miercuri, 28 septembrie 2016

CELE ZECE PORUNCI LA SFÂNTUL SFINȚIT MUCENIC ANTIM IVIREANUL

de Pr. Prof. Ion Ciungu
(1. O numerotare deosebită a Celor Zece Porunci, față de cea pe care o cunoaștem azi în Biserica Ortodoxă; 2. Diferite Tradiții de numerotare a Celor Zece Porunci)Sfântul Antim Ivireanul (c.1650 – 1716), este cinstit pe data de 27 septembrie de Biserica Ortodoxă Română, iar de Biserica Ortodoxă Georgiană pe data de 26 iunie, după cum am aflat din Enciclopedia liberă, Wikipedia, varianta engleză, la articolul Anthim the Iberian.[1]  El a fost episcop la Râmnic (1705 – 1708) și mitropolit la București (1708 – 1716), și este cunoscut nu numai pentru calitățile sale de tipograf și scriitor, nu numai pentru cultura lui generală, dar mai ales pentru credința și conștiința lui creștină, de care ne dăm seama și din Predicile sale numite Didahii.[2]

În ediția Didahiilor actualizată de pr. dr. Dorin Octavian Picioruș, la “Cuvânt de învățătură la Întâmpinarea (streteniia) Domnului nostru Iisus Hristos”, la paginile  52-53, găsim CELE ZECE PORUNCI, astfel:


Oare ce explicații există la faptul că Antim a folosit o altă numerotare ? A fost influențat de filosoful iudeu elenist Philo de Alexandria (25 î. Hr. – 50 d. Hr.) ? Sau de Pentateuh-ul Samaritean ? Sau de Sfântul Augustin ? Sau de catolici ? Sau de luterani ? Sau există altă explicație ?


2. Diferite Tradiții de numerotare a Celor Zece Porunci[3]


“Diferite tradiții religioase impart cele șaptesprezece versete din Exod 20, 1-17, și paralelele lor de la Deuteronom 5, 4-21, în zece <<porunci>> sau <<maxime>> în diferite moduri, arătate în tabelul de mai jos. Unii sugerează că numărul zece este o alegere pentru a ajuta memorizarea mai degrabă decât o chestiune de teologie.

LXX: Septuaginta, în general urmată de creștinii ortodocși.
P: Philo, la fel ca Septuaginta, dar interdicțiile referitoare la ucidere și adulter sunt inversate.
S: Samaritan Pentateuch (Pentateuh-ul Samaritean) cu o poruncă suplimentară despre Muntele Gerizim, la 10-a.
T: Talmudul Iudaic consideră că « prologul » este prima « poruncă » sau « maximă » și combină interdicția referitoare la alte zeități decât Yahweh cu interdicția referitoare la idolatrie.
A: Augustin urmează Talmudul în combinarea versetelor 3-6, dar omite prologul ca poruncă și împarte interdicția despre poftă în două, urmând ordinea cuvintelor din Deuteronom 5, 21 mai degrabă decât din Exod 20, 17.
C: Catehismul Bisericii Catolice îl urmează în mare măsură pe Augustin.
L: Luteranii urmează Catehismul Mare al lui Luther, care îl urmează pe Augustin, dar omite interdicția despre imagini și folosește ordinea cuvintelor din Exod 20, 17 mai degrabă decât din Deuteronom 5, 21 pentru poruncile a noua și a zecea.
R: Creștinii Reformați urmează Instituțiile Religiei Creștine a lui Jean Calvin, care urmează Septuaginta.” Așa am aflat din Enciclopedia liberă, Wikipedia, varianta engleză, la articolul “Ten Commandments”, la subtitlul ”Traditions for numbering”.


LXX
P
S
T
A
C
L
R
 CELE ZECE PORUNCI
-
-
-
1
-
1
-
(1)
Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului, din casa robiei.
1
1
1
2
1
1
1
1
Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine.
2
2
1
2
1
1
-
2
Să nu-ți faci chip cioplit…..
3
3
2
3
2
2
2
3
Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert…
4
4
3
4
3
3
3
4
Adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești.
5
5
4
5
4
4
4
5
Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta….
6
7
5
6
5
5
5
6
Să nu ucizi.
7
6
6
7
6
6
6
7
Să nu preacurvești. (Să nu comiți adulter.)
8
8
7
8
7
7
7
8
Să nu furi.
9
9
8
9
8
8
8
9
Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
10
10
9
10
10
10
9
10
Să nu poftești casa aproapelui tău.
10
10
9
10
9
9
10
10
Să nu poftești femeia aproapelui tău.
10
10
9
10
10
10
10
10
Să nu poftești ogorul, sluga, slujnica, boul, asinul… aproapelui tău.
-
-
10
-
-
-
-
-
Să ridici aceste pietre pe care ți le poruncesc pe Muntele Gerizim.


Ne dăm bine seama că din punct de vedere religios-moral nu contează numerotarea Celor Zece Porunci, ci împlinirea lor în sensul pe care ni-l arată Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos :

“Aţi auzit că s-a zis celor de demult: <<Să nu ucizi>>; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă.  Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului.” 

“Aţi auzit că s-a zis celor de demult: <<Să nu săvârşeşti adulter>>. Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui.”  (Matei 5, 21-22 ; Matei 5, 27-28)[4]

“Adevărat, adevărat vă spun: Oricine săvârşeşte păcatul este rob al păcatului.” (Ioan 8, 34)

”Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.” (Ioan 8, 32)[5]


”Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan 14, 6)[6]

De asemenea, Mântuitorul referindu-se la viața veșnică, i-a zis tânărului bogat, și ne zice și nouă : « Dacă vrei să intri în viață, ține poruncile ! » (Matei 19, 17)[7][1]Anthim the Iberian, From Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Anthim_the_Iberian
[2]Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul, Didahiile (prima editie actualizata), Pr. Dr. Dorin Octavian Piciorus,Teologie pentru azi, București, 2016, http://www.teologiepentruazi.ro/
[3]Ten Commandments, Traditions for numbering, From Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments#Traditions_for_numbering

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu