duminică, 13 februarie 2011

TEXTE LITURGICE VIII


„Cel cu nume mare numit Mucenic al lui Hristos, cel iubit de Dumnezeu şi de îngeri, minunatul şi măritul Teodor, toate sfintele biserici cele de sub soare, astăzi întru Duhul Sfânt le veseleşte şi a prăznui întru bucurie pomenirea lui, pe toţi îi îndeamnă” (Utrenie, 8 februarie, Sedealna 1, Minei, pp 89).


„Să nu nerugăm ca Fariseul, fraţilor, că cel ce se înalţă pe sine se va smeri; ci să ne smerim înaintea lui Dumnezeu ca vameşul prin postire strigând: Dumnezeule, milostiveşte-te spre noi păcătoşii” (Duminica Vameşului şi a Fariseului, vecernie, Triodul, pp 3).


„Fariseul de slava deşarte biruindu-se, iar vameşul cu pocăinţă plecându-se, a venit la tine însuţi, Stăpâne. Ci acela lăudându-se, s-a lipsit de bunătăţi; iar acesta negrăind, s-a învrednicit darurilor. În aceste suspinuri întăreşte-mă, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni” (Duminica Vameşului şi a Fariseului, vecernie, Triodul, pp 3-4).


„Din pământ răsărind capul Înaintemergătorului, aruncă credincioşilor razele nestricăciunii tămăduirilor. De sus adună mulţimea îngerilor, de jos cheamă împreună neamul omenesc, ca să înalţe cu un glas slavă lui Hristos Dumnezeu” (24 februarie, vecernie, troparul, Ceaslov pp 452).


„Proorocule al lui Dumnezeu şi Înaintemergătorule al harului, aflând capul tău ca un trandafir preasfinţit, din pământ tămăduiri luăm totdeauna; pentru că iarăşi, ca şi mai înainte, în lume propovăduieşti pocăinţa” (24 februarie, vecernie, condacul, Ceaslov pp 452).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu