miercuri, 5 ianuarie 2011

TEXTE LITURGICE VI
În Iordan, botezându-te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat: că glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, şi Duhul în chip de porumb a adeverit întărirea Cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, mărire Ţie. (Troparul Botezului, Ceaslov, ed V, EIBMBOR, Bucureşti, 1992, pp 442-443).


“Arătatu-Te-ai astăzi lumii şi lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoştinţă Te lăudăm. Venit-ai şi Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.” (Condacul Botezului, Ceaslov, ed V, EIBMBOR, Bucureşti, 1992, pp 443).


“Pomenirea dreptului este cu laude; iar ţie destul îţi este mărturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai arătat cu adevărat şi decât proorocii mai cinstit. Că şi a boteza în repejuni pe Cel propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce s-a arătat în trup, pe Cel ce a  ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă.” (Troparul Sfântului Ioan Botezătorul, 7 ianuarie, Ceaslov,. pp. 443).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu