vineri, 14 iunie 2013

*Credinţă în suflet de copil*

(proiect de parteneriat educaţional)
de Prof. Maria Oprean


ARGUMENT
 

          

 În orice clipă, în orice timp, în orice ceas ne aflăm, important e să avem un strop de credinţă! Un mijloc de răspândire şi întărire a dreptei credinţe a fost dintotdeauna educarea copiilor în spiritul moralei creştine. Acest mijloc este folosit atât de familie şi grădiniţă, cât şi de Biserică sau alte instituţii abilitate.
            Cel dintâi lucru pe care trebuie să-l ştie un educator e că vârsta copilăriei e cea mai însemnată pentru a întreprinde formarea religioasă a omului, aşa cum spunea Comenius: „Creanga trebuie îndoită cât e verde”. Educaţia moral-religioasă trebuie să înceapă de la vârsta fragedă, deoarece primii ani ai copilăriei sunt cei mai importanţi şi de cele mai multe ori, hotărâtori pentru întreaga viaţă. Educaţia religioasă are o dublă menire: pe de o parte să anuleze pornirile rele, iar pe de altă parte să le cultive pe cele bune.
Copilul, încă de mic, vine în contact cu realităţi, simboluri şi manifestări religioase ale căror semnificaţii, în înţelesul lor cel mai simplu, este bine să le cunoască. Mai întâi în familie, copiii învaţă să-şi manifeste într-un anumit fel sentimentele, îşi formează deprinderi de conduită cu ajutorul cărora să devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu şi cu semenii.
Grădiniţa şi Biserica îl ajută pe copil să cunoască îndatoririle pe care le are faţă de el însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-l înconjoară. Ele îi oferă răspunsuri corecte la întrebări cum ar fi: ,,Cine a creat lumea?; ,,De ce ne numim creştini?’’; ,,Ce sunt icoanele?’’; ,,Ce semnificaţii au sărbătorile creştine?’’. Este important să le vorbim copiilor despre Dumnezeu, despre rolul Lui în viaţa creştinului, despre faptele Lui, despre bine şi rău.
Urmărind educarea preşcolarilor în spiritul valorilor moral-religioase: ,,iubirea de aproape”, ,,împlinirea de fapte bune”, ,,respectarea părinţilor şi a bătrânilor”, am organizat acest parteneriat  cu Asociaţia Centrul Cultural-Misionar ,,Gheorghe Lazăr” Avrig- preşedinte Preot Protopop Vasile Gafton.
Să învăţăm copiii să se închine şi să se roage de când sunt foarte mici, astfel încât să devină o necesitate. Aşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de înţelepciune, bunătate, frumos şi iubire, noi, oamenii creştini trebuie să urmăm acest Model atât cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi.
În Vechiul Testament se spune că ,,Omul se cunoaşte după copiii pe care i-a lăsat în urmă”, aşadar să ne străduim să lăsăm în urma noastră copii buni, cinstiţi şi credincioşi.

PROGRAMUL  ACTIVITĂŢILOR

NR.
CRT.

DATA
TEMA
ACTIVITĂŢII

FORME DE REALIZARE

LOCAŢIA

1.

Decembrie
2012


,,Naşterea Mântuitorului.Crăciunul”

- vizita preotului la grădiniţă  (informaţii religioase cu privire la semnificaţia sărbătorii Crăciunului; învăţarea unor colinde româneşti)


Grădiniţa Mîrşa

2.

Decembrie
2012

,,O, ce veste minunată!’’

- participare la concertul de colinde organizat de asociaţie, cu ocazia Crăciunului
Catedrala ,,Adormirea Maicii Domnului” Avrig


3.

Februarie
2013

,,Învăţăm să fim buni creştini!”

-întâlnire cu preotul (învăţarea unor rugăciuni, audierea unor pilde pentru copii, realizarea de desene, picturi, pe teme religioase)

Grădiniţa Mîrşa

4.

Aprilie
2013

,,Lumină-n suflet de copil!’’

- spovedania şi împărtăşirea preşcolarilor
-actv.practică: confecţionarea de decoruri pentru masa de Paşte (expoziţie cu vânzare)


Asociaţia Centrul            Cultural-Misionar ,,Gheorghe Lazăr’’ Avrig


5.

Mai
2013

,,Să dăruim din inimă!”

-acţiune umanitară pentru grupul de 10 copii nevoiaşi din Avrig
Asociaţia Centrul            Cultural-Misionar ,,Gheorghe Lazăr’’ Avrig
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu