marți, 25 decembrie 2012

Foloasele lumii sau " folosul" Crăciunului

de Pr. Protopop  Vasile GAFTON

Ne amintim că vine iar Crăciunul. Ne unduie din nou amintirile pe la geamuri, ca și colindele care îngână șoptit Nașterea cu zvon de îngeri coborâți la stână pentru a lăuda Pruncul Cel din iesle.
Ne amintim că vine iar... Crăciunul. La cine? La noi, la alții?! Vine. Indiferent la cine. Noi, Îl așteptăm și Îl lăudăm. Dar, n-ar fi bine să vină la noi? Asta nu ne preocupă? Să nu vină, pur și simplu, Crăciunul, ci, să vină la noi, așa cum spune Sfântul Grigorie Palama, să vină, ca cel mai de obște folositor și mai dumnezeiesc dintre cele săvârșite de Dumnezeu[1].
Orice eveniment duhovnicesc, orice sărbătoare, orice etapă parcursă și încheiată cu succes aduce bucurie în suflete. Dar, atunci când acestea sunt ale noastre, atunci când suntem pătrunși de Sărbătoare, abia atunci ne bucurăm cu adevărat. Crăciunul e sărbătoarea personală a fiecăruia. Noi suntem cei care trebuie să  o facem să fie a noastră, nu doar să ne bucurăm că alții se bucură de Crăciun.
Și, totuși, perioada Sărbătorilor de iarnă reușește, de fiecare dată, să ne scoată, fie și pentru câteva clipe fugare, din mecanica preocupărilor febrile de zi cu zi, preocupări al căror scop nu este altul decât perpetuarea propriilor noastre vieți prin acumulare fără noimă de foloase nenumărate. N-ar fi nimic rău în asta, dacă fondul pe care se petrece această acumulare n-ar fi neliniștea.
Poate că, cei mai mulți oameni vor spune că nu așa stau lucrurile. Poate că, unii dintre ei  nu vor vrea, pur și simplu, să recunoască. Poate că, nevoind să recunoască, își doresc mai degrabă să fugă de ei înșiși, să se liniștească, însă, după cum se poate constata din existența lor zilnică, nu se întâmplă acest lucru niciodată. Neliniștea perpetuează, pune, în întregime, stăpânire pe suflete. Sub imperiul ei, al neliniștii, totul se învechește, îmbătrânește, se închide ireversibil în cadrele de țărână ale unei lumi guvernate de urmările păcatului... se întunecă.
Vine iar Crăciunul! Puzderie de luminițe scânteietoare lucesc peste tot, luminând din afară, din exterior, întunericul pe care utilitatea lor îndoielnică ni-l stecoară în suflete. Ce frig s-a făcut de câțiva ani în suflete! Dar, urarea bătrânească de Crăciun spune: La mulți ani s-aveți folos, de Nașterea lui Hristos! Acum, da. Acum, știm de unde vine Lumina. Acum, știm ce fel de Lumină trebuie să ne străfulgere întunericul din suflete.
Suflete-peșteri întunecate. Suflete-grajduri pentru foloase necuvântătoare. Suflete pustii. Dar, în pustiul acesta întunecat, care s-a golit de tot ce era uman Se naște un Prunc. Pruncul! De ce, prunc? Deoarece, doar pruncia ne mai poate face să tresărim, fiind unul dintre puținele lucruri pe care le mai acceptăm. Ce nu acceptă oamenii? Ce nu le vine lor la socoteală? Bunăoară, oamenii nu acceptă faptul că au suflet. Însă, sufletul nostru este Hristos. Nu-L acceptăm nici pe El și, de aceea, nu acceptăm nici faptul că avem un suflet. Nu vrem.
Este o întreagă lume spirituală pe care n-o acceptăm datorită foloaselor pe care ni se pare că ni le aduc lucrurile lumii îngrămădite unele peste altele și gestionate după propria noastră voință și, care, într-un final ne înrobesc[2].
Nu acceptăm lumea spirituală nu pentru că n-ar fi frumoasă. Nu pentru că n-ar fi luminoasă. Aceasta n-o poate spune nimeni. Ce, nu ne plac colindele? Ba da. Ceea ce nu ne place este faptul că lumea spirituală intră în lumea noastră, prin deschizătura peșterii Bethleemului, această rană a lumii noastre în care omul este prezent doar prin foloasele pe care această peșteră i le mijlocește. Doar în aceasta se face simțită prezența umană în peștera Bethleemului, în folosul pe care l-a dat acestui spațiu adăpost al dobitoacelor necuvântătoare.
Dar, de Crăciun, foloasele peșterii dobitoacelor necuvântătoare sunt, dintr-odată, uitate. Sunt întru totul lăsate deoparte și, peștera, mijlocește lumii folosul Nașterii lui Hristos. Raționamentul este simplu: omul, căutând să-și revendice foloasele, va dobândi folos. Folosul aduce pe pământ pace, în locul neliniștii pe care o aduc foloasele. Și, aceasta se vede foarte bine din preocuparea păstorilor pentru pacea din jurul peșterii, precum și din dorința magilor de a schimba foloasele lumii în daruri, pe care le aduc Domnului ca să capete în schimb folos. Renunță la foloasele pe care le aduc lucrurile lumii și păstrează folosul de a fi descoperit pacea Nașterii Domnului.
Noi, oamenii, căutăm foloasele lumii pentru propriile noastre vieți, însă, nu ne folosim de tot ce avem. Nu ne folosim sufletul. În toată viața noastră, noi nu mai acceptăm că există și altceva decât lumea. Cât suflet mai avem în noi? Cât Dumnezeu mai folosim în viața noastră? Ne tot văicărim că Domnul ne cere prea mult, că e prea mare povara unui post, a unei rugăciuni, a unei griji în plus - aceea față de suflet. Dar, tocmai aceasta nu ni se cere.
Domnul ne slujește, Se face rob, iar, astăzi se spune răspicat acest lucru: Sculați, sculați, boieri mari! Ne spune nouă Domnul boieri? Da. Zice: Veniți la Mine! De ce? Cum Își permite! Ne tot frământăm noi și nici nu ascultăm până la capăt chemarea Lui, care spune: Și Eu vă voi odihni! El ne cheamă pentru noi, nu pentru El. El vine pentru noi, Se face Robul nostru pentru a putea să avem folos de sufletul nostru. Ce ne spun colindele? Cum e robul S-a smerit... La fel ca un rob, El nu oferă, acolo unde ceea ce oferă nu e primit sau măcar acceptat. Nu dă, fără o garanție de receptivitate (...) pentru că știe că ceea ce are de oferit nu are nici o valoare (sau folos - s.m. V.G.) dacă nu răspunde unor nevoi și întrebări vii[3].
În toată amețeala și buimăceala lumii noastre - atât de mult ne place s-o numim așa, încât am ajuns să folosim formula "lumea noastră" fără niciun sentiment, uzual, banal, de parcă n-ar fi o lume, ci, un lucru fad, insignifiant - în care toți vor să se folosească de ceilalți, să-i păcălească, să-i manipuleze, vine Hristos și spune: Folosiți-vă de Mine! Mutați munții, umpleți văile, schimbați lumea! Primiți folos din Nașterea Mea!
Și, toți stau năuciți și ridică din umeri; îngerii cântă, steaua strălucește sus și, nimeni nu știe ce să facă. Și, atunci, mănâncă toți, și beau și se veselesc. A venit Crăciunul! Ce va fi însemnând aceasta, chiar că nu mai știe nimeni și nici nu mai contează pentru nimeni. Totuși, ce contează? Să avem folos din toate ale noastre, însă, să nu uităm nici o clipă că, folosul cel adevărat este doar acela care intră în viețile noastre prin Nașterea Hristosului nostru Cel veșnic iubitor, milostiv și Mântuitor.
[1] În, Omilii, vol. 3, trad. din limba greacă de Parascheva Grigoriu, Ed. Anastasia, București, 2012, p. 296
[2] Cf. Marko Ivan Rupnik, Examenul de conștiință - Pentru  a trăi ca mântuiți, trad. din limba italiană de, Cristian Șoimușan, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2004, p. 50-51
[3] La Andrei Pleșu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, Ed. Humanitas, București, 2012, p. 42


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu