sâmbătă, 2 iunie 2012

Privirea în Sus, o privire de nota 10

de Pr. Protopop Vasile GAFTONAcestea a vorbit Iisus şi, ridicând ochii Săi la cer, a zis:
Părinte, a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău,
ca şi Fiul să Te preaslăvească.
(In. 17,1)

Dar, ridică-te și stai pe picioarele tale.
(Fapte, 26,16)

S-a produs în ultima perioadă de timp (așa, cam de vreo douăzeci de ani) o erodare gravă a relațiilor sociale. Atât de gravă încât, tot ceea ce se mai poate numi astăzi comunitate nu mai este decât un simulacru al matricei etnice și spirituale care a generat și a întreținut viața sacră a obștilor sătești. Cauza? Subminarea sistematică a încrederii oamenilor în oameni. Oamenii de azi mai au încredere într-un singur lucru și anume, în acela că doar părerea lor despre lume și oameni contează și contează pentru că este corectă. Și atunci, așa stând lucrurile, nimic și nimeni nu mai are dreptul să existe.
Din acest punct și până la falsificarea credinței și a ruperii legăturii cu Dumnezeu n-a mai fost decât un pas, urmat de prăbușirea privirii omului la pământ, ceea ce este totuna cu dispariția totală de pe fondul lumii a omului pe care grecii l-au denumit anthropos, adică, cel ce privește în sus. Iar din momentul în care n-a mai privit în Sus omul n-a mai stat nici în picioare, fiind îngenuncheat, gârbovit, de cele ale lumii și uitând cu totul de cele de Sus.
Și, astfel, uităm mereu lucrurile importante și ne amintim de cele neimportante. Ba, chiar facem totul să uităm lucrurile cu adevărat importante, cum ar fi, bunăoară, unde trebuie să privim. Uitarea e ca moartea, pentru că, pe tărâmul uitării fiecare e primul om cum spunea Albert Camus. Prin uitare, lucrurile pe care le uităm și oamenii pe care îi uităm mor pentru noi, nu mai există. Însă, sunt realități care există indiferent dacă noi le uităm sau dacă ne amintim de ele. Bunăoară, uităm de Dumnezeu, dar aceasta nu înseamnă că El nu mai există.
În schimb, pentru că așa am fost învățați și pentru că așa face toată lumea, dăm noi realitate unor lucruri sau unor păreri care nu au niciun suport în realitate.
Un lucru trebuie să îl tratăm cu seriozitate maximă: toate cele pe care le uităm apar la un moment dat în viața noastră, ca să ne aducă aminte de existența lor, existență care, ne șochează.
Dar, ce ni se cere? Din diverse texte ale Sfintei Scripturi reiese că trebuie să ne ridicăm iar în picioare și să privim din nou în sus, la fel ca Hristos. Credem și să mărturisim acest lucru, așa cum ne rugăm înainte de Sfânta Împărtășanie, însă, cum? Să fie, oare, de ajuns instituirea unor adevărate prigoane împotriva celor pe care nu-i înțelegem și, din motive pe care nu le înțelegem?! Cu siguranță nu. Asta nu înseamnă decât tot privire în jos. Însă, trebuie să fim conștienți de faptul că viața noastră este întemeiată pe relația pe care o avem cu Dumnezeu Care ne-a creat prin Cuvântul Său, în urma sfatului intratreimic (Cf. Fac. 1, 26).
Și mai trebuie să fim conștienți că, în Biserică suntem cu un anumit scop, chiar cu un dublu scop aș spune eu și anume, pe de o parte, acela de a ne constitui/forma ca oameni în comuniune cu ceilalți, de a ne căpăta identitatea de ființe raționale, libere și cuvântătoare, prin comuniune cu ceilalți și, totodată, pe de altă parte, de a constitui/forma Trupul Lui Hristos, adică, de a-I da Trup lui Hristos, Logosul Întrupat, de a-L face pe Hristos să se întâmple în noi, între noi și prin noi.
Cu alte cuvinte, avem menirea de a da glas Cuvântului prin cuvintele noastre și, mai ales, de a da glas Cuvântului în și prin ființa noastră, conștienți pe deplin de faptul că, discursul nostru existențial în această lume devine, el însuși, descoperire continuă a Ființei[1] sau, am spune noi, a Cuvântului, ce susține din interior Ființa.
Să ne ridicăm din nou privirile în Sus. Știu, acesta este cel mai greu lucru, deoarece ne-am pierdut încrederea în noi, în credința noastră, în posibilitatea noastră de a sta pe propriile picioare și, din acest motiv, ne plecăm urechea doar ceea ce ne spun ceilalți și privim doar în direcția ce ni se indică de către ceilalți.
Condiționăm ridicarea privirilor noastre de multe alte lucruri care ne țin legați, însă, singura motivație reală este faptul că am uitat cum se face. Pentru a reînvăța, să privim la Hristos, Care Se roagă pentru noi, cei care L-am ales. Până când? Până când nu devenim o  lume amorfă hrănită doar din frustrarea celor ce o compun că nu au avut niciodată curajul de a sta pe picioarele lor și de a privi în Sus.

[1]  Corneliu Mircea, Facerea. Tratat despre Ființă, Ed. Cartea Românească, 2001, p. 7


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu