duminică, 22 mai 2011

texte LITURGICE

"Înjumătăţindu-se Praznicul, sufletul meu cel însetat adapă-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu, Mântuitorule; că tuturor ai zis: Cel însetat, să vină la Mine şi să bea! Izvorule al vieţii, Hristoase Dumnezeule, slavă Ţie!" (troparul înjumătăţirii Praznicului, Penticostar p 153).


"Sufletul meu cel înţelenit în fărădelegile greşalelor, adapă-l cu şuvoaiele sângiurilor Tale, şi arată-l roditor de fapte bune. Că Tu ai zis tuturor să vină la Tine, Cuvinte al lui Dumnezeu Preasfinte, şi să scoată apa cea vie, a nestricăciunii, care spală păcatele celor ce laudă slăvita şi dumnezeiasca Ta Înviere, dând, Bunule, celor ce Te cunosc pe Tine Dumnezeu, puterea Duhului, Care cu adevărat S-a pogorât de sus peste ucenicii Tăi; că Tu eşti Izvorul vieţii noastre." (Icos, Penticostar, p 184).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu