sâmbătă, 2 iunie 2012

O singură credinţă. De ce mai multe "biserici"?


Problema autenticității propriei naturi și a legitimității mesajului predicat pare să se impună tot mai mult în ultima vreme conștiințelor membrilor diverselor culte creștine care există la ora actuală.
Astfel, într-o vreme în care discuţiile teologice în contradictoriu nu se mai poartă doar între creştini şi necreştini, teologul Kevin DeYoung a încercat să dea răspunsul la întrebarea „Dacă credincioşii cred aceleaşi lucruri, de ce sunt bisericile/cultele atât de diferite?".

Răspunsul îl dă într-un articol postat pe site-ul www.thegospelcoalition.org articol ce conţine 10 afirmaţii care sunt înţelese diferit de diferitele culte şi care conduc la diferenţele - nu puţine - dintre actualele culte creştine. Pastorul dă câteva explicaţii pentru a face un pic de lumină în problema diferenţelor dintre bisericile creştine, unele mai liberale, altele mai conservatoare.

În primul rând, se explică faptul că bisericile s-au îndepărtat de misiunea lor din pricina faptului că, în lumea de azi religia îşi pierde popularitatea. În opinia lui DeYoung, misiunea Bisericii primare, care ar trebui să fie continuată și de bisericile contemporane, este facerea de ucenici din toate neamurile şi proclamarea supremaţiei lui Dumnezeu în toate lucrurile şi faţă de toţi oamenii.

În al doilea rând, autorul consideră că biserica a devenit un loc prea comod. Din ce cauză? Din cauza dorinţei de a fi pe plac cât mai multor oameni. Din acest motiv predicile nu mai sunt într-atât de mustrătoare şi de incisive, pentru a nu deranja publicul contemporan şi de a-l face astfel să schimbe ceva în viaţa şi în inima lui. Aceasta face ca mesajul bisericii să nu mai fie unul ce evidenţiază doctrinele puternice, ci unul blând, nemustrător, care să se potrivească tuturor.

În al treilea rând, mesajul evangheliei este doar presupus, iar nu trăit. În timp ce esenţa teologiei nu este negată de credincioşi, aceasta devine practică mult prea arareori. Nimeni nu crede în lucruri greşite, dar, în realitate, nimeni nu mai crede prea mult în nicio doctrină. Ceea ce lipseşte, afirmă DeYoung, este convingerea puternică şi comună a oamenilor în lucruri mai presus de subiectele uşoare, precum numele bolnavilor pe care să-i vizităm sau ce programe să pregătim.

4. Nu mai există astăzi o descriere doctrinală atentă a fiecărei biserici şi aceasta se întâmplă din pricina faptului că teologia nu mai este văzută în prezent ca motorul bisericii. Bisericile sunt descrise din ce în ce mai mult doar prin acţiuni de tip caritabil sau prin proiecte ce evită mesajul central al Evangheliei.

5. Predicarea cuvântului este minimalizată. Deşi aceasta nu se întâmplă la modul concret, deoarece există încă respect faţă de cuvântul predicat, așa cum s-a mai arătat, în multe biserici se păstrează convingerea că predicarea face mai mult rău decât bine congregaţiei, lucru total greşit.

6. În unele biserici credincioşii nu sunt îndemnaţi să regrete păcatul săvârşit. Deşi pare simplu, acesta este un mesaj mult prea ades uitat. Unii preoţi şi pastori îndeamnă, ce-i drept, la credinţa în Iisus, la ajutorarea semenilor şi la renunţarea la cele lumeşti, dar, uită să spună că, dacă nu are loc pocăinţa fiecărui membru al bisericii, acea biserică nu va avea forţa spirituală necesară pentru a se ocupa de toate celelalte.

7. Nu există  - la fel ca în Tradiția Ortodoxă - un model cu privire la studierea anumitor pasaje din Biblie. Oamenii nu vor studia şi înţelege anumite pasaje aşa cum au fost scrise, din cauza faptului că ele nu sunt puse în concordanţă cu altele, referitoare la aceeaşi temă. De aceea, oamenii au nevoie de modele de înțelegere din partea celor care le explică Biblia şi care le pot explica în detaliu şi cu claritate cum trebuie citită şi înţeleasă Biblia, în temeiul Tradiției.

8. Mai ales în bisericile de factură protestantă cunoscute de autor, nu există o eclesiologie coerentă. Fiecare biserică de acest tip are felul ei de a funcţiona, de la predicare, la serviciul făcut de prezbiteri, de la funcţionarea diaconiei până la întâlnirile administrative. Din această privinţă, accentul cade uneori mai mult pe formă decât pe misiunea globală a bisericii.

9. Există o lipsă de preocupare pentru disciplina în biserică. Aceasta se referă atât la lipsa de disciplină individuală, cât şi la cea plenară, care se întorc, de cele mai multe ori, împotriva propriei biserici.

10. Credinţa că adevărata problemă nu este păcatul şi adevărata rezolvare nu este Iisus. Bisericile occidentale ar trebui să rămână atente în mod special la 2 lucruri: păcatul şi mîntuirea. Din păcate, multe biserici, chiar şi dintre cele care confirmă aceste adevăruri în doctrina lor, predică faptul că cea mai mare problemă a lumii este lipsa de educaţie, sărăcia, ameninţarea încălzirii globale sau imoralitatea din societate. Aceste biserici pierd din vedere esenţialul, şi anume confruntarea credinciosului care merge săptămânal la biserică cu păcatul din viaţa lui, care va fi iertat numai de Iisus Christos

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu