luni, 8 iulie 2013

Despre cum ne învață școala vieții să (supra)viețuim în lume

de Pr. Protopop
Vasile Gafton


 
Pentru toți cei care au ratat, asemeni lui Adam, atingerea de pomul vieții și s-au situat, prin alegerea lor liberă, într-o existență marcată de pendularea permanentă între avatarurile binelui și răului, viața nu este întotdeauna ușoară. Ba, am putea spune că este chiar grea. Unii, adaptându-se din mers la cerințe și oportunități diverse și, adoptând cameleonic culoarea mediului ambiant, au reușit și reușesc să supraviețuiască mai mult decât acceptabil, însă, pentru alții, mai precis, pentru cei care nu reușesc să se adapteze la viața dură și extrem de agitată cu care iau contact zilnic în lume, nu rămân prea multe șanse. Pentru ei ar trebui, probabil, să fie cert un lucru: n-au școala vieții.
Ce-o fi însemnând această școală!? Ce se învață în cadrul ei, din moment ce vocile care îi acordă o mai mare importanță decât oricărei alte școli nu sunt deloc puține? În principiu, școala vieții te învață cum să te descurci, cum să trăiești în lume. Dar, firesc, ne putem întreba: cum să trăiești și cum să te adaptezi la o lume în care, la un moment dat, vei muri? Simplu. Îmbolnăvindu-te de nervi. De ce? Deoarece, constatarea lui C.G. Jung, părintele psihologiei analitice, este aceea că, oamenii se îmbolnăvesc de nervi atunci când se mulțumesc cu răspunsuri insuficiente și false la întrebările vieții. Ei caută poziție, căsătorie, reputație, succes exterior și bani și rămân nefericiți și nevrotici, chiar dacă au obținut ce căutau (...) viața lor n-are destul conținut, n-are sens[1]. Au pierdut credința.
Așadar, școala vieții este o școală a vieții ce se desfășoară în cadrele lumii. În consecință, în majoritatea cazurilor, cei care îi urmează cursurile învață să trăiască lumea, în lume, ca lumea, după regulile lumii, însă, din păcate, nu o viață adevărată, ci o viață care nu oferă altceva decât fulgurații ale unor satisfacții fără consistență. Cu alte cuvinte, la școala vieții, urmașii lui Adam învață cum se cos laolaltă frunzele de smochin menite să acopere și/sau să ascundă goliciunea sufletească a unor oameni care L-au pierdut pe Dumnezeu.
Deci, cumulând cele spuse până în acest punct, ajungem la constatarea că, școala vieții, în sine, fiind o școală care ne învață să ne adaptăm la lumea în care vom muri este, mai degrabă, o școală a morții, o școală ale cărei învățături/conținuturi te pot conduce spre un succes care, în definitiv, poate să ucidă. Și, astfel, putem observa cum, din școală a vieții, școala vieții chiar se  transformă într-o veritabilă și  extrem de eficientă  școală a morții. De ce?! Deoarece această școala vieții a cărei valoare este atât de mult clamată și apreciată de unii, te deposedează de tine însuți, așa încât, oricât ai crede că te ajută ea să te adaptezi la ceilalți, de fapt, te face să cazi victimă unui spirit colectiv care te anulează, făcând din tine un biet figurant pe scena teatrului vieții[2].
În fond, nu există nicio instituție care să se numească așa, școala vieții. Însă, cursurile acestei școli le începe omul de timpuriu, încă din familie, din primii ani ai vieții. Primii ani petrecuți în familie aveau, odinioară, o reală importanță în privința conturării unui caracter raportat foarte sănătos la credința în Dumnezeu, precum și la ideile de bine și rău și, orientat spre interiorizarea unei conduite orientate cu precădere spre Bine. Acea conduită odată dobândită, rămânea vizibilă apoi pe tot parcursul vieții. În orice caz, omul știa că, din momentul integrării lui în comunitate va avea de suportat, mai tot timpul, judecata de valoare a celorlalți. Judecata de valoare colectivă, care era exprimată întotdeauna în funcție de acei primi ani de acasă sau, cei șapte ani de acasă, îi statua omului foarte clar locul în comunitate, arătând, fie că avea cei șapte ani, fie că nu-i avea.
Ce mai învață azi copiii în primii ani petrecuți în familie? Din păcate, în multe familii copiii învață azi la cursurile școlii vieții cum să se folosească de oameni ca să le fie bine, în loc să fie învățați de părinții lor cum să se folosească de Bine, ca să fie oameni. Din cauză că nu se mai învață utilizarea Bine-lui în formarea caracterelor, ci, mai degrabă, caracterele se formează prin totala eludare a credinței și a valorilor morale, se poate observa cum se accentuează dezechilibrul societății umane, societate care a început să gesteze în sânul ei trândăvia spirituală, goana după profit, incapacitatea omului de a trăi total, în stare de conștiință, de a cunoaște și a respecta legile jocului vieții, legile nescrise cu care ne-a dăruit generoasa natură pentru a putea fi mai buni și nu de frica judecății[3].
Și astfel, omul, ființa care a căpătat ca ideal al stării sale existențiale iubirea, se oprește aproape de fiecare dată la invidie. Ce este invidia? Singura formă afectuoasă care se poate naște în sufletul omului educat la școala vieții și singura capabilă să exprime cunoștințele dobândite. Se naște, totuși, și o formă de credință în sufletul celui proaspăt școlit pentru viață, însă, ce fel de credință? Credința care se naște în sufletul omului astfel educat este și ea contrafăcută. Acea credință se manifestă ca speranță - transformată mai apoi în certitudine -, că, va reuși, cumva, să înlocuiască iubirea - care-l deranjează chiar și atunci când doar se pomenește de ea - cu invidia. Așa crede el că trebuie și asta crede el că-l motivează pentru a merge mai departe, pentru a fi în rând cu lumea. Și are dreptate. Altfel, nici nu poți fi în rând cu lumea.
Astfel el, omul, care este unic, nu mai are liniște, nu mai are așezare știind că mai există și alții ca el în lume, știind că mai există și ceilalți și, în consecință, se vrea tot timpul ca ei, ca ceilalți. Dar, dacă iubirea îl motivează să fie pentru și împreună cu ceilalți, invidia, în schimb, îl determină să se vrea în permanență deasupra tuturor celorlalți. Se crede îndreptățit să își dorească acest lucru deoarece este conștient că vrea acest lucru. Însă, toți oamenii sunt conștienți de acest fapt și împărtășesc aceleași (non)valori pe care le primesc din societatea în care trăiesc și, chiar dacă nu sunt întru totul pregătiți să recunoască sau, nu sunt  întru totul de acord cu ele, totuși, le acceptă zi de zi[4]. Dar, oare, toți reușesc să fie deasupra tuturor celorlalți? Cu siguranță că, nu. Ce se întâmplă atunci cu cei care nu reușesc?
Invidia, îi va face pe toți să aspire mereu la același lucru și să se complacă în permanență în mocirla propriei existențe contrafăcute.
Dar, până unde merge invidia? Invidia nu merge nicăieri. Invidia ucide. Totul rămâne închis în om. Gândurile lui, sentimentele, trăirile, rămân în el și-l macină din interior, așa încât, voind să le depășească, voind să-și depășească limitele pe care i le impun aceste trăiri el se transformă încet, încet într-un adevărat vortex care este gata să-i înghită pe ceilalți oameni și lumea întreagă. Numai că și mulțimea, care odinioară era comunitate, se comportă în mod similar. Diferența constă în faptul că omul încearcă să se ascundă în mulțime, așa încât, descoperă posibilitatea de a se integra, de a se pierde în mulțime, în masa amorfă a oamenilor.
În mulțime se simte ușurat, liber și protejat de propria ființă, căreia îi supraviețuiește. Însă, nici în mulțime nu scapă de invidie, ci, așa cum spunea Elias Canetti, în actul supraviețuirii, fiecare este dușmanul celuilalt (...) satisfacția supraviețuirii fiind un soi de voluptate, un soi de pasiune periculoasă și nesățioasă care se amplifică cu fiecare ocazie, astfel încât, cu cât mai mare este mormanul de morți printre care te afli în viață, cu atât este mai frecventă această experiență, cu atât este mai puternică și mai inevitabilă este nevoia de a o avea[5].
Iubirea, în schimb, urcă până la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire (I In. 4, 8). Din acest motiv, în familie ar trebui să se învețe iubirea și să se rezolve/dizolve aceste tendințe de a educa strict utilitarist și extrem de pragmatic copiii, tendințe care, în loc să formeze caracterul, mai degrabă îl deformează. Familia trebuie să educe copiii întru iubire și, așa cum am mai spus, întru bine, de la început, până când aceștia vor deveni membri ai societății și, pe tot parcursul socializării lor. Altfel, ceea ce va livra familia societății nu va fi altceva decât niște  oameni frustrați, care vor voi să-și atingă țelurile cu orice preț, aceasta însemnând că ei vor fi gata oricând să-i calce în picioare pe ceilalți, numai pentru a le fi lor bine. Și, în fond, ce-ar putea face altceva, decât să se conformeze unei societăți care are nevoie ca noi să fim orgolioși, amăgiți, nesiguri și nefericiți, deoarece, așa trebuie să fie oamenii civilizați: să mintă și să se prefacă[6].
Ori, dacă imaginea descrisă nu ne place, atunci, așa cum spunea părintele Arsenie Boca, dacă dorim să întâlnim în lume, în societate, Oameni, atunci să-i naștem și să-i educăm în familie în acest fel. Ne sprijină în acest sens și o altă familie, mai mare, care este Biserica și, o altă școală și anume, școala vieții liturgice, care îl transformă pe credincios în membru viu al Trupului lui Hristos, dispus să vadă lumea și să lucreze precum Acela[7].
Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume luând trup omenesc, pentru a ne da nouă, oamenilor, posibilitatea de a ne apropia atât de mult de Dumnezeu încât să putem să gustăm prin participare personală, prin cele ale noastre, omeneşti, pe cele dumnezeieşti. Din acest motiv, Biserica este Trupul lui Hristos pe care Îl constituim noi, toţi credincioşii, atunci când ne regăsim în acea Taină a Adunării, cum spunea părintele Alexander Schmemann.
Constituind Trupul lui Hristos-Biserica, noi avem posibilitatea de a participa la viaţa lui Hristos, cu Care suntem uniţi prin Duhul Sfânt într-o singură viaţă şi o singură realitate, atât fizică, cât şi spirituală, şi devenim, prin participare la viaţa Dumnezeului Celui Viu, prin înfiere, fiii Tatălui ceresc[8]. Astfel, noi avem viaţă şi familiile noastre au viaţă din viaţa lui Dumnezeu, căci, aşa cum se spune în cartea Faptelor Apostolilor, în El avem viaţă şi ne mişcăm şi suntem (F. Ap. 17, 28).
Ce înseamnă aceasta? Pentru ce este important acest lucru? Ei bine, pentru faptul că noi, oamenii, descoperim dintr-odată că avem posibilitatea de a realiza o legătură cu Dumnezeu în Hristos, însă, o legătură specială, organică, devenind familia lui Dumnezeu (Efes. 2, 19). Ori, Dumnezeul Acesta, a Cărui familie suntem se află în centrul istoriei şi, de bună seamă că dacă El Se află acolo, şi familia Lui, adică noi, oamenii, ne aflăm tot acolo[9].
Iată soluția: să nu mai fim în permanență frământați de mentalitatea eficienței, ci, să încercăm să ne cultivăm sensibilitatea în direcția evaluării nu prin judecăți de valoare, ci prin sfințenie, sfințenie care, prin însăși rațiunea existenței ei, răspândește slavă și transfigurează (...) deoarece, în orice vreme, sfinții, care sunt reflectarea prezenței tainice a slavei lui Dumnezeu, au o influență profundă asupra societății[10].
Influență asupra societății are și prelungirea  sau continuarea experienței liturgice în afara zidurilor bisericii, în lume, prin prezența dinamică a creștinului, care trebuie să fie preocupat în permanență de găsirea modalităților potrivite de a exprima trăirea cultului în viața lui personală zilnică, precum și în viața socială, ceea ce va duce, într-un final, la transformarea Liturghiei în viață și a vieții personale a creștinului în cult, cântare și slăvire a lui Dumnezeu[11], prin aceasta, omul având posibilitatea accederii de la roadele pomului cunoștinței binelui și răului la cele ale pomului vieții.
[1] În, Amintiri, vise, reflecții; consemnate și editate de Aniela Jaffé, trad. de Daniela Ștefănescu, Ed. Humanitas, București, 2010, p. 173
[2] Ibidem., p. 118
[3] Cf. Dorel Vișan, Cine-i păzește pe paznici, Ed. Princeps Edit, Iași, 2012, p. 22
[4] Jules Evans, Filosofie pentru viață și alte situații periculoase, trad. din engleză de Dan Crăciun, Ed. Publica, București, 2013, p. 19
[5] În Masele și puterea, Ediția a doua, revizuită, trad. din limba germană de Amelia Pavel, Ed. Nemira, București, 2009, p. 303-307
[6] Cf. Jules Evans, Filosofie pentru viață și alte situații periculoase, op. cit., p. 219
[7] Cf. Anastasie (Yannoulatos) Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii, Misiune pe urmele lui Hristos, Studii teologice și omilii, trad. din limba greacă, Diac. Dr. Ștefan L. Toma, Ed. Andreiana, Sibiu, 2013, p. 108
[8] Mitropolitul Antonie de Suroj, Dumnezeu şi omul, trad. de Luminiţa Irina Niculescu, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, p.116
[9] În legătură cu aceasta, vezi Mitropolitul Antonie de Suroj, op. cit., p. 94-98
[10] Ibidem., p. 179
[11] Anastasie (Yannoulatos) Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii, Misiune pe urmele lui Hristos, op. cit., p. 109


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu