marți, 1 august 2017

MAICA DOMNULUI „SMERENIA CEA ÎNTRU TOTUL DESĂVÂRȘITĂ ȘI POVĂȚUITOAREA SMERENIEI ASCETICE” (III)


Stihuri de Acatist, de Vasile Călin DrăganBucură-te ceai înmiresmat al celor ce încă stau pe marginea prăpastiei deznădejdii!
Bucură-te că tu prin blândețea ta cea mai presus de fire ne dai biruință asupra patimii mâniei!
Bucură-te că prin înfrânarea ta cea dreaptă ne tămăduiești pofta cea fără de rușine!
Bucură-te împărătească preafrumoasă cale de mijloc atotbiruitoare, care nu ne lași a înclina nici în stânga, nici în dreapta pe drumul ce duce către Hristos!


Bucură-te îndelung-cercetătoare a glasurilor conștiințelor noastre!
Bucură-te libertatea noastră cea mai adâncă!
Bucură-te alegerea noastră cea mai curată!
Bucură-te povățuitoarea ascultării celei in duh, iar nu în litera legii!

Bucură-te bobul cel de aur care a adus rodul cel mai bogat la vremea cuvenită!
Bucură-te cea mai înaltă virtute a discernământului gândurilor și a duhurilor care ne străbat cugetul!
Bucără-te negrăită limpezime a cugetelor noastre!
Bucură-te că tu ești cea mai înaltă, dar și cea mai adâncă dintre noi, făpturile cugetătoare!


Bucură-te că tu celor care-și biruiesc patimile cele dintâi, le dăruiești și rugăciunea cea neîncetată pentru întreaga lume!
Bucură-te cea care ne înveți osândirea de sine cu putere la iad, început al smereniei celei adânci lui Hristos!
Bucură-te că eu singur voi pieri, dar toți se vor mântui!
Bucură-te căci eu sunt cel mai rău dintre toți, și nimeni nu este mai nedesăvârșit ca mine pe acest pământ!


Bucură-te că pe mine nenorocitul m-ai miluit în toate zilele vieții mele!
Bucură-te că mie nesocotitului toate cu dragostea ta cea neîncetată și preaumilință mi le-ai socotit!
Bucură-te că pe mine nemernicul  nu m-ai trecut cu vederea niciodată când m-am rugat ție cu spurcatele mele buze!
Bucură-te că însăși tăcerea ta cea sfântă este răspunsul cel mai curat la rugăciunile mele!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu