luni, 20 septembrie 2010

TEXTE LITURGICE


Fecioară fără prihană, podoaba îngerilor, ajutătoarea oamenilor, tu îmi ajută mie celui ce mă primejduiesc în marea vieţii şi pururea cad în viforul păcatului.”(Minei, 6 sept., Canonul Utreniei peasna 1, pp. 89).

„Prea minunată Maica lui Dumnezeu, străluceşte-mi mie raza pocăinţei, risipeşte-mi întunericul răutăţilor mele celor fără măsură, Fecioară, goneşte cugetele inimii mele cele viclene.” (Utrenie, septembrie)

„Având în inima Ta pe Hristos adevărată avuţie necheltuită, aurul care ţi l-a dat ţie împăratul ca un lut l-ai socotit” (18 Septembrie, Utrenie, peasna 6-a, Irmos, pp. 247)

„Fecioară Marie, cădelniţa cea de aur, goneşte întinăciunea patimilor mele şi mă întăreşte pe mine, carele mă clătesc de năvălirile vicleanului vrăjmaş” (18 Septembrie, Utrenie, peasna 3 a Născătoarei, pp. 246)

„Îndură-te Doamne către mine robul Tău, şi-mi iartă acum toate datoriile, şi-mi dăruieşte mila milostivirii Tale, ca cu laude să te slăvesc pe tine neîncetat.” (18 Septembrie, Utrenie, Icos, pp. 248)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu