marți, 21 septembrie 2010

Să cântăm împreună 1

Bucură-te Sfântă CrucePriceasna audio
Astăzi voiesc a-ţi aduce
Laudă Ţie Sfântă Cruce
Cântând cu cântare dulce:
Bucură-te Sfântă Cruce!

Bucură-te semn ceresc
Cruce, steag împărătesc
Bucură-te armă sfântă
Bucură-te lumea-ţi cântă

Când te am eu păzitoare
Şi casei ocrotitoare
Atunci răul cel vrăjmaş
N-are la mine sălaş

Tu pe cer te-ai arătat
Lui Constantin împărat
Şi-aveai împrejur scrisoare
Cum că eşti biruitoare

Tu cruce ai fost purtată
Pe umere ridicată
De Domnul nostru Iisus
Când suia Golgota-n sus

Pentru Iisus dă-mi şi mie
Dă-mi scârbă şi bucurie
Scârbă că sunt păcătos
Şi nevrednic de Hristos

Bucurie, mângâiere,
O, cruce, a mea putere
Dă-mi Tu ca să biruiesc
Tot sfatul cel diavolesc

Da-mi o inimă curată
Da-mi o minte deşteptată
Că aşa prin darul Tău
Să mă-nvrednicesc şi eu

Vrednic a te lăuda
Vrednic a te săruta
Şi să-ţi cânt cântare dulce
Laudă Ţie Sfântă Cruce

Sfântă Cruce armă dulce
Fii cu noi unde ne-om duce
Lui Dumnezeu ne-om ruga
Acum şi-n veci pururea

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu