marți, 18 octombrie 2011

Cugetare

Fraţilor! Care este scopul vieţii noastre pe pământ? Acela ca, după ce am fost supuşi la tot felul de necazuri şi răutăţi pe pământ şi după ce am sporit, puţin câte puţin, în virtute cu ajutorul harului pe care l-am primit prin Taine, să adormim, în ceasul morţii, în Domnul, găsind în El odihnă sufletului nostru. De aceea cântăm: "Odihneşte, Doamne, sufletul adormitului robului Tău". Odihna pe care i-o dorim adormitului este o încununare a tuturor dorinţelor şi pentru aceasta ne rugăm lui Dumnezeu. Atunci nu este oare lipsit de raţiune să ne întristăm atât când moare cineva? "Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi"(Matei 11, 28), zice Domnul. Răposaţii noştri, cei ce s-au săvârşit creştineşte, răspund chemării Domnului şi îşi găsesc odihna. Atunci de ce să ne întristăm?

(din "Viaţa mea în Hristos" de Sfântul Ioan de Kronstadt, editura Sofia, Bucureşti, 2005, pp 10).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu