sâmbătă, 5 octombrie 2013

Sfânta Biserică, un suflet pentru lume

de Pr. Protopop
Vasile Gafton

Așa cum putem spune că, o persoană care se plămădeşte “încă din adâncul de taină al pântecelui matern” reprezintă “fiinţa spirituală ce stă în sine şi de sine şi formează un întreg unitar (…) fiind un ipostas spiritual, purtător de valori, care tinde să participe la lumea valorilor prin comuniune”[1], tot la fel, putem afirma că, persoană umană fără suflet nu poate exista, sufletul fiind - conform învățăturii noastre de credință - principiu de viaţă creat concomitent cu trupul/organismul uman.
În baza existenței sufletului omul este o ființă personală, adică o ființă orientată în permanență spre lumea valorilor spirituale, valori care pot fi însușite sau dobândite prin stabilirea de relații cu lumea, cu ceilalți oameni. Sufletul este, așadar, element de unitate, element de comuniune, element de valoare.
De fapt, istoria omenirii demonstrează faptul că, timpului, nu-i rezistă nimic dacă nu implică suflet, deoarece, într-o vreme nu foarte îndepărtată, se credea că, nici un lucru din lume nu poate exista fără a se fi pus suflet în el. Din acest punct de vedere, chiar și în zilele noastre mai putem auzi exprimări precum: ”Lucrurile bune sunt făcute întotdeauna de oameni cu suflet și de suflet”. Din același motiv, cei care săvârșesc răul sau păcatul sunt numiți de multe ori ”oameni fără suflet”.
Însă, observând lumea în care trăim, ajungem la constatarea că, aceasta a devenit o lume populată de oameni care, fie nu mai au, fie, nu mai pun suflet, ci, doar patimă, în tot ceea ce înfăptuiesc. Din această pricină, totul se desfășoară aici și acum, fără referire la trecut sau la viitor, fără o prealabilă sau retrospectivă analiză a consecințelor sau efectelor. Nimic nu mai contează, nimic nu mai durează, nimic nu mai are valoare și, oamenii înșiși sunt, de fapt, anulaţi, în favoarea unei idei pentru care au început să-şi piardă umanitatea şi încep, încet, încet, să-şi piardă şi unitatea.
Fapt curios, însă, mulți dintre oamenii despre care aminteam anterior, mai așteaptă să le vină de undeva o salvare, o izbăvire. Mulți dintre oameni, încă mai așteaptă ca ceva să se schimbe peste noapte și, ei și lumea lor (care, firește, este și lumea noastră) să primească ceva, ce simt ei că lipsește pentru a fi  bine. Oamenii, fără să știe sau fără să creadă că, atât ei, cât și lumea lor au suflet, așteaptă în continuare ca, totuși, într-un sfârșit, cineva, nu contează cine, să pună suflet în ei și în lume.
Apărută în lume la Cincizecime, ca urmare a lucrării harului Sfântului Duh Care s-a pogorât peste Sfinții Apostoli (cf. F.Ap. 2,1-13), Biserica are menirea de a ajuta pe oamenii ce se zbat singuri în lumea imanentă și radical desacralizată a istoriei[2] să-și redescopere sufletul. Mai mult decât atât, Biserica are menirea de a deveni Ea însăși sufletul lumii, deci, de a pune suflet în lume, de a face din lumea actuală o lume mai bună, o lume cu suflet.
Iar, lumea, începe să devină mai bună atunci când Biserica reușește să creeze în cadrul ei oameni noi, din oamenii cei vechi, care şi-au pierdut sufletul/umanitatea prin păcat. Tocmai de aceea, lumea are nevoie - deși, uneori neagă acest fapt și așteaptă în continuare altceva - de Creştinism și de Biserică. Are nevoie de un suflet și, mai ales, are nevoie de oameni cu suflet, de oameni noi, renăscuţi moral şi ontologic, pe care Biserica singură și, numai Ea, poate să-i ofere lumii.
 Dar, într-o lume „modernă”, în care pare din ce în ce mai greu să îşi găsească locul orice demers orientat spre spiritualitate, Biserica nu poate să intre în forță, ci, trebuie să I se dea voie să îşi împlinească vocaţia în lume. Bisericii trebuie să I se permită să fie prezentă în permanenţă în toate momentele timpului, sfinţindu-le, iar nu trasându-I-se anumite sarcini instituţionale în unele sectoare ale socialului, după modelul: până aici Biserica, de aici încolo, lumea, cu toate ale ei.
Și, totuși, prezența Bisericii în lume este esențială. Pentru că, ceea ce este sufletul în trup, aceea este Biserica în lume. Desigur, unii vor spune  că, Biserica nu se prea vede în lume. Alții, nu pot s-o vadă, iar, alții, cu siguranță, nu vor. Cert este faptul că, tot așa stau lucrurile și în privința sufletului, care, ce-i drept, nu poate fi văzut, însă, efectele lui se văd în timp și dincolo de timp.
Astfel, Biserica este cea care deschide lumea spre veșnicie. Din acest motiv, căutând să definim identitatea Bisericii nu trebuie să privim spre un trecut încremenit în date istorice, culturale şi instituţionale, ci, mai degrabă spre eshaton, spre o lume marcată de noutatea transfigurării. Această transfigurare a lumii o operează Biserica-Împărăţia lui Dumnezeu în lume. Astfel, Biserica poate fi definită ca o realitate dinamică a cărei viaţă este caracterizată de o devenire şi o transformare continue[3], de o permanentă acțiune de transformare a lumii în Împărăția lui Dumnezeu.
Mai mult, într-o lume în care totul capătă accente babelice, temeiul deschiderii și al transformării lumii este elementul radical nou adus de Creştinism și de Biserică în lume şi anume, chemarea personală adresată de Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos în vederea evanghelizării, chemare personală care creează în acelaşi timp, dintr-o mulțime amorfă de oameni fără suflet, o comunitate[4] însuflețită. Începând de aici, de la comunitatea însuflețită de credinţă, se poate crea o punte a unui dialog coerent și viabil între Biserică și lume.
Și, astfel, lumea aceasta în care trăim, cu confuziaei, cu modernitatea şi postmodernitatea ei, constituie un context istoric, social şi cultural în care Biserica este chemată să întrupeze adevărul creştin despre Dumnezeu, lume şi om, împreună cu teologia, care, trebuie să fie orientată spre dialog şi comunicare cu fiecare prezent istoric, de la care împrumută discursul, carnea şi formele fiecărei epoci date[5].
E foarte adevărat, epoca noastră este una a confuziei, o confuzie datorată faptului că, așa cum spuneam, din tot ce se întâmplă în lume lipsește sufletul. Ori, consecvenți unei afirmații făcute la începutul acestui articol, ceea ce nu are suflet este fie mort, fie, rău, iar, ceea ce se face fără suflet nu are valoare
Iar, dacă ni se pare că lumea nu mai are valori sau că, noi nu mai avem valori, atunci, să construim biserici! Bisericile sunt, vor fi și vor rămâne, peste puțin timp, singurele valori construite de oameni cu sufletul. De ce? Pentru că sunt construite și se cer construite prin implicarea tuturor, a comunității. De asemenea, bisericile sunt construite pentru toți, pentru comunitate.
Bisericile sunt sufletele comunităților. Construind biserici, oamenii dau lumii suflet, iar, lor își câștigă valoare. Construind biserici sau, poate, conservând și restaurând biserici, oamenii capătă suflet, devin comunități. Învață să iasă o clipă din egoismul de a face ceva numai pentru ei și să prețuiască ceea ce au realizat alții pentru ei și ceea ce au realizat ei, împreună cu ceilalți și pentru ceilalți.
Încheind, vom mai spune doar un lucru și anume, că, în lumina celor expuse anterior, la întrebarea: Cum ar fi lumea noastră fără Biserică?, răspunsul nu poate fi decât unul singur: Fără Biserică, lumea noastră ar fi... fără suflet.[1] Vezi, Eugen Jurca, Arta de a fi liber. Persoana în analiza existenţială şi în psihologia pastorală, Ed. Marineasa, Timişoara, 2004, p. 27-28
[2] Cf. Mircea Eliade, Nostalgia originilor, Istorie și semnificație în religie, trad. din engleză de Cezar Baltag, Ed. Humanitas, București, 2013, p. 77
[3] Pantelis Kalaitsidis, Ortodoxie şi modernitate. O introducere, trad. din neogreacă de Florin-Cătălin Ghiţ, prefaţă de Radu Preda, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2010, p. 31
[4] Ibidem., p. 91
[5] La Pantelis Kalaitsidis, op. cit., p 135


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu