duminică, 24 octombrie 2010

Texte Biblice


 Cap. 3
17 “Şi orice aţi face, cu cuvântul sau cu lucrul, pe toate să le faceţi în numele Domnului Iisus, prin El mulţumindu-I lui Dumnezeu-Tatăl.
18 Femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, aşa cum se cuvine întru Domnul.
19 Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu fiţi amarnici faţă de ele.
20 Copiilor, întru toate ascultaţi-i pe părinţii voştri, căci aceasta este bineplăcut Domnului.
21 Părinţilor, nu-i întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască.
22 Robilor, întru toate ascultaţi-i pe stăpânii voştri cei după trup, nu cu slujire doar de ochii lumii, cu gândul de a plăcea oamenilor, ci întru curăţia inimii, temându-vă de Domnul;
23 Orice aţi face, lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni,
24 Ştiind că de la Domnul veţi primi răsplata moştenirii; slujiţi-I Domnului Hristos;
25 Căci cel ce face nedreptate îşi va primi nedreptatea; şi părtinire nu poate fi.
Cap. 4
1 Stăpânilor, daţi-le robilor voştri ce este drept şi potrivit, ştiind că şi voi aveţi Stăpân în ceruri.
2 Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu mulţumire,…”


(Epistola către Coloseni, Săptămâna 22 după Rusalii, Miercuri - 20 octombrie)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu