joi, 24 martie 2016

CETĂȚENIE EUROPEANĂ ȘI CETĂȚENIE NAȚIONALĂEducația în mileniul trei
( Simpozion la Liceul Tehnologic "Johannes Lebel" Tălmaciu, pentru 25 martie 2016;
referat prof. Ciungu Ion)
[ A. Educație valabilă peste milenii;  B. Europa creștină, parcă adormită  în bunăstare, este trezită de evrei și islamiști; criza refugiaților;  C. România creștină și Constituția; ora de religie; G. Coșbuc, S. Micu, J. Lebel ]

    

A. Educație valabilă peste milenii
Educatio, educo, în limba latină, înseamnă duc din, adică învățătorul îl duce pe elev dintr-o stare inferioară spre una superioară, necesară în viață.

Învățătorul lumii, Iisus Fiul lui Dumnezeu, a spus: "Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea." (Ioan 14, 4)

De asemenea, tot El a spus: "Voi însă să nu vă numiţi rabi, că unul este Învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi." (Matei 23, 8)

Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt a scris că "Iisus Hristos, ieri şi azi şi   în veci, este Acelaşi." (Evrei 13, 8)

Dacă Îl avem Învățător pe Mântuitorul lumii, pe Iisus, și dacă Îl prețuim, dacă Îl ascultăm, dacă Îl iubim, dacă Îl urmăm, El ne duce spre înțelegerea vieții, în adevăratul sens al cuvântului.

El fiind Același în veci, adică neschimbător, indiferent de milenii, educația  Lui este aceeași.

El ne ajută să înțelegem că la nivel interuman toți oamenii suntem frați,  datorită faptului că toți suntem creați de Tatăl Ceresc și toți avem în noi chipul Lui, adică sufletul. Astfel, fiecare om se aseamănă cu Dumnezeu prin faptul că are în sine capacități spirituale superioare: rațiunea conștientă și  morală, sentimentele nobile, libertatea de alegere și de acțiune, conștiința  responsabilității pentru ce vorbește și face. Iisus, prin Spiritul Adevărului Mângâietor, ne învață și ne ajută să trăim în relație de bună frățietate, de filantropie, căci Tatăl nostru Ceresc iubește pe toți oamenii.(Ioan 3, 15-16; Iona 4, 11).

Ca cetățeni europeni se cuvine să ne amintim mereu de Maica Domnului, Sfânta Fecioară Maria. De calitățile ei: puritatea, smerenia și ascultarea de Spiritul Adevărului Mângâietor și de Tatăl Ceresc. Aceste calități se cuvine să le iubim, să le cerem în rugăciune și să le practicăm în viața noastră zilnică. Acesta este   scopul pentru care fondatorii UE au ales ca drapelul UE să fie  drapel al Mamei lui Iisus și prin ea să ne inspire sentimentele ei nobile și astfel să ne educăm.

Educația pe care ne-o propune Iisus nu se limitează la ciclurile de studiu, preșcolar, primar, gimnazial, secundar, universitar și postuniversitar. Ea se întinde pe parcursul întregii vieți și se extinde în eternitate. El a declarat că viața eternă constă în activitatea de cunoaștere de către oameni a Tatălui Ceresc și a Lui Însuși, a lui Iisus: "Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te  cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis." ( Ioan 17, 3 )

Iisus ne va evalua, la Judecata universală, după faptele milei creștine, împlinite sau nu, de noi, față de frații Săi mici și neînsemnați, care au nevoie de  mâncare, apă, îmbrăcăminte, adăpost, îngrijire în timp de boală, îngrijire în timp de închisoare. Așa ne spune El în Evanghelia după Matei, în cap. 25, versetele 31-46.

Se cuvine să-i amintim și în acest an pe autorii drapelului UE, pe Arsène Heitz  și Paul Michel Gabriel Lévy. [1]
De asemenea, pe cel puțin trei fondatori ai UE, numiți "părinți ai Europei",          creștini dornici de pace în Europa: italianul Alcide de Gasperi, germanul Konrad Adenauer și francezul Robert Schuman.[2]B. Europa creștină, parcă adormită în bunăstare, este trezită de evrei și islamiști; criza refugiaților

Totuși, trebuie să observăm că Europa creștină a cedat din educația creștină în fața educației ateismului. Adversarii bunului simț, în special evrei-derbedei-atei, prin caricaturile de la Charlie Hebdo, din Franța, au  ridiculizat ceea ce au creștinii mai sfânt: pe Iisus, pe Tatăl nostru Ceresc, pe Spiritul Adevărului Mângâietor, pe Preacurata Mamă a lui Iisus.[3]

Evreii, în majoritate, se declară nereligioși și atei: "Un studiu Gallup din 2015 a determinat că 65% din israelieni spun că sunt fie «nereligioși», fie «atei convinși», în timp ce 30% spun că sunt «religioși»....Indexul Democrației din Israel comandat în 2013 cu privire la afiliația religioasă a evreilor israelieni a constatat că  3,9% din respondenți s-au simțit atașați de Iudaismul Reformat(Progresiv), 3,2% de Iudaismul Conservator și 26,5% de Iudaismul Ortodox.  Celelalte două treimi din respondenți au zis că nu simt nicio legătură cu nicio denominațiune sau au refuzat să răspundă." Așa aflăm din   Enciclopedia liberă, Wikipedia, varianta engleză, la articolul "Religion in Israel", la subtitlul "Secular-traditional spectrum".[4]

Însă islamicii n-au admis ca Allah și profetul Mahomed să fie mereu din 2006  ridiculizați. În 7 ianuarie 2015 ei au atacat sediul caricaturiștilor de la Charlie Hebdo, împușcând mortal 12 persoane. În a doua zi au ucis o polițistă, iar în  treia au ucis 4 persoane de confesiune iudaică, într-un magazin evreiesc din Paris.
De asemenea, în 13 noiembrie 2015 islamiștii au omorât peste 130 de oameni în Paris, din care 90 la sala de concert Bataclan, proprietate a unor evrei timp de 10 ani, vândută de aceștia în septembrie. Trupa rock Eagles of Death Metal care cânta la Batlacan, vineri 13 noiembrie, cântase în Tel Aviv în iulie 2015.
Astfel că evreii au început să culeagă roadele semănăturilor educației lor  bazată pe disprețul față de cele sfinte și pe interesul după bani. Nemaisimțindu-se în siguranță în Franța, aproape 8000 au plecat în Israel în 2015. În 2015, au plecat din diferite țări, din cauza insecurității, și s-au stabilit în Israel aprox. 30.000 de evrei.[5]

În Declarația comună semnată de papa Francisc și patriarhul rus Kirill, în 12 februarie 2016, referitor la Europa se afirmă următoarele:
"Rămânând deschiși la contribuția altor religii la civilizația noastră, suntem convinși că Europa trebuie să rămână fidelă rădăcinilor sale creștine.
Îndemnăm creștinii europeni din Răsărit și Occident să se unească pentru a mărturisi împreună pe Hristos și Evanghelia, pentru ca Europa să își păstreze  sufletul său format în două mii de ani de tradiție creștină."[6]

Referitor la persoanele amenințate de pericole și sărăcie, și la  Criza refugiaților, ei au afirmat următoarele:
"Privirea noastră se îndreaptă spre persoanele care se află în pericol, care trăiesc în condiții de nevoie extremă și de sărăcie, în timp ce sporesc bogățiile materiale ale omenirii.
Nu putem rămâne indiferenți la soarta milioanelor de migranți și de refugiați care bat la poarta țărilor bogate."

Amintesc aici doar faptul că în 2014 au murit 3.072 de persoane în Marea Mediterană, în timp ce încercau să imigreze în Europa. În aprilie 2015, alte 1.200 de persoane au murit în urma naufragiilor din Mediterana.[7]

Lucrurile nu sunt simple deloc. Mulți refugiați sunt oameni cu adevărat  necăjiți, care și-au părăsit casa siliți de războiul din țările lor și de sărăcie. Printre ei, însă, sunt infiltrați și teroriști.

În urma gravelor atacuri islamiste contra evreilor, și pe fondul unui dialog de 50 de ani cu creștinii catolici,  unii evrei religioși, mai precis spus unii rabini, au afirmat pentru prima dată în istorie valoarea creștinismului.[8]C. România creștină și Constituția; ora de religie; G. Coșbuc, S. Micu și J. Lebel.

În contextul degradării în multe țări, prin lege, a moralității referitoare la familia tradițională, în România sunt în desfășurare demersurile necesare pentru schimbarea articolului 48 din Constituție, cu scopul de a proteja familia în sensul în care ea a fost creată de Dumnezeu, adică dintr-un bărbat și o femeie. La sfârșitul lunii noiembrie 2015 s-a publicat în Monitorul Oficial   proiectul de "lege constituțională ce definește căsătoria ca fiind o uniune liber consimțită între un bărbat și o femeie". Sunt necesare minim 500.000 de semnături de la cetățenii cu drept de vot, pe parcursul a șase luni. "Depunerea dosarului și a semnăturilor la Parlament trebuie făcută până pe 24 mai 2016."[9]
Comitetul care a inițiat acest proiect este alcătuit din 16 membri "și este multi-confesional: ortodocși, catolici, greco-catolici, baptiști și penticostali". Coaliţia pentru Familie este alcătuită din 23 de asociații și ONG-uri.

Până în 24 februarie 2016 erau adunate 2,1 milioane de semnături. [10]

Deci, prin acest demers România Creștină urmărește combaterea păcatului  strigător la cer, numit "sodomie" sau homosexualitate și lesbianism.  După datele pe care le observăm, sunt șanse să fie apărată familia creștină tradițională contra căsătoriilor între persoane de același sex.
Dar, România Creștină este preocupată și de combaterea altui mare păcat, strigător la cer, numit "pruncucidere", comis prin avort. Demersurile în spațiul public, pentru protejarea vieții copilului nenăscut, printr-o lege antiavort, sunt însă, din păcate, mai reduse. În perioada 1958 -2008 în România s-a comis de  mai mult de 22 de milioane de ori crima de ucidere a copiilor în pântecele mamelor lor.[11] La sfârșitul anului 2014 patriarhul Daniel a decorat 18 medici din Timișoara care refuză să mai facă avorturi.[12]


Referitor la ora de religie în școală, nu-i lipsit de importanță să amintim că,       România, prin comparație cu alte națiuni luminate din Europa, este în inferioritate. De exemplu, în Germania sunt două ore de religie pe săptămână, în Austria sunt, de asemenea, două. În Belgia sunt două, ba chiar trei în Flandra.[13]

Pe linia educației creștine și românești, se cuvine să ne amintim la acest  simpozion și de ardeleanul George Coșbuc (1866-1918), poet, traducător și  jurnalist, membru titular al Academiei Române, de la a cărui naștere se împlinesc în 20 septembrie 150 de ani. S-a născut la Hordou (Bistrița-Năsăud, Imperiul  Austriac), decedat la București.[14]
El s-a identificat ca suflet, ca inimă a neamului românesc, care suferă și se        bucură împreună cu el, de-a pururi:
"Sunt suflet în sufletul neamului meu
Şi-i cânt bucuria şi-amarul -,
În ranele tale durutul sunt eu,
Şi-otrava deodată cu tine o beu
Când soarta-ţi întinde paharul.
Şi-oricare-ar fi drumul pe care-o s-apuci,
Răbda-vom pironul aceleiaşi cruci...".

Dincolo de diversitatea opiniilor umane cu privire la ierarhia valorilor, Coșbuc  își exprimă convingerea în deciziile drepte ale Judecătorului Suprem, Creatorul  lumii:

"Ce-s unora lucruri a toate mai sus,
Par altora lucruri deşarte.
Dar ştie Acel ce compasul şi-a pus,
Pe marginea lumii-ntre viaţă şi-apus,
De-i alb ori e negru ce-mparte!"[15]

Tot pe linia educației creștine și românești, se cuvine să amintim și de preotul greco-catolic Samuil Micu (1745-1806), teolog, istoric, filolog, filosof și traducător, de la a cărui moarte se împlinesc în 13 mai 210 ani. S-a născut la Sadu ( Scaunul Sibiului, Principatul Transilvaniei, Imperiul Austriac ), a decedat la Buda ( Regatul Ungariei, Imperiul Austriac ).[16]
El este "cel mai fecund editor și traducător de carte religioasă dintre învățații Școlii Ardelene". În acest context, amintesc acum de Biblia de la Blaj (1795), tradusă de el spre mai mare laudă lui Dumnezeu, spre creșterea Sfintei Biserici și spre mântuirea celui ce o citește. Aceasta este a doua traducere în limba română a Bibliei, prima fiind Biblia de la București ( 1688 ).

Referitor la traducerea lui S. Micu, Coșbuc a spus următoarele: "Negreșit, Biblia de la Blaj e cea mai limpede tradusă și mai luminată de înțeles, fiindcă au tradus-o bărbați cu înaltă cultură literară, pe lângă cea teologică."
Episcopul ortodox Filotei de la Buzău a afirmat calitatea, claritatea, traducerii   Bibliei de la Blaj. Astfel că în perioada 1854 -1856 el a tipărit Biblia la Buzău,  reproducând textul celei de la Blaj. Biblia de la Blaj a fost reeditată în ediție jubiliară în anul 2000, la Roma.[17]

Educația creștină în România a fost și este influențată și de persoane de origine germană. În acest an se împlinesc 450 de ani de la moartea pastorului sas Johannes Lebel ( 1490-1566), umanist și istoric, al cărui nume îl poartă Liceul tehnologic din Tălmaciu. Lebel s-a născut la Bistrița ( azi în jud. Bistrița-Năsăud; atunci în Regatul Ungariei ) și a murit la Băița (azi în jud. Mureș ).
În 1535 Johannes Lebel a fost numit predicator la Tălmaciu, după ce fusese timp de opt ani predicator la Sibiu. În 1542 este menționat în documente ca întemeietor al credinței luterane la Tălmaciu. În perioada 1542 - 1553 el a scris  în limba latină un poem istoric despre localitatea Tălmaciu, cu titlul "De oppido Thalmus carmen historicum". Editura Barth din Sibiu l-a publicat în anul 1779.


Poemul începe astfel:
"Privește la ruine, ele îți vor arăta ce a fost Tălmaciu !
Era un oraș mare, redus acum la un sat,
Datorită păcatelor noastre e locuit acum doar de țărani;
[Oraș] pe care l-a ridicat evreul Danista, pe vremea regelui Decebal,"
.…...….…...............................…..............................…...........................
Ultimele versuri sunt următoarele:
"Acum Cristoase, mântuitorul și învățătorul tuturor,
Dăruiește Sibiului un magistrat atât de înțelept,
Care să poată apăra aceste locuri de la capătul lumii,
Ca vreun necaz să nu poată lovi Provincia.
Amin."[18]

Rugăciunea către Mântuitorul și Învățătorul nostru, Iisus Hristos, către Tatăl  nostru Ceresc, către Spiritul Adevărului Mângâietor, către Maica Preacurata, Pururea Fecioara Maria, către îngerii păzitori, către toți sfinții, prietenii lui Dumnezeu, este baza educației creștine de fiecare zi. Numai așa ne îmbunătățim caracterul. Altfel ne sălbăticim cu toată tehnologia avansată a mileniului trei. Altfel omul față de om devine lup.[1] Maria Europea : histoire du drapeau européen.
Arsène Heitz, From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A8ne_Heitz
Paul Michel Gabriel Lévy , From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Michel_Gabriel_Levy
[3] LA VÉRITABLE HISTOIRE DU PETIT JÉSUS,
"Charlie Hebdo" caricature l'Eglise : une réponse légitime aux propos de Mgr Vingt-Trois,               Revista săptămânală de stânga, Le Nouvel Observateur, Yves Delahaye,  Publié le 06-11-2012 à 15h16 - Modifié à 13h08, L'OBS,  http://m.leplus.nouvelobs.com/contribution/687287-charlie-hebdo-caricature-l-eglise-une-reponse-legitime-aux-propos-de-mgr-vingt-trois.html#
[4] Religion in Israel,  Secular-traditional spectrum, Wikipedia,
[5] Dragoș Ciocârlan, Ierusalim, Tot mai mulţi evrei din Europa se întorc în Israel, Sentimentul de      insecuritate din Europa i-a determinat pe mulţi evrei să ia decizia de a pleca în patria străbunilor, Radio România Actualități, Marţi, 29 Decembrie 2015, http://www.romania-actualitati.ro/tot_mai_multi_evrei_din_europa_se_intorc_in_israel-84858
[6] Editor Alic Mîrza, Declarația comună a Papei Francisc și Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse,  Kirill - GALERIE FOTO, sâmbătă, 13 Feb 2016, 05:23, AGERPRES,  http://www.agerpres.ro/externe/2016/02/13/declaratia-comuna-a-papei-francisc-si-patriarhului-bisericii-ortodoxe-ruse-kirill-galerie-foto-05-23-04
[7] Crise migratoire en Europe, Wikipédia, Immigration, Tragédies, https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Crise_migratoire_en_Europe#Immigration
[8] Orthodox Rabbinic Statement on Christianity, December 3, 2015
ACT ISTORIC: pentru prima dată, evreii semnează o Proclamație, prin care apreciază valoarea    Creștinismului, Lăcașuri Ortodoxe, LO News 11-12-2015
[9] ANDREI NICOLAE, Proiectul de modificare a Constituției, pentru definirea căsătoriei ca uniunea dintre un bărbat și o femeie, a apărut în Monitorul Oficial. Soția lui Felix Tătaru, artiștii Tudor  Sișu și Vlad Miriță, filozoful Sorin Lavric, printre inițiatori, news active,Vineri, 11 decembrie 2015, 11:2,  http://www.activenews.ro/stiri-social/Proiectul-de-modificare-a-Constitutiei-pentru-definirea-casatoriei-ca-uniunea-dintre-un-barbat-si-o-femeie-a-aparut-in-Monitorul-Oficial.-Sotia-lui-Felix-Tataru-artistii-Tudor-Sisu-si-Vlad-Mirita-filozoful-Sorin-Lavric-printre-initiatori-127745
[10] autor: Irinela Vișan, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu, Coaliția pentru Familie" a strâns peste 2,1 milioane de semnături în vederea modificării Constituției, miercuri, 24 Feb 2016, 13:10, AGERPRES, http://www.agerpres.ro/social/2016/02/24/-coalitia-pentru-familie-a-strans-peste-2-1-milioane-de-semnaturi-in-vederea-modificarii-constitutiei-13-10-55
[11] FRAȚI ORTODOCȘI, SĂ CEREM INSISTENT INIȚIEREA UNEI LEGI ANTIAVORT! – Radu Iacoboaie, 11 februarie 2015, MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI, https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/02/11/frati-ortodocsi-sa-cerem-insistent-initierea-unei-legi-antiavort-radu-iacoboaie-11-februarie-2015/
[12] Dani Dancea, 2 ianuarie 2015, adevărul.ro, Orașul tău Timișoara, VIDEO Spovedania unor medici decoraţi de Patriarhul Daniel pentru că au refuzat să mai facă avorturi: „Mă simţeam ca un killer plătit să ucidă”, http://adevarul.ro/locale/timisoara/video-spovedania-medici-decorati-patriarhul-daniel-refuzat-mai-faca-avorturi-ma-simteam-killer-platit-ucida-1_54a67bd2448e03c0fd3d5cc1/index.html
[13] George Aniculoaie, Religia se predă în toate ţările europene, Ziarul Lumina, 8 Martie 2015, http://ziarullumina.ro/religia-se-preda-in-toate-tarile-europene-99708.html
[17] Acad. Camil Mureșanu, CARTEA CĂRȚILOR, "pdf" p.4, `` în Biblia de la Blaj, 1795. Ediție jubiliară, Roma, anul 2000,  http://www.history-cluj.ro/Biblia/pag4.htm
[18] Oraşul Tălmaciu - istoric, http://www.primaria-talmaciu.ro/
dr.Stroilă Gabriel, REPERE ISTORICE ALE TĂLMACIULUI.doc, "pdf" ,  TĂLMACIU ÎNTRE   MITURILE ISTORIEI ȘI REALITĂȚILE CONTEMPORANE, p. 6; pp. 158-160; pp. 186-200.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu