duminică, 30 ianuarie 2011

TEXTE LITURGICE VII

„Mântuieşte-mă Preacurată Stăpână, ceea ce negrăit ai născut pe Mântuitorul Hristos, că numai pe tine te am folositoare şi zid nesfărâmat, acoperământ şi veselie şi dumnezeiască mângâiere sufletului meu. Ci tu mă izbăveşte de viermele cel neadormit şi focul cel veşnic, Maica lui Hristos Dumnezeu” (Vecernie, 29 ianuarie, Minei, pp 457).


„Curată ceea ce primeşti rugăciunile păcătosilor şi nu treci cu vederea suspinurile celor scârbiţi, roagă-te celui născut din curatele sângiurile tale să ne mântuiască pe noi, preasfântă Fecioară”(Vecernie, 29 ianuarie, Minei, pp 457).


„Veniţi să-l lăudăm pe sfinţitul Mucenic cu cântări muceniceşti, văzându-l că luminează curat cu Dar luminat de Dumnezeu, pururea slăvind pe Hristos” (Utrenie, 30 ianuarie, Pavecerniţă, Peasna 1 irmos).


„Ca cei ce aţi fost întocmai la obicei cu Apostolii şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă” (Troparul Sfinţilor trei Ierarhi, Ceaslov pp 448).


„Pe sfinţiţii propovăduitori şi de Dumnezeu vestitori, pe căpetenia învăţătorilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru odihna şi desfătarea bunătăţilor Tale; că ai primit oastenelile acelora şi moartea mai vârtos decât arderile de tot; Cel ce însuţi preaslăveşti pe sfinţii Tăi.”(Condacul Sfinţilor trei Ierarhi, Ceaslov pp 448).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu