)  se găsesc persoane ajunse la conştiinţa că Maica Domnului se cuvine a fi cinstită şi numită fericită. Această fericire şi cinstire îşi are originea în lucrarea Domnului. În ce constă de fapt această lucrare?   Ce a realizat El făcându-Se Om din Fecioara Maria?

         A realizat următoarele :

         - a luminat şi continuă să lumineze cu slava Lui eternă lumea întunecată de păcate, acordându-i din abundenţă har şi adevăr;[1]
         - a făcut cunoscut lumii pe Tatăl Ceresc, Care poartă de grijă lumii şi face să strălucească soarele şi peste buni şi peste răi, şi peste drepţi şi peste nedrepţi;[2]
         - a stricat şi continuă să strice lucrurile Diavolului, care devenise stăpân al lumii;[3]
         - a răscumpărat şi continuă să răscumpere lumea de sub legea morţii veşnice;[4]
         - a înfiat şi continuă să înfieze, adică să-i facă fii ai Tatălui Ceresc, pe toţi oamenii care au crezut, cred şi vor crede în El.[5]


        6. Cum a reuşit Domnul făcut Om, adică Iisus Hristos, să-Şi realizeze lucrarea?


        Prin trei mari activităţi de slujire sau trei mari servicii.  Astfel, prin slujirea de profet sau învăţător prin excelenţă El a luminat şi continuă să lumineze lumea cu cea mai înaltă învăţătură religios-morală, perfecţionând Legea Vechiului Testament. [6]  Prin slujirea de mare preot sau arhiereu,  El a adus unica jertfă infinit de curată, desfiinţând păcatul cu efect veşnic al neascultării lui Adam şi împăcând astfel pe oameni cu Tatăl Ceresc. [7] Prin slujirea de împărat atotputernic al adevărului vieţii, El conduce omenirea spre Tatăl Ceresc, înlăturând slăbiciunea minciunii, a bolilor şi a morţii veşnice.[8]


[1] Noul Testament, Evanghelia după Ioan, cap. 1, versetele 1-6, 14, 16-17.
[2] Ibidem, cap. 14, versetele 4-11; şi  Evanghelia după Sfântul Matei, cap. 5, v. 45; cap 6, v. 24-34; cap. 7, v. 9-11.
[3] Noul Testament, Epistola Întâi a Sfântului Ioan, cap. 3, versetul 8; şi Evanghelia după Sfântul Ioan cap. 12, v. 31;  şi  Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, cap.  2, v. 14.
[4] Biblia, Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, cap. 4, v. 4-5;  şi Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, cap. 3, v. 23-26; şi Cartea profetului Isaia, cap. 43, v. 25; etc
[5] Noul Testament, Evanghelia după Ioan, cap. 1, v. 12-13; şi  Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, cap. 4, v. 4-5; etc
[6] Noul Testament, Evanghelia după Sfântul Matei, cap. 23, v. 8;  şi mai ales capitolele 5, 6 şi 7 de la Matei şi Evanghelia după Ioan cap. 8, v. 12..
[7] Noul Testament, Evanghelia după Matei, cap. 20, v. 28; Evanghelia după Luca, cap. 22, v. 19;  şi  Evanghelia după Ioan, cap. 1, v. 29 şi cap. 6 v. 51 ; etc
[8] Noul Testament, Evanghelia după Ioan, cap. 18, 36-37 şi cap. 14, v. 6;  şi Evanghelia după Matei, cap. 10, v. 1; etc
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu