vineri, 3 februarie 2012

Azi cine-L mai întâmpină pe Domnul nostru Iisus Hristos?


de pr prof Ion CIUNGU
Adică, cine-I mai iese înainte ca să-L cinstească, să-L onoreze, să-I arate preţuire, iubire ?

          S-ar putea răspunde, într-o oarecare măsură, la această întrebare, mai uşor,  dacă am reformula-o, cu atenţia spre două aspecte : interior şi exterior.
Deci :
a)     Azi cine-L mai întâmpină, să zicem, din punct de vedere interior ?
b)    Azi cine-L mai întâmpină, să zicem, din punct de vedere exterior ?

 
Cu atenţia mai mult spre interior s-ar putea răspunde astfel :

Îl întâmpină cei care Îl caută asemănându-se cu dreptul Simeon şi cu proorociţa Ana ( Luca 2, 25-38 ). Este recomandabil să ne împrospătăm cu virtuţile lor : dreptatea, frica de Dumnezeu, aşteptarea mângâierii şi libertăţii pe care le dă Mesia, colaborarea cu Duhul Sfânt, iubirea faţă de Dumnezeu manifestată în slujirea Lui tot timpul, menţinerea legăturii cu Dumnezeu prin castitate, post şi rugăciune, prin consecvenţa în virtuţi.

 
Cu atenţia mai mult spre exterior, s-ar putea răspunde astfel :

 Îl întâmpină creştinii. Câţi ? Unde ? Care ?


 Peste două miliarde, adică 33 %  din populaţia lumii, după cum putem observa din  clasificarea religiilor mari în funcţie de numărul aderenţilor şi din reprezentarea procentuală a lor : [1]

 1. Christianity: 2.1 billion
 2. Islam: 1.5 billion
 3. Secular/Nonreligious/Agnostic/Atheist: 1.1 billion
 4. Hinduism: 900 million
 5. Chinese traditional religion: 394 million
 6. Buddhism: 376 million
 7. primal-indigenous: 300 million
 8. African Traditional & Diasporic: 100 million
 9. Sikhism: 23 million
 10. Juche: 19 million
 11. Spiritism: 15 million
 12. Judaism: 14 million
 13. Baha'i: 7 million
 14. Jainism: 4.2 million
 15. Shinto: 4 million
 16. Cao Dai: 4 million
 17. Zoroastrianism: 2.6 million
 18. Tenrikyo: 2 million
 19. Neo-Paganism: 1 million
 20. Unitarian-Universalism: 800 thousand
 21. Rastafarianism: 600 thousand


Creştinii sunt răspândiţi în diferite părţi ale globului pământesc, după cum putem observa în reprezentarea procentuală de mai jos, [2]
Primele zece ţări, din punct de vedere al numărului de persoane care moştenesc numele de creştin, incluzând toate nuanţele confesionale creştine fiind, după cum putem observa, următoarele :


 
şi de diferite nuanţe confesionale. [3]Tot în funcţie de numărul aderenţilor, confesiunile creştine se prezintă pe ţări după cum urmează;  creştini catolici : [4]
creştini protestanţi : [5]

 creştini ortodocşi :[6]


 alte tradiţii creştine ( Martorii lui Iehova, Mormonii etc ) : [7]

 
Revenind la numărul   creştinilor în lume, incluzând toate nuanţele confesionale, adică peste două miliarde, reprezentând 33% din populaţia lumii, s-ar putea obiecta că nu toţi se gândeasc să-L întâmpine pe Domnul nostru Iisus Hristos, chiar dacă în statistici ei  apar în categoria creştinilor.
          Pe de cealaltă parte, s-ar putea spune că restul populaţiei lumii, 67%  nici măcar nu se gândeşte la Domnul nostru Iisus Hristos. Aşa că, dacă admitem aceste obiecţii, am putea trage concluzia că prea puţini Îl întâmpină pe Domnul nostru Iisus Hristos, mai ales dacă luăm ca standard al întâmpinării pe dreptul Simeon şi pe proorociţa Ana. 

 
Însă am putea continua meditaţia.
 Pe de o parte, să nu uităm că iniţiativa “întâmpinării”  o are Dumnezeu, nu omul. Şi nu pentru că  Dumnezeu ar avea vreo lipsă şi ar avea  nevoie de om.  Întâmpinarea, cinstirea, iubirea, pornesc de la Dumnezeu către om. Omului i se acordă  cinstea de a purta în sine imaginea lui Dumnezeu, este invitat la  iubire veşnică prin chiar faptul existenţei.[8]  Omul ar  trebui doar să fie atent  la lucrările Domnului şi să fie recunoscător.
Pe de altă parte, s-ar putea ca Dumnezeu să vadă creştini care Îl întâmpină acolo unde noi nu ne-am aştepta. Recunoscând  că sfinţii sunt mai aproape cu gândirea lor de Dumnezeu decât oamenii obişnuiţi, să luăm ca   exemplu pe Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful. El “pretinde că filosofi ca Socrate şi Heraclit erau în mod esenţial creştini din moment ce ei trăiau pentru adevăr, iar Hristos este adevărul. Toţi cei ce se străduiesc din toată inima pentru adevăr sunt primiţi de el cu bucurie ca fiind confraţi creştini. [9]
Mântuitorul nostru Iisus Hristos este cel ce face, de fapt, evaluarea. Iar  apreciera este după atotînţelepciunea Lui, după voia Lui sfântă, după atotputernicia Lui. Gândirea dumnezeiască este infinit diferită de cea umană, după cum ne spune profetul Isaia.[10]  Judecătorul nostru  ne spune că cei pe care îi considerăm a fi pe locul din urmă pot ajunge să fie pe primul loc la El. [11] Dar şi invers.[12] [1] Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents

 [2] Global Christianity, A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population, ,  Executive Summary, http://www.pewforum.org/Christian/Global-Christianity-exec.aspx
[3]  Global Christianity, A Report on the Size and Distribution of the World's Christian Population , Christian Traditions,  http://www.pewforum.org/Christian/Global-Christianity-traditions.aspx
[4] Idemhttp://www.pewforum.org/Christian/Global-Christianity-catholic.aspx
[5] Idem,  http://www.pewforum.org/Christian/Global-Christianity-protestant.aspx

[8] P.S. Kallistos Ware, De ce a creat Dumnezeu lumea? http://www.crestinortodox.ro/diverse/de-a-creat-dumnezeu-lumea-96574.html

[9] Radhakrishnan, Recovery of Faith, London, 1956, p. 160. vezi şi SF. JUSTIN MARTIRUL SI FILOZOFUL, http://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/parinti-scriitori-bisericesti/sf-justin-martirul-si-filozoful-81386.html

[10] Cartea profetului Isaia, cap. 55, v. 8-9. http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=43&cap=55
[11] Evanghelia după Matei, cap. 20, v. 15-16,  http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=20
[12] Evanghelia după Matei, cap. 19, v. 29-30. http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=19

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu