marți, 8 martie 2011

Despre Maica Domnului

( partea II )
de Pr Ioan CIUNGU
       2 - Cine, la adresa cui, şi în ce context biblic, a folosit pentru prima dată expresia Maica Domnului ?
       
        Elisabeta, mama viitorului prooroc Ioan Botezătorul, fiind la bătrâneţe însărcinată, primeşte vizita Fecioarei Maria. Era o vizită neobişnuit de fericită.
Cu puţin timp înainte Fecioara Maria primise de la Dumnezeu Buna Vestire, prin intermediul îngerului Gavriil. Redau în cele ce urmează parte din contextul biblic, conform Evangheliei după Sfântul Luca:

         „ Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei lui Iuda. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta. 
Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui. Şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El…[1]

 3. - Cine a primit-o pentru prima dată ca Mamă Spirituală pe Maica Domnului, pe ce bază şi în ce context?
       
         Evanghelistul Ioan, pe baza cuvintelor lui Iisus, în timpul agoniei pe cruce. Redau în cele ce urmează contextul biblic, conform Evangheliei după Ioan :

        „ Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: `Femeie, iată fiul tău !`  Apoi a zis ucenicului:  `Iată mama ta !` Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. ` ” [2]


[1] Noul Testament, Evanghelia după Luca, cap. 1, 39-56.

[2] Noul Testament, Evanghelia după Ioan, cap. 19, v. 25-27.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu