duminică, 18 iunie 2017

MAICA DOMNULUI „SMERENIA CEA ÎNTRU TOTUL DESĂVÂRȘITĂ ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI ASCETICE”

Stihuri de Acatist 

de Vasile Călin Drăgan
Bucură-te Maică Preadulce care ne naști întru negrăită suferință la viața cea veșnică!
Bucură-te plânsul meu cel aducător de bucurie!
Bucură-te lacrimă duioasă care înseninezi sufletele noastre!
Bucură-te smerenie care ne izbăvești de dulceața patimilor!

Bucură-te bucurie simplă și veselie cerească întru care ne izbăvești de râsul cel întinat și de veselia cea lumească!
Bucură-te emoție simplă și neprefăcută care ne dai a trăi toate cele sufletești  în Duhul cel Sfânt tămăduindu-le și înălțându-le la cele duhovnicești!
Bucură-te că tu ne înveți a rosti toată mâhnirea noastră cu deschiderea cea largă a inimii înaintea lui Dumnezeu, povățuindu-ne a nu ne întoarce nicioadată cu mânie sau cu ură împotriva aproapelui care ne-a mâhnit!
Bucură-te că întru tine s-a topit toată ura noastră prefăcându-se întru dragostea cea dintâi!

Bucură-te că tu ne-ai învățat a nu ucide omul cel vechi cu mânie, ci a-l topi cu îndelungă răbdare, cu dragostea și dorul de Dumnezeu!
Bucură-te Maica Domnului iubitoarea tuturor celor deznădăjduiți!
Bucură-te Maica Domnului, tristețea mea cea bucuroasă și bucuria mea cea întristată!
Bucură-te tristețea cea sfântă a inimii mele care întuneci lumina cea necurată a egoismului meu!

Bucură-te bucurie netrecătoare și nepierzătoare care întristezi bucuria cea trecătoare a acestei lumi dăruindu-mi mai presus de toate lumina cea nezidită și veșnică a Fiului Tău și Dumnezeului nostru.
Bucură-te bucuria tristeții mele celei deznădăjduitoare și și întristarea bucuriei mele celei necugetate!
Bucură-te cea care mă ajuți a purta suferință împăciuitoare cu Dumnezeu și cu aproapele meu!
Bucură-te de-o-iubirea omului cu Dumnezeu!

Bucură-te preadulce lumină a întunecatei mele minți!
Bucură-te dez-amăgirea mea cea sfântă, bucură-te cea care m-ai izbăvit de amăgirea și întunericul înșelăciunii vrăjmașului!
Bucură-te că tu și de cele care respiră un subțire aer de rătăcire ne păzești  și ne mântuiești!
Bucură-te strălumina preadulce și preasfântă care zădărnicești și mai ales lumina cea firească a minții mele!

Bucură-te că tu ne luminezi și ne izbăvești  și de cea mai mare și mai străină înșelare: înclinarea de a crede propriei mele minți!
Bucură-te că tu ne înveți a intra în mintea lui Dumnezeu, căci Tu ești singura care niciodată nu a greșit și niciodinioară a ieșit din Preasfânta și Dumnezeiască Mintea Lui!
Bucură-te căci tu niciodată nu ai fost părăsită de Harul Presfântului Duh precum eu nemernicul! Bucură-te căci tu niciodinioară nu ai greșit, nici măcar în gând, dar eu mereu greșesc și nici o clipă nu trăiesc fără a păcătui!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu