marți, 5 iunie 2012

Vino Duh al Dragostei şi al Păcii

rugăciune de Papa Ioan Paul al II-lea
traducere de Monica GUJAN, 
responsabil CDI,
Grup Şcolar Economic “J. Lebel” Tălmaciu

Cu ocazia sărbătoririi Pogorârii Sfântului Duh, vă propun spre meditare şi îmbogăţire a sufletului o rugăciune în limba franceză, scrisă de Papa Ioan Paul al II-lea, cu ocazia marelui Jubileu (sărbătorirea a 2000 de ani de la naşterea Mântuitorului). Varianta  în limba română îmi aparţine.Vino, Duh al Dragostei şi al Păcii!


Duhule Sfânt, gazdă blândă a sufletelor noastre,
dezvăluie-ne sensul profund al marelui Jubileu
şi deschide sufletul nostru pentru a celebra cu credinţă,
în speranţa care nu dezamăgeşte niciodată,
în generozitatea care nu aşteaptă nimic în schimb.

Duh al dreptăţii, care cercetează profunzimile lui Dumnezeu,
memorie şi forţă profetică a Bisericii,
condu umanitatea înspre recunoaşterea în Iisus din Nazaret
pe Domnul gloriei, Salvatorul lumii,
împlinirea supremă a istoriei.

Vino, Duh al Dragostei şi al Păcii!

Duh creator, misterios artizan al Regatului,
prin forţa ta sfântă ajută Biserica
să străbată cu curaj pragul noului mileniu,
pentru a aduce generaţiilor care vin
lumina cuvântului salvator.

Duh al sfinţeniei, suflu divin care animă cerul
vino să reînnoieşti faţa pământului.
Dă-le creştinilor dorinţa unităţii depline
pentru ca ei să fie în lume
semne ale uniunii intime cu Dumnezeu
şi instrumente folositoare
ale unirii între oameni.

Vino, Duh al Dragostei şi al Păcii!

Duh al comuniunii, suflet şi sprijin al Bisericii
fă ca multitudinea carismelor şi preoţilor
să contribuie la unitatea Corpului lui Hristos;
fă ca laicii, consacraţii şi miniştri ordonaţi
să muncească împreună la edificarea unicului Regat al lui Dumnezeu.

Duh consolator, sursă inepuizabilă de bucurie şi pace,
trezeşte solidaritatea în cei care sunt în nevoi,
dă bolnavilor puterea necesară,
inspiră celor care sunt în încercare
încredere şi speranţă,
reînvie în toţi dorinţa construirii unui viitor mai bun.

Vino, Duh al Dragostei şi al Păcii!

Duh al înţelepciunii, tu care atingi inteligenţa şi sufletele,
îndrumă oamenii în cercetările lor ştiinţifice şi tehnice
pentru ca ei să servească viaţa, dreptatea şi pacea.
Fă fertil dialogul cu cei care aparţin altor religii,
fă ca toate culturile să se deschidă valorilor Evangheliei.

Spirit al vieţii, prin care Cuvântul a devenit carne
în sânul Fecioarei, femeie a liniştii şi a ascultării,
fă-ne docili la cererile dragostei tale
şi întotdeauna pregătiţi să primim semnele timpului
pe care tu le pui pe cărările istoriei.

Vino, Duh al Dragostei şi al Păcii!Ţie, Duhule al Dragostei,
Cu Tatăl Atotputernic şi Fiul unic,
ţi se cuvine lauda, cinstea şi gloria
în vecii vecilor.
Amin. 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu