vineri, 4 februarie 2011

Întâmpinarea Domnului V - continuare -

de pr prof Ioan CIUNGU9 Care sunt primele zece ţări din lume, ca număr de creştini, având parcă efectivele prezente să-L întâmpine cumva pe Domnul şi de care El se poate milostivi cum S-a milostivit de numărul mare de niniviteni? [1]

Aceste ţări par a fi următoarele:

Top 10 Largest National Christian Populations [2]

Rank
Nation
Number
Percent
1
USA
224,457,000
85%
2
Brazil
139,000,000
93%
3
Mexico
86,120,000
99%
4
Russia
80,000,000
60%
5
China
70,000,000
5.7%
6
Germany
67,000,000
83%
7
Philippines
63,470,000
93%
8
United Kingdom
51,060,000
88%
9
Italy
47,690,000
90%
10
France
44,150,000
98%
11
Nigeria
38,180,000
45%
          10 Care sunt primele douăzeci de ţări din lume, ca număr de necredincioşi, agnostici, atei, cu efective prezente parcă să-L evite, să-L refuze sau chiar să-L atace pe Domnul?

          Aceste ţări par a fi următoarele:

Top 20 Countries
With Largest Numbers of Atheists / Agnostics
(Zuckerman, 2005) [3]

Country
Total country
population (2004)
% Atheist/
Agnostic/
Nonbeliever in God
Number of Atheists/
Agnostics
Nonbelievers in God
(minimum - maximum)
China
1,298,848,000
8 - 14%*
103,907,840 - 181,838,720
Japan
127,333,000
64 - 65%
81,493,120 - 82,766,450
Russia
143,782,000
24 - 48%
34,507,680 - 69,015,360
Vietnam
82,690,000
81%
66,978,900
Germany
82,425,000
41 - 49%
33,794,250 - 40,388,250
France
60,424,000
43 - 54%
25,982,320 - 32,628,960
USA
293,028,000
3 - 9%
8,790,840 - 26,822,520
Britain
60,271,000
31 - 44%
18,684,010 - 26,519,240
South Korea
48,598,000
30 - 52%
14,579,400 - 25,270,960
Canada
32,508,000
19 - 30%
6,176,520 - 9,752,400
Spain
40,281,000
15 - 24%
6,042,150 - 9,667,440
Ukraine
47,732,000
20%
9,546,400
Italy
58,057,000
6 - 15%
3,483,420 - 8,708,550
Sweden
8,986,000
46 - 85%
4,133,560 - 7,638,100
Netherlands
16,318,000
39 - 44%
6,364,020 - 7,179,920
Czech Republic
10,246,100
54 - 61%
5,328,940 - 6,250,121
Taiwan
22,750,000
24%
5,460,000
Australia
19,913,000
24 - 25%
4,779,120 - 4,978,250
Hungary
10,032,000
32 - 46%
3,210,240 - 4,614,720
Belgium
10,348,000
42 - 43%
4,346,160 - 4,449,640


Dacă, cumva, mai este necesar de adăugat ceva referitor la hărnicia ateilor, iată că filosoful francez Michel Onfray s-a autodeclarat „ateul de serviciu” al lumii.  După ce a publicat vreo douăzeci de cărţi, `Arta de a se desfăta`, `Pentru un materialism hedonist`,  `Politica răzvrătitului`, `Tratat de rezistenţă şi de nesupunere`,  `Teoria trupului amorezat`,  `Pentru o erotică solară  `, în care argumentează pentru o `cotitură spre trupul libertin…materialismul senzualist…subiectivismul păgân` , el trage concluzia că izvorul tuturor relelor şi principalul vinovat pentru ele este creştinismul. Proclamând o reîntoarcere la o lume dominată de instincte, el acuză creştinismul că este antiştiinţific, că aţâţă la dispreţ şi la răutate.
Ca şi cum aceste afirmaţii nu i-ar fi de ajuns, el Îl califică pe Iisus că este doar o `ectoplasmă`  ( zonă periferică  a plasmei celulare ), deci o fiinţă quasi-ireală,  pe Sfântul Pavel că a fost `un voiajor comercial isteric`, revărsându-şi din belşug ura împotriva creştinismului.”[4]
Putem observa că Onfray se încadrează perfect în caracteristicile culturii postmoderne pe care le-am prezentat în cadrul răspunsului la una din întrebările anterioare.
Am mai putea răspunde lui Onfray şi altora că Mântuitorului Iisus Hristos uneori chiar I se potrivesc diferite nume. Unul dintre ele este şi acela de „Piatra din capul unghiului”. Referitor la importanţa acestei Pietre în edificiul Bisericii Creştine,  Însuşi Iisus a spus: „Oricine va cădea pe această piatră va fi sfărâmat, iar peste cine va cădea ea îl va zdrobi.”[5]
Faptul că sunt şi la români simpatizanţi ai ideilor lui Onfray, ai ateismului postmodern, este un lucru sigur, dovadă e şi traducerea şi publicarea în româneşte a unor cărţi de ale lui. Imoralitatea ateismului postmodern poate încuraja cu succes imoralitatea ateismului ştiinţific ale cărui urme nu se pot şterge prea uşor.
Din punct de vedere educativ suntem convinşi cât de cât de dezastrul adus de ateism la români. Prin urmare, se cuvine să ne reîmprospătăm cugetările marelui geograf şi pedagog român Simion Mehedinţi care ne avertizează că  „nu poţi fi om deplin fără a fi creştin” şi că „un om ca şi un popor atâta preţuieşte cât a înţeles din Evanghelie”.[6]
Nu-i mai puţin adevărat că cei pe care îi considerăm a fi pe locul întâi la credinţă pot să ajungă pe cel din urmă, şi cei pe care îi considerăm a fi pe locul din urmă la credinţă pot să ajungă pe cel dintâi.[7] Căci, pe de o parte există pericolul ipocriziei la credincioşi, iar pe de altă parte există frământarea şi cercetarea sinceră care duc la convertirea necredincioşilor. În acest context este potrivit a-l aminti pe ateul Lee Strobel, fost reporter la rubrica judiciară din Chicago Tribune. El parcurgând etapele juridice ale cercetării sub diferite aspecte cu privire la Isus Cristos, ajunge la concluzia că pentru a se încrede în Iisus nu are nevoie de aşa multă credinţă, căci a adunat multe argumente despre existenţa Sa istorică şi despre divinitatea Sa. În schimb, pentru a rămâne ateu are nevoie de mult mai multă credinţă fără argumente.[8]
Putem constata astfel un alt mod de a-L întâmpina pe Domnul.[1] Biblia, Vechiul Testament, cartea profetului Iona, 4, 11.
[4] Pr. Ioan-Vasile BOTIZA, Hristos răstignit a doua oară ?  în Deşteptarea Credinţei, Revistă lunară editată de ASOCIAŢIA BISERICA ROMÂNĂ UNITĂ-DEJ, Anul XVI, Nr. 6 ( 195 ) Iunie 2006, p. 4. vezi şi
[5] Luca, 20, 18.
[6] Simion Meheinţi, Poţi fi om deplin fără a fi creştin? , Cartea Românească, Bucureşti, f. a. apud Pr. Lector Dr. Vasile Gordon, Învăţământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic, în revista ORTODOXIA, Revista Patriarhiei Române, nr. 3-4 2000, p. 66.
[7] Matei 20, 16.
[8] Lee Strobel, Pledoarie pentru Cristos, traducere Claudia Guiu, Editura Cartea Creştină, Oradea, 2004, p. 268.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu