luni, 20 martie 2017

CETĂȚENIA EUROPEANĂ ȘI CETĂȚENIA NAȚIONALĂ2017 - ANUL INTERNAȚIONAL AL TURISMULUI
(Simpozion la Liceul tehnologic “Johannes Lebel” din Tălmaciu, programat pentru 24 martie 2017; 
referat,  prof. Ciungu Ion)


...”ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu,”...
(Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetul 19)[1]


Se cuvine să Îi mulțumim Tatălui nostru Sfânt din Ceruri și în acest an, 2017, pentru faptul că ne-a dat posibilitatea să ne amintim, la acest simpozion, de situația noastră de călători prin lumea aceasta, de persoane sau cetățeni care nu avem cetate permanentă pe Pământ, ci o căutăm pe cea viitoare, din Ceruri, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 14.[2] De asemenea, Să Îi mulțumim Fiului Veșnic Iubit al Tatălui Sfânt Ceresc, Fiu devenit Om din Sfânta Fecioară Maria, cu scopul de a ne ajuta să devenim fii supuși ai Tatălui Sfânt Ceresc. Drapelul Europei, în al cărui simbolism este exprimată Sfânta Mamă a lui Iisus, ne îndeamnă să lucrăm sub protecția Spiritului Curat, Sfânt, a Duhului Adevărat și Mângâietor, Care a umbrit-o și a inspirat-o. Sub ocrotirea Sfintei Fecioare Maria se cuvine să ne educăm în fiecare moment, ca niște creștini serioși, dornici de pace, după exemplul părinților fondatori ai Europei.[3]

(a. Organizația Mondială a Turismului; b. O definiție internațională pentru termenul turism; c. Forme specializate ale turismului; d. Turismul religios; e. Îndemnul Sfântului Apostol Petru )

a.   Organizația Mondială a Turismului

Iordanianul Taleb Rifai, secretar general al Organizației Mondiale a Turismului din cadrul Națiunilor Unite, cu sediul în Spania, la Madrid, a spus: „Declararea de către Națiunile Unite a anului 2017 ca An Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare este o oportunitate unică de a avansa contribuția sectorului turistic la cei trei stâlpi ai durabilității – economic, social și ecologic, în același timp ridicând la un nivel mai înalt conștientizarea adevăratelor dimensiuni ale unui sector care este adeseori subevaluat”. În 4 decembrie 2015, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat anul 2017 ca An Internațional al Turismului Durabil pentru Dezvoltare. Așa am aflat de pe site-ul Organizației Mondiale a Turismului, din comunicatul de presă intitulat “United Nations declares 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development”, publicat în data de 7 decembrie 2015 (PR No.: 15094).[4]

b.   O definiție internațională pentru termenul turism

Cuvântul turism este de origine engleză, iar primul lui sens este acela de călătorie de plăcere, de destindere, de recreație („travel for pleasure”), la care se adaugă o întreagă industrie.  Din secolul XVIII, de când este folosit acest cuvânt, conținutul lui a fost precizat în diferite definiții. Așa am observat în Enciclopedia liberă, Wikipedia, varianta engleză, la articolul Tourism, în partea introductivă, și la subtitlurile Etymology și Definitions.[5] În anul 2000, patru organizații internaționale au dat o definiție comună acestui termen, precizând că el “cuprinde activitățile desfășurate de persoanele [care se află] în timpul călătoriilor lor și al sejururilor lor în locurile situate  în afara teritoriului lor obișnuit pentru o perioadă consecutivă care nu depășește un an, în scopuri recreative, pentru afaceri sau alte motive ne legate de exercitarea unei activități remunerate în locul vizitat.” Așa am găsit în Enciclopedia liberă, Wikipedia, varianta franceză, la articolul Tourisme.[6]

c.    Forme specializate ale turismului (sau turismul de nișă)

În Enciclopedia liberă, Wikipedia, varianta engleză, am observat 18 „nișe” sau forme specializate ale turismului : Agriturismul (sau Agroturismul), Turismul de naștere (călătoria în altă țară pentru a naște), Turismul culinar, Turismul cultural, Turismul extrem (călătoria în locuri periculoase: munți, jungle, deșerturi, peșteri, canioane etc), Geoturismul (are de a face cu zone pur geologice și geomorfologice, etc), Turismul pentru moștenire culturală (sau Turismul de diasporă), Turismul LGBT, Turismul medical, Turismul nautic, Turismul de cultură populară (călătoria la locuri despre care am citit în literatură, am văzut în filme, am auzit în cântece, etc), Turismul religios (sau Pelerinajele), Turismul sexual, Turismul în zone sărace, Turismul virtual (o simulare a unei locații existente), Turismul de război (în zone în care este sau a fost război), Turismul pentru calitatea vieții (pentru a îmbunătăți sănătatea, pentru a preveni îmbolnăvirea), și Turismul de faună sălbatică (pentru a vedea animalele în habitatul lor natural).

d.   Turismul religios (Pelerinajele)

Indiferent de religie, călătoria la locurile considerate sfinte are ca scop, de obicei, curățirea de păcate, îmbunătățirea morală, spirituală, religioasă, socială, relație mai bună cu Dumnezeu (sau cu Zeii), învingerea Răului, a Diavolului, câștigarea sau recâștigarea sănătății, a unei vieți mai bune, și chiar a vieții veșnice fericite.
În România, cel mai mare pelerinaj se face la Iași, la moaștele Sfintei Parascheva, unde pe parcursul unui an merg aprox. 1 milion de persoane. În Israel, la Ierusalim, la Zidul de Vest (numit și Zidul Plângerii) merg aproximativ 6 milioane de pelerini evrei și creștini, pe parcursul unui an. În Mexic, la Maica Domnului din Guadalupe merg aprox. 20 de milioane de pelerini pe an. În Arabia Saudită, la Mecca, merg în jur de 2 milioane de pelerini musulmani în cele cinci zile de sărbătoare și ritualuri stabilite. În India, de sărbătoarea Kumbh Mela, a hindușilor, au fost 120 de milioane de pelerini, în cele 55 de zile ale sărbătorii, în anul 2013. Acesta este considerat cel mai mare pelerinaj din lume. Articolele care stau la baza acestor informații despre aceste pelerinaje, și despre altele, le putem vedea la notele de subsol ale articolului „Pelerinaje”, pe care l-am publicat pe site-ul Protopopiatului Ortodox Român Avrig, în data de 12 august 2015.[7]
          Mai important decât scopul economic, și decât multe alte scopuri ale turismului fixate de Organizația Mondială a Turismului în 2015 pentru următorii 15 ani, este un alt scop al turismului: pacea și buna înțelegere între oameni de diferite culturi, de diferite civilizații, de diferite religii. Se cuvine, în acest sens, să amintim câteva fapte elocvente.
“În data de 10 aprilie 2016, ziarul iordanian de limbă engleză «The Jordan Times», anunța că Majestatea Sa, Regele Abdullah al Iordaniei, pe propria cheltuială, asigură restaurarea Mormântului lui Iisus din Biserica Sfântului Sepulcru. În acest scop el a emis o Donație Regală (makruma). Printr-o scrisoare, Curtea Regală l-a informat despre acestă makruma pe Prea Fericirea Sa Teophilos III, Patriarhul grec al Orașului Sfânt Ierusalim și a Toată Palestina și Iordania.” “În 16 aprilie 2016, după vizita pe care a făcut-o pe Insula grecească Lesbos, Papa Francisc a luat cu sine la Roma trei familii de musulmani (12 persoane, din care 6 copii), refugiate din Siria, după ce le-au fost bombardate casele.”[8] În octombrie 2016, Președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, islamist ca și regale Iordaniei, de asemenea a făcut o donație importantă pentru restaurarea Sfântului Mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos.[9]
Recent, Înalta Curte Constituțională din  Egipt a decis ca și creștinii să aibă dreptul să-și ia concediu de la serviciu, pentru a merge în pelerinaj la Sfântul Mormânt din Ierusalim, după cum au mahomedanii dreptul la concediu plătit, pentru a merge la Mecca. Așa am aflat din articolul "In Egypt, Christians Can Now Take Leave From Work To Go On Pilgrimage", publicat în 7 februarie 2017, pe Christian Today, de Joseph Hartropp.[10]

e.   Îndemnul Sfântului Apostol Petru

”Iubiţilor, vă îndemn ca pe nişte străini ce sunteţi şi călători aici pe pământ, să vă feriţi de poftele cele trupeşti care se războiesc împotriva sufletului. Purtaţi-vă cu cinste între neamuri, ca în ceea ce ei acum vă bârfesc ca pe nişte făcători de rele, privind ei mai de aproape faptele voastre cele bune, să preamărească pe Dumnezeu, în ziua când îi va cerceta. Supuneţi-vă, pentru Domnul, oricărei orânduiri omeneşti, fie împăratului, ca înalt stăpânitor, Fie dregătorilor, ca unora ce sunt trimişi de el, spre pedepsirea făcătorilor de rele şi spre lauda făcătorilor de bine; Căci aşa este voia lui Dumnezeu, ca voi, prin faptele voastre cele bune, să închideţi gura oamenilor fără minte şi fără cunoştinţă.” (1 Petru 2,11-15).[11][1] Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetul 19, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?cap=2&id=19
[2] Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei, capitolul 13, versetul 14, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=22&cap=13
Flag of Europe, Marian interpretation, From Wikipedia, the free encyclopedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Europe#Marian_interpretation
Pères de l'Europe,  Des Pères fondateurs unis par une tendance politique dominante : la démocratie chrétienne, Wikipédia, https://fr.m.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8res_de_l%27Europe# 
[4] PR No.: 15094, United Nations declares 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development, 07 Dec 15, World Tourism Organization UNWTO, http://media.unwto.org/press-release/2015-12-07/united-nations-declares-2017-international-year-sustainable-tourism-develop
[5] Tourism, From Wikipedia, the free encyclopedia,  Etymology, Definitions, https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism#Recent_developments
[6] Commission de la statistique des Nations unies (en), Organisation mondiale du tourisme, Organisation de coopération et de développement économiques et Eurostat, Compte satellite du tourisme : Recommandations concernant le cadre conceptuel, 2001, 138 p. (ISBN 978-9-26402-007-8lire en ligne [archive]), p. 27. , apud Tourisme, Wikipédia, partea introductivă, apoi nota de subsol nr. 1, https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
[7] Pr. Prof. Ion Ciungu, Pelerinaje, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, miercuri, 12 august 2015, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2015/08/pelerinaje.html
[8] Pr. prof. Ion Ciungu, MORMÂNTUL LUI MESIA ESTE CINSTIT DE POPOARE, Protopopiatul Ortodox Român Avrig, joi, 19 mai 2016, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2016/05/mormantul-lui-mesia-este-cinstit-de_19.html
[9] Pr. Prof. Ion Ciungu, MORMÂNTUL LUI MESIA ESTE CINSTIT DE POPOARE (II), Protopopiatul Ortodox Român Avrig, miercuri 26 octombrie 2016, http://protopopiatavrig.blogspot.ro/2016/10/mormantul-lui-mesia-este-cinstit-de_26.html
[10] Joseph Hartropp, In Egypt, Christians Can Now Take Leave From Work To Go On Pilgrimage, Christian Today, 07 February 2017, http://www.christiantoday.com/article/in.egypt.christians.can.now.take.leave.from.work.to.go.on.pilgrimage/104488.htm
[11] Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 2, versetele 11-15
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu