vineri, 15 mai 2015

Iisus – lumina lumii, Mama lui Iisus – Maica luminii


CETĂŢENIE EUROPEANĂ  ŞI  CETĂŢENIE NAŢIONALĂ
                                             2015:   ANUL  INTERNAŢIONAL  AL  LUMINII


( Simpozion la Liceul tehnologic  “J. Lebel “  Tălmaciu, 27 martie 2015;  referat prof. Ciungu Ion )de Pr. Prof.
ION CIUNGU


Drumul Crucii IV, Întâlnirea Domnului cu Maica Sa.

“Deci  iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt lumina lumii; Cel ce îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” ( Ioan 8, 12 )

 “O, Maica Luminii, încununează-ne, luminează-ne din întunericul păcatului cu sfinţenia ta şi revarsă asupra noastră înţelepciunea şi lumina învăţăturii lui Iisus Hristos.”[1]

         

În Crezul creştin Iisus este numit “Lumină din Lumină”, adică de aceeaşi natură sau esenţă cu Tatăl Ceresc.
          Oare Iisus este lumină pentru toată lumea?  Oare câţi sunt creştini, cu numele, la nivel mondial?
          The World Factbook dă populaţia ca 7 095 217 980 ( est. iulie 2013 ) şi distribuţia religiilor ca Creştini 31,50% ( din care Romano-Catolici 16,85%, Protestanţi 6,15%, Ortodocşi 3,96%, Anglicani 1, 26% ),  Mahomedani 23,20% ( din care Sunniţi 75-90%, Şiiţi 10-20%, Ahmadiţi 1%), Hinduşi 13,8%, Buddhişti 6,77%, Sikhişti 0,35%, Evrei 0,22%, Baha`i 0,11%, alte religii 10,95%, nereligioşi 9,66%, atei 2,01% ( est. 2010 ).[2]
          Iisus a luminat, luminează şi va lumina lumea cu persoana Lui divino-umană orientată spre oameni, dar în acelaşi timp şi spre Tatăl Ceresc şi spre Spiritul Adevărului Mângâietor.
          Lucrarea lui Iisus de luminare a lumii este de fapt o lucrare treimică, în colaborare cu Tatăl Ceresc şi cu Spiritul Adevărului Mângâietor.
          Iisus a găsit în lume persoane capabile să primească în ele lumina Lui divină, prin credinţă. Aceste persoane au fost apostolii. Apostolii, la rândul lor, prin puterea Duhului Sfânt, primit de la Iisus, au devenit “lumină a lumii”. Pe lumina credinţei lor Iisus a întemeiat Biserica Sa. Iisus, ca Om, S-a rugat Tatălui Ceresc să nu piară credinţa apostolilor şi ca ei să fie protejaţi de Cel Viclean. Iisus S-a rugat şi pentru persoanele care prin cuvintele apostolilor vor crede în El.  Adică pentru persoanele care prin lumina credinţei lor pot deveni lumină pentru lume.
          Lumina luminează în întuneric, iar întunericul Iadului n-a cuprins-o, n-o poate cuprinde şi n-o va putea cuprinde, adică n-o va putea birui niciodată. Aşa a spus Iisus.
          Iisus ne cere să nu ascundem lumina credinţei noastre în divinitatea Lui, ci să o lăsăm să lumineze înaintea oamenilor prin faptele noastre bune, astfel încât Tatăl nostru Ceresc să fie slăvit.
          Chiar mai înainte de apostoli, persoana care a primit lumina Duhului Sfânt a fost Fecioara Maria. Duhul Sfânt S-a coborât peste ea şi puterea Tatălui Ceresc a umbrit-o.
          Poetul nostru naţional, Mihai Eminescu, conştient de drama întunecimii spirituale în care a ajuns, o invocă pe Sfânta Fecioară Maria: „ Răsai asupra mea lumină lină …” .
          Să ne amintim şi în acest an că drapelul UE este de fapt drapelul Sfintei Fecioare Maria. Acest drapel a fost inspirat din arta catolică care o reprezintă pe Maica Domnului pe baza textului din  Apocalipsa cap. 12, unde scrie astfel: „ În cer a apărut un semn mare: o  femeie  înveşmântată în  soare, cu luna sub picioare şi cu o coroană de douăsprezece stele pe cap.” [3]
          La nivel naţional, în acest an, e potrivit să ne amintim de Andrei Scrima ( 1925 - 2000 ), de la a cărui naştere se împlinesc 90 de ani. Născut la Gheorgheni, jud. Ciuc ( azi jud. Harghita ). A. Scrima a făcut studii în ţară [ la Bucureşti, Filosofie şi Litere ( 1943-48 ) şi Teologie Ortodoxă   ( 1949-56 ) şi în străinătate [ la Geneva ( Elveţia ), în 1956, la Institutul Ecumenic ( 5 luni ), la Benares ( India ), perioada 1957-59, studii doctorale ].
          Din 1960, A. Scrima a devenit cetăţean francez. În perioada 1963-65 a fost reprezentantul personal al patriarhului ecumenic Athenagora I la Conciliul II Vatican, în timpul papei Paul VI. În 1964 a pregătit întâlnirea dintre Athenagora I şi Paul VI în Ierusalim. Rezultatul întâlnirii a fost ridicarea reciprocă a blestemelor ( a anatemelor, a bulelor de excomunicare ) din anul 1054, când s-au separat Bisericile ( Marea Schismă ). Astfel, în 1965 s-a restaurat oarecum comuniunea dintre Roma şi Constantinopol, printr-o Declaraţie Comună Catolico-Ortodoxă. Schisma nu s-a desfiinţat total nici azi, dar ridicarea blestemelor este un semn de lumină între creştini, căci Iisus ne recomandă să binecuvântăm, nu să blestemăm. Astfel, Andrei Scrima este considerat Aromânul care a împăcat Bisericile.[4]
          În altă ordine de idei, în legătură cu “Lumina Sfântă” de la Ierusalim, din Sâmbăta Paştilor, apar mereu argumente că este o fraudă, o „minciună pioasă”,  perpetuată de clerici pentru a obţine bani de la pelerini şi un credit moral- religios care, de fapt, este fals.[5]  Dar şi Satan se maschează în înger de lumină.                                 


[1] PSALTIREA MAICII DOMNULUI, Psalmul 109, în Viaţa, Urmarea şi Psaltirea Maicii Domnului – Mama Noastră, Editura LUMINĂ DIN LUMINĂ, Bucureşti 2001, Apare cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, p. 417-418.
[2]   List of religious populations,  From Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations , nota nr. 1,       "The World Factbook". Retrieved 14 February 2015..  The World Factbook este o publicaţie anuală a CIA ( Central  Intelligence  Agency ), adică Agenţia Centrală de Informaţii, cu alte cuvinte unul din principalele  servicii secrete  al SUA ( înfiinţat în 1947 ).
[3] Drapeau européen ,  Symbolique mariale,    http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_europ%C3%A9en#Symbolique_mariale   
[4] Claudiu Pădurean, Aromânul care a împăcat bisericile, în România Liberă, 31 martie 2010
[5] Lumina Sfântă, de la Wikipedia, enciclopedia liberă, Critici, http://ro.wikipedia.org/wiki/Lumina_Sf%C3%A2nt%C4%83

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu