luni, 21 noiembrie 2016

SĂRBĂTOAREA “CHRISTOS REGELE UNIVERSULUI”

de Pr. Prof. Ion Ciungu


IISUS, după Învierea Sa din morți, a zis către apostolii Săi: “Datu-Mi-s-a TOATĂ PUTEREA ÎN CER ȘI PE PĂMÂNT. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28, 18-20)[1]


Statuia Christo Rei (Christos Regele) din Almada, Portugalia
Pixabay
( a. Cine respectă astăzi această sărbătoare și de când există ea? b. Originea acestei sărbători; c. Data acestei sărbători în calendarul romano-catolic; d. Statuia Hristos Regele, din Polonia)


a.   Cine respectă astăzi această sărbătoare și de când există ea?

„Spre deosebire de multe alte sărbători care sunt respectate nu doar de romano-catolici, ci și de unii anglicani, luterani și credincioși ortodocși ruși, această sărbătoare nu este veche. De fapt, ea datează de mai puțin de o sută de ani, din 1925.”  Așa am aflat din articolul “The Feast Of Christ The King: Celebrating Jesus' Rightful Position In the Universe” (Sărbătoarea Christos Regele: Celebrarea Rangului Legitim al Lui Iisus În Univers), publicat de Andy Walton pe CHRISTIAN TODAY, în data de 18 noiembrie 2016.[2]


b.   Originea acestei sărbători

Din același articol mai aflăm următoarele:
Această sărbătoare a fost instituită de papa din acel timp, Pius XI. El se lupta cu modernizarea din ce în ce mai mult a societății și cu creșterea în consecință a secularismului. Papa a răspuns spunând într-o enciclică: «În timp ce națiunile insultă mult iubitul nume al Răscumpărătorului prin suprimarea oricărei menționări a lui în conferințele și parlamentele lor, noi suntem obligați pe un ton cu atât mai puternic să proclamăm demnitatea și puterea Lui regală, într-un mod cu atât mai universal să afirmăm drepturile Lui.»

Istoria, desigur, înregistreză faptul că nici papa și nici însăși sărbătoarea aceasta nu au reușit să împiedice mersul înainte al secularismului, cel puțin în lumea occidentală. Dar într-un secol în care dictatori de multe feluri au început să fie priviți cu reverență quasi divină, celebrarea specifică a lui Iisus ca regele suprem a captivat și aprins imaginația multora.

“Astfel, în sărbătoarea Christos Regele se cântă imnurile care proclamă nu numai autoritatea și regalitatea lui Iisus, dar și acelea care indică spre speranța noastră viitoare în calitate de creștini. Această speranță este deosebit de importantă în timpuri în care societatea este în pericol de a se degrada într-un fel sau altul. În anii 1920,  când naționalismul și comunismul puneau în pericol viețile a milioane de oameni din Europa și din afara ei, papa a înțeles acest lucru.

Deși situația nu este aceeași astăzi, spectrul guvernării autoritare bântuie unele părți ale lumii, încă. Țesătura economică și socială a Occidentului pare mai fragilă decât oricând începând din anii 1970, poate chiar începând de la Al Doilea Război Mondial.

Papa a decris în detalii vii condițiile lumii din anii 1920: «semințele discordiei semănate peste tot; acele dușmănii și rivalități amare între națiuni, care încă împiedică așa de mult cauza păcii; acea lăcomie nesățioasă care este așa de des ascunsă sub un pretext de spirit public și de patriotism, și care dă naștere la așa de multe certuri personale; un egoism orb și nestăpânit, care îi face pe oameni să nu caute altceva decât propriul confort și avantaj, și să măsoare orice lucru prin acestea; nicio pace în casă, din cauză că oamenii și-au uitat sau își neglijează datoria lor; unitatea și stabilitatea familiei subminată; societatea într-un cuvânt clătinată până la temeliile ei și pe cale să se ruineze.» Soluția lui? Privește spre Iisus. «Sperăm cu fermitate, totuși, că sărbătoarea regalității lui Christos, care în viitor va fi respectată anual, poate să accelereze întoarcerea societății spre Mântuitorul nostru iubitor.»”


c.    Data acestei sărbători în calendarul romano-catolic

Sărbătoarea “Christos Regele Universului” se ține în duminica de dinainte de Postul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. La romano-catolici POSTUL CRĂCIUNULUI se numește ADVENT, adică VENIRE, în sensul că Iisus este așteptat să vină, celebrându-se atât NAȘTEREA DOMNULUI , PRIMA VENIRE, cât și A DOUA LUI VENIRE, înainte de sfârșitul lumii, PARUSIA.

Din Enciclopedia liberă, Wikipedia, varianta engleză, din partea introductivă a articolului “Feast of Christ the King”, am aflat că această sărbătoare poate pica pe 20 noiembrie, cel mai devreme, sau pe 26 noiembrie, cel mai târziu. Totuși, sunt unii catolici care țin această sărbătoare în ultima duminică din octombrie, așa cum a fost în 1925.[3] Am verificat un calendar romano-catolic, și putem observa că în acest an 2016, sărbătoarea a fost pe 20 noiembrie.[4]  În anul viitor, 2017, această sărbătoare este pe data de 26 noiembrie.[5]


          d. Statuia “Hristos Regele”, din Polonia

Până acum, cea mai înaltă statuie a lui Iisus în lume este cea din Polonia, numită  “Hristos Regele", de 33 de metri, plus 3 m coroana =36m, ( plus 16 m movila pe care este amplasată, total 52 m ), din localitatea Świebodzin, construită în stil Art Deco și terminată în anul 2010. Construcția ei a durat 5 ani și a costat 1,5 milioane de dolari,  "colectați din donații ale celor 21.000 de locuitori ai orașului" și "din toată lumea".  După unele surse, se pare că a costat mai mult, până la 3,5 milioane de euro. "Proiectul a fost conceput și condus de Sylwester Zawadzki, un preot polonez pensionar." Arhitect, Miroslaw Kazimierz Patecki. În poloneză, acestei statui i se spune "Pomnik Chrystusa  Króla " ( Monumentul lui Hristos Regele ). Este din beton armat cu oțel, având coroana aurită. Cei 33 de metri simbolizează anii, vârsta la care, potrivit tradiției, a murit Mântuitorul.[6]


[1] Evanghelia după Sfântul Matei cap. 28, versetele 18-20, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=28
[2] Andy Walton, The Feast Of Christ The King: Celebrating Jesus' Rightful Position In the Universe, CHRISTIAN TODAY,  18 November 2016, http://www.christiantoday.com/article/the.feast.of.christ.the.king.celebrating.jesus.rightful.position.in.the.universe/101233.htm
[3] Feast of Christ the King, Wikipedia, From the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Feast_of_Christ_the_King
[4] Calendar Romano-Catolic, 2016, Noiembrie, http://www.catholica.ro/calendar-romano-catolic-2016/11/
[5] Roman Catholic Calendar, November 2017, http://www.romcal.net/output/2017.htm
[6] Pr. prof. Ion Ciungu, VLADIVOSTOK - cea mai înaltă statuie a lui IISUS din lume, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, 3 septembrie 2015, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2015/09/vladivostok-cea-mai-inalta-statuie-lui_42.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu