miercuri, 3 februarie 2016

Încă o pagină dintr-un Calendar creștin german

Taducere, în colaborare, de 
Sofia-Ana Engber și Ion Ciungu( A. Prezentarea calendarului; B. Pagina tradusă; C. Comentariul traducătorilor )


A. Calendarul  se numește "Leben ist mehr 2016: Impulse für jeden Tag"  ( Viața este mai mult 2016: Impulsuri pentru fiecare zi ).[1]

" «Viața este mai mult» este o carte de lectură evanghelistică pentru lumea de astăzi, care într-o limbă și o prezentare contemporane dă mai mult decât doar impulsuri. Ea oferă răspunsuri concrete la întrebările noastre De unde, Încotro, Pentru ce, și aduce pe fragmente Evanghelia aproape, fără să fie supărătoare. Această carte ia atitudine față de multe domenii importante ale vieții și îți dă curaj să descoperi o viață reală și deplină în Hristos. Este deosebit de bine adaptată pentru distribuire ( de ex., ca un cadou de Crăciun ) la prieteni, vecini, colegi etc."
 
B.  Joi, 4 februarie 2016[2]

"Peste măsură de înșelătoare este inima și de răutăcioasă; cine poate să o înțeleagă pe deplin ?" ( Ieremia 17,9 )

"Nu, nu eu am fost acela !" ( "Nu, nu eu am făcut așa ceva !")

"Dacă dumneavoastră creșteți copii, știți că versetul zilei este adevărat. Copiii poartă deja în sinele lor «gena-rebelă». Părinții au intenții bune de cele mai multe ori. Ei dau copilului reguli și-i pun limite pentru a-l proteja de vătămări. După cum se întâmplă adeseori, un copil nepăsător trebuie să fie admonestat și pedepsit, când este neascultător. «Gena-rebelă» într-un astfel de caz se trezește întotdeauna și apără micuțul mare ego. Cunoașteți următoarea conversație exemplară ?  "Tu ai adus murdăria în casă ?"  - "Nu, nu eu am făcut asta !"  - "Bineînțeles că tu !"  - "Nu, nu-i adevărat !"  - "Să nu minți."  - "Nu mint !"... Ni-i nevoie să spun mai departe. Așa ceva ține de viața zilnică cu copiii. Dar cum e situația cu noi adulții ?  Suntem într-adevăr mai buni sau mai maturi ? Eu pretind că nu. Noi știm absolut exact ce este corect și ce este fals. Dumnezeu ne-a lăsat prin testament în Biblie standardele și poruncile Sale ca indicatoare de drum. Însă și oamenii care nu cunosc Biblia au un simț al binelui și al răului, al valorilor lui Dumnezeu. Și ei primesc mustrări în conștiință.

Modul în care reacționăm la aceasta este hotărâtor. Prea rapidă și gata de acțiune este «gena-rebelă» încă mereu plină de viață și pacificatoare: «Nu-i așa de rău.» Sau negăm absolut totul, căci nu vrem să recunoaștem adevărul despre noi înșine. Însă Dumnezeu ne avertizează: «Dacă pretindem că n-am păcătuit, Îl facem pe Dumnezeu mincinos»( 1 Ioan 1,10 ). Dacă ne recunoaștem vina, vom trece printr-o eliberare surprinzătoare, căci Tatăl nostru din Cer este un Dumnezeu milostiv, Căruia Îi place să ne ierte, căci Fiul Său a plătit deja pentru orice vină.

Daniela Bernhard

?  Ce faceți dacă la dumneavoastră vine cineva cu o obiecție legitimă ?

!  Dumnezeu știe că noi nu putem niciodată să trăim fără păcat; însă El vrea ca noi să recunoaștem aceasta cu onestitate !

Lectură din Biblie: Profetul Natan trimis de Dumnezeu îl mustră pe regele David pentru păcatele făcute: preacurvia cu Batșeba și uciderea ofițerului Urie, soțul ei.
2 Samuel 12,1-15 (În Biblia ortodoxă II Regi 12, 1-15)."[3]

C. Comentariul traducătorilor

1.
Ni se pare că versetul cu care începe pagina din 4 februarie 2016 ne provoacă să dăm un răspuns: "Peste măsură de înșelătoare este inima și de răutăcioasă; cine poate să o înțeleagă pe deplin ? ( Ieremia 17,9 )".

Diferite persoane pot da diferite răspunsuri, în funcție de concepțiile pe care le au. Noi, se cuvine să căutăm răspunsul tot în Biblie, căci întrebarea este luată din Biblie.

Într-adevăr, la această întrebare, răspunsul îl găsim tot în cartea profetului Ieremia, capitolul 17, versetul 10: "Eu, Domnul, pătrund inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după căile lui şi după roada faptelor lui." [4]

2.
Oare, autorii calendarului de ce au ales să-i dea titlul "Viața este mai mult" ?

E posibil ca ei să se fi inspirat din cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos Care ne învață că viața este mai mult(adică mai importantă) decât lucrurile materiale, chiar dacă aceste lucruri sunt necesare pentru întreținerea vieții, cum sunt mâncarea, băutura, îmbrăcămintea:
"De aceea vă spun: Nu* vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul, mai mult decât îmbrăcămintea?" (Matei 6,25).
Învățătorul lumii, Iisus, ne învață să gândim calitativ, adică să avem încredere că Tatăl nostru Ceresc ne ocrotește viața. Și să nu devină o obsesie bolnăvicioasă preocuparea noastră pentru cele materiale. Adică, viața este mai mult decât materia și în consecință se cuvine să o prețuim ca dar ocrotit de Tatăl nostru Ceresc. Să ne preocupăm mai întâi de Împărăția lui Dumnezeu și de dreptatea Lui, căci celelalte lucruri necesare vieții ne vor fi adăugate. Așa aflăm din Evanghelia Sfântului Matei, cap. 6, versetele 25-34.

Se cuvine să observăm că în loc de  "viața este mai mult decât hrana..." , în Biblia ortodoxă scrie  "sufletul este mai mult decât hrana...". La fel este și în Biblia greco-catolică de la Blaj (1795), "sufletul". În schimb, în Biblia romano-catolică este ca în cea protestantă, "viața".

Adică, cuvântul grec "psyche" a fost tradus de unii cu "viața", iar de alții cu "sufletul".[5]

Putem să combinăm cuvântul "viața" cu cuvântul "sufletul" și să obținem expresia "viața sufletului", fără frica de a fi greșit.

Faptul că viața sufletului este superioară vieții trupului îl afirmă Mântuitorul în Evanghelia după Matei, cap. 10, verset 28:
"Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena."
Atât în Biblia ortodoxă cât și în cea protestantă, și în cea romano-catolică și în cea greco-catolică, în acest verset, cuvântul grec "psyche" este tradus cu "suflet".[6]
Într-adevăr, titlul calendarului ne îndeamnă să ne reîmprospătăm sufletul cu liniștea Mântuitorului. Cu siguranța pe care El ne-o dă că suntem sub protecția Tatălui nostru Ceresc, mai mult decât sunt păsările cerului și crinii câmpului. Și aceasta, tocmai pentru faptul că avem un element superior în viața noastră, adică sufletul.

3.
Am observat că structura paginii de Calendar are mai multe subpuncte. De ex., după tema propriu-zisă apare un semn de întrebare, apoi o întrebare la al cărei răspuns suntem chemați să medităm. După acea întrebare apare  semnul exclamării, urmat de o aluzie pentru viață.

 ! Aluzia pentru viață, din 4 februarie 2016, este următoarea: "Dumnezeu știe că noi nu putem niciodată să trăim fără păcat; însă El vrea ca noi să recunoaștem aceasta cu onestitate !"

Ni se pare că afirmația aceasta ar trebui corectată, în ce privește prima parte. E adevărat că Dumnezeu vrea ca noi să ne recunoaștem și să mărturisim păcatele. E adevărat că Fiul Său a plătit deja pentru orice vină a noastră. Însă Dumnezeu știe că noi putem să trăim și fără păcat. De ex., Iisus a zis către omul pe care-l vindecase la scăldătoarea Vitesda(Betesda), următoarele cuvinte: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu* mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”(Ioan cap. 5, verset 14).

Iisus nu i-ar fi cerut un lucru pe care nu-l putea face. Deci, Dumnezeu știe că putem trăi și fără păcat.
La fel a procedat Iisus și cu femeia prinsă în preacurvie, pe care a salvat-o de la uciderea cu pietre. I-a spus: „.Nici* Eu nu te osândesc. Du-te şi să** nu mai păcătuieşti.”(Ioan, cap. 8, verset 11).[7]

E adevărat, în schimb, că chiar după ce omul a fost eliberat de păcat, de un duh necurat, poate să decadă într-o stare chiar mai gravă decât cea în care a fost, căci acel duh necurat se duce și aduce alte șapte duhuri necurate, mai rele decât el, și-l atacă toate pe acel om. Așa ne spune Mântuitorul lumii, în Evanghelia după Luca, cap. 11, versetele 24-26.[8]

Se cuvine să mai amintim că anumite duhuri necurate nu ies din om decât prin rugăciune și post. Așa ne spune tot Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, în Evanghelia după Matei cap. 17, versetul 21.[9]

4.
Referitor la subiectul "Nu, nu eu am fost acela !" (sau "Nu eu am făcut așa ceva !), bineînțeles că ar fi bine să recunoaștem totdeauna greșeala, contravenția, infracțiunea, păcatul. Însă tendința de a minți, de a nu spune adevărul, este expresia realității că suntem mai mult sub influența Spiritului Necurat decât sub a Spiritului Curat.
Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, ne spune că Diavolul este Tatăl Minciunii și este ucigaș de oameni (Ioan 8,44).

A recunoaște o greșeală, o faptă rea, un păcat, înseamnă a ne umili, a ne micșora, a ne smeri în fața altora, și nu ne convine, din mândrie. Mândria este păcatul specific al Diavolului.

Iisus ne învață adevărul. El așa a declarat în fața guvernatorului Pilat, că a venit în lumea aceasta cu scopul de a da mărturie pentru adevăr. (Ioan 18,37). El a mai spus atunci că oricine este din adevăr ascultă glasul Lui.

Tot Iisus ne învață că pentru a avea în noi Spiritul Adevărului trebuie să-L cerem mereu, zi și noapte, de la Tatăl nostru Ceresc. (Luca 11,11-13 și Luca 18,7).[10]

5.
Ultimul subpunct de pe pagina calendarului este lectura din Biblie.
Putem observa pedagogia fină, foarte impresionantă, pe care Dumnezeu i-o aplică regelui evreu David, prin profetul Natan. Printr-o pildă foarte înțeleaptă, în care este vorba despre alți oameni, David devine atât de sensibilizat încât jură să pedepsească cu moartea pe bogatul egoist, inuman, care a răpit și a tăiat pentru masa sa singura oiță, iubită ca o fiică, a săracului.

După ce David a fost adus în etapa aceasta psihologică, Natan îl identifică pe David cu acel bogat zgârcit, nemilos, criminal și-i dezvăluie păcatul preacurviei și al omuciderii.

Natan îi transmite lui David pedepsele, din partea lui Dumnezeu, pentru păcate:
a) sabia nu se va depărta de deasupra casei lui David niciodată, din cauză că a pus la cale uciderea lui Urie;
b) femeile lui David vor fi luate, și date altuia, în văzul tuturor, din cauză că David a luat, pe ascuns, femeia lui Urie;
c) copilul născut de Batșeba va muri, din cauză că numele lui Dumnezeu a ajuns să fie hulit, în urma faptei lui David.
Dumnezeu îl alesese pe David ca rege. Însă acum, David prin faptele sale nu făcea cinste numelui lui Dumnezeu. În loc să fi respectat Legea lui Dumnezeu, și astfel numele lui Dumnezeu fie slăvit, David a încălcat-o, trecând de partea lui Satan. Numele lui Dumnezeu fost disprețuit, hulit.

David și-a recunoscut păcatele, s-a pocăit și a plâns mult, cerând mila lui Dumnezeu. El a promis că-i va învăța să se întoarcă spre Dumnezeu și pe alții care au încălcat Legea Divină. Pocăința lui o putem observa în Psalmul 50 (51).[11]


La aproximativ 3.000 de ani după David, noi deseori avem nevoie să vorbim cu Dumnezeu, folosindu-ne de cuvintele din Psalmul 50 (51). S-ar putea ca noi să nu fi făcut exact ca el, preacurvia și omuciderea, dar cuvintele lui de pocăință le simțim uneori actuale. Noi suntem creștini și știm că Judecătorul nostru, Iisus Hristos, ne cere să nu ne învoim nici măcar în gândul nostru cu păcatul. Poate că în intimitatea gândului preacurvim foarte des, poate dorim uneori să moară unul sau altul.

Se spune că omul înțelept învață din pățania altuia, iar omul prost nu învață nici din pățania lui proprie.

Să ne înțelepțim și să învățăm pocăința din pățaniile regelui David, rugându-ne: "Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și spirit drept înnoiește în cele dinlăuntru ale mele !"
[3] Biblia ortodoxă, II Regi, 12, 1-15, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=67&cap=12 
[4] Biblia, Cartea profetului Ieremia, cap. 17, versetele 9-10, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=31&cap=17
[5] Evanghelia Sfântului Matei, cap. 6, versetele 25-34, Biblia ortodoxă
vezi și Biblia protestantă, unde e tradus cu "viața",
vezi și Biblia romano-catolică, unde e tradus tot cu "viața",
[6] Evanghelia după Matei, cap. 10, verset 28, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=10
vezi și Biblia protestantă, https://biblia.resursecrestine.ro/matei/10
[7] Evanghelia după Ioan, cap. 5, verset 14, 
https://biblia.resursecrestine.ro/ioan/5#verset-14
și cap. 8, verset 11, https://biblia.resursecrestine.ro/ioan/8
[8] Evanghelia după Luca, cap. 11, versetele 24-26, https://biblia.resursecrestine.ro/luca/11 
[9] Evanghelia după Matei cap. 17, versetul 21, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=17
[10] Sfânta Evanghelie după Luca, cap. 11, versetele 11-13
[11] Psalmul 50, în Biblia ortodoxă, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=50
în Biblia protestantă acest psalm are nr. 51, https://biblia.resursecrestine.ro/psalmii/51
Tot 51 este în Biblia romano-catolică, http://www.bibliacatolica.ro/91/23-Psalmi.html
În Biblia greco-catolică, acest Pslam are nr. 50. Vezi Biblia de la Blaj, 1795, tradusă de Samuil Micu, reeditată în anul 2000. Vezi și format pdf.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu